UAB
Codi Assignatura Crèdits #Titulacions Titulacions
103012 Cadenes Musculars 6 2
 • Grau en Fisioteràpia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101755 Càlcul 9 1
 • Grau en Gestió Aeronàutica
102426 Càlcul 6 4
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
103203 Càlcul 6 2
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
103303 Càlcul 7 1
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia
103796 Càlcul 6 5
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
103802 Càlcul 6 2
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103809 Càlcul 6 2
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103815 Càlcul 9 1
 • Grau en Gestió Aeronàutica
100153 Càlcul de Diverses Variables 8 2
 • Grau en Física
 • Grau en Física i Grau en Química
103202 Càlcul de Probabilitats 6 3
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104387 Càlcul en Diverses Variables 6 2
 • Grau en Ciències
 • Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
100093 Càlcul en Diverses Variables i Optimització 9 4
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Matemàtiques
 • Grau en Psicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104382 Càlcul en una Variable 6 1
 • Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
100141 Càlcul I 6 2
 • Grau en Física
 • Grau en Física i Grau en Química
100142 Càlcul II 6 2
 • Grau en Física
 • Grau en Física i Grau en Química
100120 Càlcul Numèric 6 3
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Matemàtiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104390 Càlcul Numèric 6 1
 • Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
106041 Càlcul Vectorial 6 2
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104844 Càlcul 1 6 2
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
104845 Càlcul 2 6 3
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102417 Camps i Ones 6 2
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40735 Càncer 10 1
 • Màster Universitari en Biologia Cel·lular
42942 Càncer i Radiobiologia 6 1
 • Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció
40423 Canvi Climàtic 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Ambientals
41868 Canvi Climàtic 10 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Estudis Ambientals / Erasmus Mundus in Environmental Studies
43056 Canvi Climàtic 6 3
 • Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental
 • Econòmica i Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
104246 Canvi Climàtic i Riscos Ambientals 6 2
 • Grau en Geografia
 • Medi Ambient i Planificació Territorial
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41869 Canvi Global 10 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Estudis Ambientals / Erasmus Mundus in Environmental Studies
42404 Canvi Global 9 4
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Erasmus Mundus in Environmental Studies - Cities and Sustainability
 • Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental
 • Econòmica i Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
40468 Canvi i Reproducció Social 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Social
100229 Canvi i Variació Lingüística 6 2
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101703 Canvis Biològics Durant el Cicle Vital: Implicacions per a la Logopèdia 6 2
 • Grau en Logopèdia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40273 Caract.Elèctrica i Fiabil. Disposit. Micro i Nanoelectrònics 10 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
42258 Caracterització Avançada Dels Materials 6 1
 • Màster Universitari en Nanotecnologia i Ciència de Materials / Nanotechnology and Materials Science per la Universitat Autònoma de Barcelona
42415 Caracterització Avançada en Matèria Condensada 9 1
 • Màster Universitari en Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró / Generation and Applications of Synchrotron Radiation
42416 Caracterització Avançada en Matèria Tova 9 1
 • Màster Universitari en Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró / Generation and Applications of Synchrotron Radiation
102513 Caracterització de Materials 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42259 Caracterització de Superfícies a la Nanoescala 6 1
 • Màster Universitari en Nanotecnologia i Ciència de Materials / Nanotechnology and Materials Science per la Universitat Autònoma de Barcelona
43431 Caracterització Elèctrica i Fiabilitat 6 2
 • Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102649 Carn i Productes Carnis 6 3
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101592 Cartografia 6 1
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
101040 Cartografia Geològica 10 3
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102834 Cartografia i Fotointerpretació 6 2
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43218 Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 6 2
 • Màster Universitari en Recerca en Educació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42947 Casos Exemple en Citogenètica i Biologia de la Reproducció 6 1
 • Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció
40753 Casos Pràctics en Diagnòstic Genètic i Biologia de la Reproducció 15 1
 • Màster Universitari en Biologia Cel·lular
22388 Castellà A4 6 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
102512 Catàlisi 6 2
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100528 Centre i Perifèria en la Difusió de l'Art Clàssic 6 1
 • Grau en Història de l'Art
102860 Cervell i Conducta 3 1
 • Grau en Medicina
41925 Ciberperiodisme, Tecnologia i Llenguatges 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Comunicació i Periodisme
105746 Ciberseguretat 6 2
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105779 Ciberseguretat 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
40442 Cicle de Conferències 5 2
 • Màster Universitari en Història Contemporània
43258 Cicles Econòmics i Política Monetària 7 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
42528 Ciència 6 1
 • Màster Universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània
41811 Ciència Cognitiva i Filosofia de la Ment 15 1
 • Màster Universitari en Filosofia Contemporània: Tendències i Debats
104540 Ciència de Dades 6 2
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43380 Ciència de la Informació Geogràfica: Teledetecció i SIG 15 1
 • Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica
102657 Ciència de l'Animal de Laboratori 6 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
102438 Ciència de Materials 6 2
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102511 Ciència de Materials 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106178 Ciència de Materials 6 1
 • Grau en Ciències
102803 Ciència del Sòl 6 3
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102611 Ciència Dels Aliments 3 3
 • Grau en Veterinària
 • Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105802 Ciència i Gènere 6 2
 • Grau en Estudis Socioculturals de Gènere
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100326 Ciència i Tècnica a l'Edat Contemporània 6 1
 • Grau en Arqueologia
100327 Ciència i Tècnica a l'Edat Moderna 6 2
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Història
103986 Ciència i Tècnica a l'Època Contemporània 6 1
 • Grau en Història
103985 Ciència i Tècnica a l'Època Moderna 6 3
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Història
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40505 Ciència Medieval I: Astronomia Àrab i la Seva Recepció a Eur 10 1
 • Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència
 • Història i Societat
40510 Ciència Medieval II: la Visió de la Terra a l'Edat Mitjana 10 1
 • Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència
 • Història i Societat
101100 Ciència Política 12 12
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Sociologia
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Sociologia
 • Màster Universitari en Pensar i Governar les Societats Complexes
 • Màster Universitari en Treball i Política Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100076 Ciència, Tècnica i Pensament en el Món Contemporani 6 1
 • Grau en Humanitats
100769 Ciències de la Biosfera 6 2
 • Grau en Biologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100820 Ciències de la Biosfera 6 2
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43837 Ciències del Disseny i Praxeologia 6 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
 • Màster Universitari en Filosofia Aplicada
42307 Ciències Filològiques Auxiliars 9 1
 • Màster Universitari en Prehistòria
 • Antiguitat i Edat Mitjana
40840 Ciències i Tècniques Aplicades a l'Arqueologia 10 1
 • Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica
42308 Ciències i Tècniques Aplicades a l'Arqueologia Prehistòrica 9 2
 • Màster Universitari en Prehistòria
 • Antiguitat i Edat Mitjana
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101808 Ciències Psicosocials 6 1
 • Grau en Infermeria
106102 Ciències Psicosocials 6 1
 • Grau en Infermeria
44178 Ciències Socioeconòmiques i Humanitats (SSH): Comunicació en Vacunes i Salut Pública 6 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education
103394 Cine i Literatura Italians 6 26
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i Català
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Química
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103341 Cinema i Creació Audiovisual en Francès 6 1
 • Grau en Estudis Francesos
102404 Cinètica Química 6 2
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102731 Circuits Electrònics de Potència 6 4
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42835 Circuits i Sistemes Integrats per a Comunicacions 6 2
 • Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102730 Circuits i Tecnologies Electròniques 6 4
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
27413 Circuïts Integrats Analògics 6 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
102414 Circulació de Fluids 6 2
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106048 Circulació de Fluids 9 1
 • Grau en Enginyeria Química
103599 Cirurgia d'Urgència per Aparells 3 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42146 Cirurgia Experimental 10 1
 • Màster Universitari en Recerca Clínica Aplicada a Ciències de la Salut
102675 Cirurgia i Anestesiologia 8 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103606 Cirurgia Pediàtrica 3 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103600 Cirurgia Plàstica i Reparadora 3 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
25008 Cis Estàndar d'Aplicació Específica 6 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
100761 Citogenètica 6 2
 • Grau en Biologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101888 Citogenètica 6 1
 • Grau en Ciències Biomèdiques
101964 Citogenètica 6 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42943 Citogenètica Clínica 6 1
 • Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció
40754 Citogenètica i Malaltíes Hereditàries 10 1
 • Màster Universitari en Biologia Cel·lular
102888 Citologia Clínica 3 1
 • Grau en Medicina
43177 Ciutadania i Integració 9 1
 • Màster Universitari en Dret Públic i Processos d'Integració Multinivell
42505 Ciutat i Espais Metropolitans 6 3
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
 • Màster Universitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats
 • l'Ambient i el Paisatge
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44464 Ciutat i Espais Metropolitans 6 2
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
40591 Ciutat i Sistema Urbà 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
104262 Ciutats, Globalització i Sostenibilitat 6 2
 • Grau en Geografia
 • Medi Ambient i Planificació Territorial
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100411 Civilització de Grècia 6 14
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Traducció i Interpretació
100410 Civilització de Roma 6 15
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Musicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104212 Civilització Grega 6 7
 • Grau en Ciències de l'Antiguitat
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
103374 Civilització Medieval 6 1
 • Grau en Estudis Francesos
104213 Civilització Romana 6 9
 • Grau en Ciències de l'Antiguitat
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Musicologia
100430 Civilitzacions Indoeuropees del Món Antic 6 1
 • Grau en Estudis Clàssics
44172 Claus Interpretatives Turístiques del Patrimoni Artístic 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural
101616 Clima i Aigües 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42602 Clínica, Avaluació i Diagnòstic Dels Trastorns en la Infància i l'Adolescència 6 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
100381 Codicologia i Paleografia 6 3
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Història
42234 Codificació 6 1
 • Màster Universitari en Còmput d'Altes Prestacions
 • Teoria de la Informació i Seguretat / High Performance Computing
 • Information Theory and Security
40705 Codificació, Compressió i Seguretat I 10 1
 • Màster Universitari en Informàtica Avançada
40706 Codificació, Compressió i Seguretat II 10 1
 • Màster Universitari en Informàtica Avançada
40707 Codificació, Compressió i Seguretat III 10 1
 • Màster Universitari en Informàtica Avançada
25005 Codisseny Hardware/software 6 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
42624 Cognició, Percepció i Modelatge d'Usuari 9 1
 • Màster Universitari en Intel·ligència Ambiental Multimèdia / Multimedia Ambiental Intelligence
40540 Cognitive Sciences and Linguistics (UAB/UB/UPF) 5 1
 • Màster Universitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
100582 Comentari de Textos Literaris 6 10
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106348 Comentari de Textos Literaris 6 2
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100689 Comentari Lingüístic de Textos 6 2
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
28578 Comentari Lingüístic de Textos Literaris 6 1
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
100581 Comentari Lingüístic de Textos Literaris 6 8
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101753 Comerç Exterior 4.5 1
 • Grau en Gestió Aeronàutica
102324 Comerç Exterior 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
105770 Comerç Exterior 6 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
102475 Comerç Internacional 6 4
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
103781 Comercialització Electrònica en el Sector Hoteler 3 3
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101238 Comercialització Informatitzada 3 1
 • Grau en Turisme
40362 Comparació Transcultural 10 1
 • Màster Universitari en Recerca Etnogràfica
 • Teoria Antropològica i Relacions Interculturals
102725 Compatibilitat Electromagnètica 6 3
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42894 Competències Bàsiques en Recerca en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina 9 2
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42896 Competències Bàsiques en Recerca Translacional i Clínica 9 1
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
41609 Competències i Recursos per a la Recerca i la Professionalització 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Avançats i Aplicats a Llengua i Literatura Catalanes
42492 Competències i Recursos per a la Recerca i la Professionalització 15 1
 • Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
40977 Competències Professionalitzadores 10 1
 • Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de Materials
42769 Competències Transversals 4 1
 • Màster Universitari en Electroquímica
 • Ciència i Tecnologia
102782 Compiladors 6 2
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40477 Complementari 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Social
44296 Complements de Formació Disciplinar en Matemàtiques 10 2
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
43194 Complements de Formació en Matemàtiques 10 1
 • Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (especialitat matemàtiques)
100160 Complements de Matemàtiques 5 2
 • Grau en Física
 • Grau en Física i Grau en Química
40124 Complements Transversals de Matemàtiques 15 1
 • Màster Universitari en Matemàtica Avançada
43807 Component Fònic i Oralitat 6 1
 • Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
43808 Component Lèxic i Gramatical 6 1
 • Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
41614 Components Gramaticals 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Avançats i Aplicats a Llengua i Literatura Catalanes
40405 Components Gramaticals i Anàlisi Lingüística 15 1
 • Màster Universitari en Estudis Catalans: Llengua i Literatura i les seves Aplicacions
102689 Components i Circuits Electrònics 6 5
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
24920 Comportament Animal 7.5 1
 • Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
100835 Comportament Animal 6 2
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41982 Comportament, Contractes, Organitzacions i Recursos Humans 15 1
 • Màster Universitari en Gestió
 • Organització i Economia de l'Empresa / Management
 • Organization and Business Economics
42224 Comportament del Consumidor 10 3
 • Màster Universitari en Marketing
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
25269 Comportament Polític 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Pública
40765 Comportament Polític 10 1
 • Màster Universitari en Pensar i Governar les Societats Complexes
101075 Comportament Polític 6 7
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Màster Universitari en Gestió Pública
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
41286 Comportament Polític en la Societat Rural Gallega (1875-1923) 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània
42235 Compressió 6 1
 • Màster Universitari en Còmput d'Altes Prestacions
 • Teoria de la Informació i Seguretat / High Performance Computing
 • Information Theory and Security
100506 Comptabilitat 6 4
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101203 Comptabilitat 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101748 Comptabilitat 6 1
 • Grau en Gestió Aeronàutica
102196 Comptabilitat Bàsica 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
102195 Comptabilitat de Costos 6 2
 • Grau en Empresa i Tecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102374 Comptabilitat de Costos 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105767 Comptabilitat de Costos 6 2
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102109 Comptabilitat de Costos I 6 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
102108 Comptabilitat de Costos II 6 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
101201 Comptabilitat de Gestió 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102373 Comptabilitat de Gestió 6 3
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102372 Comptabilitat de Societats 6 3
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102103 Comptabilitat de Societats i Normatives Comptables 6 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
43634 Comptabilitat Directiva i de Gestió 6 1
 • Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria
103739 Comptabilitat en Gestió Hotelera 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
102371 Comptabilitat Financera 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102128 Comptabilitat Financera I 6 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
43629 Comptabilitat Financera i de Societats Superior 9 1
 • Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria
102127 Comptabilitat Financera II 6 2
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat
44442 Comptabilitat Financera Superior i Altres Marcs Normatius 12 1
 • Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat
103743 Comptabilitat General 6 2
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100069 Comptabilitat i Finances Aplicades a la Gestió Cultural 6 1
 • Grau en Humanitats
102102 Comptabilitat i Fiscalitat 6 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
102101 Comptabilitat Pública 6 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
102370 Comptabilitat Pública 6 4
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44025 Còmput en la Perifèria 6 2
 • Màster Universitari en Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44022 Computació Al Núvol 6 3
 • Màster Universitari en Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
40781 Computació Científica i Visualització 10 2
 • Màster Universitari en Ciència i Enginyeria Computacional
 • Màster Universitari en Computació d'Altes Prestacions
102777 Computació d'Altes Prestacions 6 3
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104404 Computació D’altes Prestacions 6 1
 • Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
43917 Computació d'Altes Prestacions i Anàlisi de Big Data 12 1
 • Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics
104357 Computació en Entorns Al Núvol 6 2
 • Grau en Enginyeria de Dades
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42625 Computació Ubiqua 9 1
 • Màster Universitari en Intel·ligència Ambiental Multimèdia / Multimedia Ambiental Intelligence
40782 Computadors d'Altes Prestacions 10 1
 • Màster Universitari en Ciència i Enginyeria Computacional
101846 Comunicació a les Organitzacions 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
104005 Comunicació a les Organitzacions 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
106235 Comunicació Científica 6 1
 • Grau en Ciència
 • Tecnologia i Humanitats
42225 Comunicació Comercial 10 1
 • Màster Universitari en Marketing
43405 Comunicació Comercial 10 2
 • Màster Universitari en Marketing
 • Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques
102357 Comunicació Comercial 6 4
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103126 Comunicació, Cooperació i Desenvolupament 6 3
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104779 Comunicació Corporativa: Plans Estratègics 6 2
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104781 Comunicació de Crisis 6 2
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103163 Comunicació de les Organitzacions 6 3
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42440 Comunicació, Desenvolupament i Canvi Social 6 1
 • Màster Universitari en Mitjans
 • Comunicació i Cultura
104796 Comunicació, Desenvolupament i Cooperació 6 1
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
103125 Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103124 Comunicació Empresarial i Institucional 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41917 Comunicació Estratègica i Aplicada 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Comunicació i Periodisme
44249 Comunicació i Aprenentatge: Experiències d’Usuari 6 1
 • Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals
41918 Comunicació i Cooperació per Al Desenvolupament 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Comunicació i Periodisme
42441 Comunicació i Cultura Política 6 1
 • Màster Universitari en Mitjans
 • Comunicació i Cultura
41919 Comunicació i Diversitat Cultural Davant la Convergència Tecnològica 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Comunicació i Periodisme
106166 Comunicació i Divulgació de la Ciència 6 1
 • Grau en Ciències
105058 Comunicació i Educació 6 2
 • Grau en Educació Primària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103101 Comunicació i Estudis de Gènere 6 15
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Microbiologia
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Sociologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104795 Comunicació i Gènere 6 1
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
101645 Comunicació i Interacció Educativa 12 4
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Primària
 • Grau en Educació Social
 • Grau en Pedagogia
103682 Comunicació i Interacció Educativa I 6 5
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Grau en Educació Primària
 • Grau en Educació Social
 • Grau en Pedagogia
103683 Comunicació i Interacció Educativa II 6 5
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Grau en Educació Primària
 • Grau en Educació Social
 • Grau en Pedagogia
41970 Comunicació i Llenguatge en Sordeses i en Neurologia del Llenguatge 10 1
 • Màster Universitari en Intervenció i Investigació en Patologia del Llenguatge
42575 Comunicació i Llenguatge en Sordeses i en Neurologia del Llenguatge 9 1
 • Màster Universitari en Intervenció i Recerca en Patologia del Llenguatge: Sordesa i Trastorns Neurològics
101688 Comunicació i Llenguatge Oral en l'Escola Inclusiva 6 15
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Educació Primària
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Física
 • Grau en Història
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Logopèdia
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Psicologia
 • Grau en Sociologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
20845 Comunicació i Opinió Pública 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Pública
101074 Comunicació i Opinió Pública 6 5
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103100 Comunicació i Opinió Pública 6 1
 • Grau en Periodisme
104797 Comunicació i Opinió Pública 6 3
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104979 Comunicació i Opinió Pública 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103123 Comunicació i Salut 6 3
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102045 Comunicació, Imatge i Simulació a l'Aula de Ciències Socials 6 1
 • Grau en Educació Primària
43689 Comunicació, Interacció i Processos Interculturals Al Mediterrani 2 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la Inversió i la Integració
41934 Comunicació Interactiva 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Continguts a l'Era Digital
103541 Comunicació Interactiva i Intercultural en els Àmbits Professionals 6 7
 • Grau en Criminologia
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Fisioteràpia
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Medicina
 • Grau en Psicologia
 • Grau en Relacions Laborals
42431 Comunicació Interactiva i Xarxes Socials 12 1
 • Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
41100 Comunicació Intercultural 10 1
 • Màster Universitari en Educació Intercultural
103099 Comunicació Intercultural 6 3
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40932 Comunicació Intercultural: Pragmàtica de la Llengua i la Cultura Angleses 15 1
 • Màster Universitari en Adquisició de l'Anglès i Comunicació Intercultural
104780 Comunicació Interna 6 2
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40944 Comunicació Multilingüe 10 2
 • Màster Universitari en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe
103122 Comunicació Política 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
103860 Comunicació Política 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104794 Comunicació Política 6 1
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
103591 Comunicació Política, Democràcia i Opinió Pública 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103869 Comunicació Política en Publicitat 6 1
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
101807 Comunicació Terapèutica 6 1
 • Grau en Infermeria
106101 Comunicació Terapèutica 6 1
 • Grau en Infermeria
106105 Comunicació i TIC 6 1
 • Grau en Infermeria
