Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 67.25% 69.36%
2021 59.18% 49.01%
2020 54.11% 39.21%
2019 61.83% 55.08%
2018 49.17% 41.88%
2017 44.37% 40.85%
2016 40.08% 40.08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats