Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 6%
193h
39%
1233h
17%
557h
2%
61h
25%
794h
11%
358h
3197h
2021 4%
103h
34%
913h
21%
575h
0%
0h
26%
700h
15%
408h
2699h
2020 4%
90h
34%
728h
21%
463h
0%
0h
31%
667h
10%
222h
2170h
2019 8%
106h
36%
476h
25%
329h
0%
0h
23%
310h
8%
104h
1325h
2018 1%
4h
36%
162h
18%
82h
0%
0h
21%
95h
23%
101h
444h