Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 484 57 60
2022 590 75 60
2021 515 53 60
2020 507 63 60
2019 394 49 60
2018 308 40 40

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 83%
50
5%
3
8%
5
2%
1
2%
1
0%
0
60
2022 92%
56
2%
1
2%
1
3%
2
0%
0
2%
1
61
2021 97%
60
0%
0
2%
1
0%
0
0%
0
2%
1
62
2020 90%
53
3%
2
7%
4
0%
0
0%
0
0%
0
59
2019 87%
55
5%
3
5%
3
2%
1
0%
0
2%
1
63
2018 97%
38
3%
1
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
39