UAB

Grau en Enginyeria de Dades

Dades DGU
  • GRAU00000651 Graduat en Enginyeria de Dades
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 86% 90% 4%
2021 84% 90% 7%
2020 80% 86% 6%
2019 83% 87% 5%
2018 80% 86% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 8 47 31 10
2021 4 10 48 28 10
2020 3 9 45 28 14
2019 4 9 43 31 13
2018 4 5 41 35 14
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104360 Ajust de Models D’optimització 51 0 0 5 39 5 1 88% 90% 2%
104363 Anàlisi de Grafs i Cerca D’informació 57 0 1 41 9 6 0 89% 89% 0%
104364 Anàlisi Estadística 49 0 0 5 36 3 5 84% 93% 10%
104361 Aprenentatge Computacional 54 2 0 14 14 17 7 56% 64% 13%
104351 Bases de Dades No Relacionals 58 3 6 43 2 0 4 93% 100% 7%
104350 Bases de Dades Relacionals 57 2 6 34 11 2 2 93% 96% 4%
104357 Computació en Entorns Al Núvol 45 1 0 31 13 0 0 100% 100% 0%
104355 Criptografia i Seguretat 49 3 3 32 4 6 1 86% 88% 2%
104348 Descripcions Probabilístiques i Estadístiques 59 1 0 17 31 9 1 83% 84% 2%
104358 Desenvolupament D’aplicacions de Dades Massives 47 1 0 35 9 0 2 96% 100% 4%
104359 Disseny D’algoritmes 61 1 0 27 23 7 3 84% 88% 5%
104340 Enginyeria del Programari 51 1 0 25 16 8 1 82% 84% 2%
104341 Enginyeria del Rendiment 61 3 0 19 25 13 1 77% 78% 2%
104372 Entorns Gràfics i de Realitat Augmentada 15 2 1 8 1 2 1 80% 86% 7%
104343 Espais Vectorials 74 2 1 15 38 8 10 76% 88% 14%
104347 Estructures de Dades 60 3 7 32 3 11 4 75% 80% 7%
104342 Fonaments de Matemàtiques 76 1 0 19 44 9 3 84% 88% 4%
104337 Fonaments de Programació 66 3 2 37 10 14 0 79% 79% 0%
104339 Fonaments D’informàtica 67 3 0 49 7 7 1 88% 89% 1%
104345 Fonaments Físics per a L’adquisició de Dades 61 0 0 40 20 1 0 98% 98% 0%
104352 Gestió D’infraestructures per Al Processament de Dades 47 2 1 42 0 2 0 96% 96% 0%
104366 Govern de Dades 26 0 0 17 7 0 2 92% 100% 8%
104349 Grafs, Topologia i Geometria Discreta 68 0 0 9 49 8 2 85% 88% 3%
104371 Mètodes Avançats de la Teoria de la Informació i de la Codificació 25 2 0 10 11 2 0 92% 92% 0%
104367 Mètodes Avançats de Processament de Senyal, Imatge i Vídeo 21 1 2 15 2 0 1 95% 100% 5%
104377 Mètodes Avançats de Processament i Gestió de Dades 30 1 21 7 0 0 1 97% 100% 3%
104344 Organització i Gestió D’empreses 62 3 8 35 12 3 1 94% 95% 2%
106543 Pràctiques Externes 53 0 41 8 0 0 4 92% 100% 8%
104369 Privacitat de Dades i Seguretat 18 1 8 7 2 0 0 100% 100% 0%
104346 Processament de Senyal, Imatge i Vídeo 64 0 0 21 37 4 2 91% 94% 3%
104338 Programació Avançada 83 0 1 26 31 19 6 70% 75% 7%
104356 Programació Paral•lela 62 4 5 31 7 12 2 77% 80% 3%
104368 Sistemes de Visió per Computador 7 0 0 4 2 0 1 86% 100% 14%
104378 Sistemes Encastats 20 1 4 12 0 0 3 85% 100% 15%
104375 Teoria de Jocs 14 5 1 6 2 0 0 100% 100% 0%
104354 Teoria de la Informació i de la Codificació 67 0 0 15 44 3 5 88% 95% 7%
106544 Treball de Final de Grau 47 2 29 13 1 0 2 96% 100% 4%
104365 Visualització de Dades 48 2 9 31 2 1 3 92% 98% 6%
104353 Xarxes D’ordinadors i Internet 81 4 4 41 15 16 1 79% 80% 1%
104362 Xarxes Neuronals i Aprenentatge Profund 46 3 0 21 17 2 3 89% 95% 7%