Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 86.54% 88.82%
2021 84.19% 79.84%
2020 80.33% 76.77%
2019 83.68% 79.64%
2018 81.52% 81.52%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats