Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 10%
613h
20%
1234h
28%
1727h
2%
101h
24%
1435h
16%
975h
6086h
2021 7%
396h
21%
1217h
25%
1444h
0%
0h
30%
1714h
17%
998h
5770h
2020 8%
433h
29%
1524h
28%
1467h
0%
0h
22%
1171h
13%
713h
5308h
2019 10%
392h
28%
1084h
27%
1015h
0%
0h
20%
758h
15%
561h
3810h
2018 8%
250h
33%
1009h
22%
666h
0%
0h
16%
508h
21%
655h
3089h
2017 7%
144h
34%
750h
17%
368h
0%
0h
27%
595h
16%
349h
2205h
2016 6%
71h
37%
453h
12%
144h
0%
0h
28%
341h
17%
206h
1214h