101796 Comunicació i Tic'S 6 1
 • Grau en Infermeria
43687 Comunicacions, Cooperació i Desenvolupament per Al Canvi Social Al Mediterrani 2.5 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la Inversió i la Integració
102691 Comunicacions Òptiques 9 4
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41941 Comunicacions sense Fils i Navegació per Satèl·lit 10 1
 • Màster Universitari en Disseny de Sistemes de Telecomunicació
43219 Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals 6 1
 • Màster Universitari en Recerca en Educació
43068 Concep. Interdisciplinaris sobre Sostenibilitat Amb.Econ.i Social 15 1
 • Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental
 • Econòmica i Social
101278 Conceptes Bàsics. Perspectives Antropològiques sobre Diferència i Desigualtat 6 2
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103015 Conceptes Clínics Patològics. Tècniques de Diagnòstic 6 1
 • Grau en Fisioteràpia
43320 Conceptes de Gestió en Medicina Transfusional 6 1
 • Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies
43857 Conceptes en Paleobiologia Evolutiva 9 1
 • Màster Universitari en Paleobiologia i registre fòssil/ Paleobiology and fossil record
100542 Conceptes Fonamentals de Patrimoni Artístic i Museografia 6 2
 • Grau en Història de l'Art
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40173 Conceptes Generals de Patologia del Sistema Immunutari 10 1
 • Màster Universitari en Immunologia
43133 Conceptes i Mètodes en Paleobiologia de Vertebrats 6 1
 • Màster Universitari en Paleontologia
101273 Coneixement Local i Gestió de Recursos Naturals 6 16
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Biologia
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Genètica
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Psicologia
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102786 Coneixement, Raonament i Incertesa 6 3
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40888 Coneixements Bàsics de la Unió Europea 10 1
 • Màster Universitari en Integració Europea
43001 Coneixements Bàsics de la Unió Europea 15 3
 • Màster Universitari en Integració Europea
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43173 Configuració Dels Drets Fonamentals 6 1
 • Màster Universitari en Dret Públic i Processos d'Integració Multinivell
44062 Conflicte i Guerra a l'Antiguitat: Documents per a la Recerca 6 1
 • Màster Universitari en Prehistòria
 • Antiguitat i Edat Mitjana
40449 Conflictivitat Soc. i Oposició Pol. a l'Esp.Franquista 60-75 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània
102060 Connexions i Contextos en Matemàtiques 6 1
 • Grau en Educació Primària
100348 Conquesta i Colonització d'Amèrica (Segles XVI-XVIII) 6 12
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Economia
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43008 Conservació i Gestió del Patrimoni Artístic 10 1
 • Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni
40425 Conservació i Restauració 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Ambientals
44376 Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Consecutiva 6 1
 • Màster Universitari en Interpretació de Conferències
44377 Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Simultània 6 1
 • Màster Universitari en Interpretació de Conferències
102100 Consolidació d'Estats Financers 6 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
44103 Consolidació d'Interpretació Consecutiva: Anglès i Alemany 6 1
 • Màster Universitari en Interpretació de Conferències
43990 Consolidació D’interpretació Consecutiva: Anglès i Francès 6 1
 • Màster Universitari en Interpretació de Conferències
42697 Constitució, Parlamentarisme i Partits Polítics a l'Espanya Contemporània 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània
42677 Construcció Europea i Processos d'Europeïtzació 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània
105789 Construcció Psicosocial de les Identitats i Diversitats 6 2
 • Grau en Estudis Socioculturals de Gènere
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104809 Construcció Psicosocial de les Identitats i les Diversitats 6 1
 • Grau en Estudis de Gènere
103180 Consultoria Estadística 6 3
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104877 Consultoria Estadística 6 2
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
103688 Consum i Sostenibilitat 6 3
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
42288 Content and Language Integrated Learning (CLIL) 6 1
 • Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
102007 Context Social i Gestió Escolar 6 3
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102069 Context Social i Gestió Escolar 6 2
 • Grau en Educació Primària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44345 Contextualització de la Disciplina i Tècniques d’Interpretació 9 1
 • Màster Universitari en Interpretació de Conferències
41930 Continguts Audiovisuals 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Continguts a l'Era Digital
42432 Continguts Audiovisuals i Publicitaris 12 1
 • Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
42916 Continguts Avançats d'Ecologia Terrestre 6 1
 • Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
40755 Continguts Bàsics i Pràctics - A 10 1
 • Màster Universitari en Biologia Cel·lular
40866 Continguts Bàsics i Pràctics - B 10 1
 • Màster Universitari en Biologia Cel·lular
41935 Continguts Publicitaris 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Continguts a l'Era Digital
102919 Continuïtat Assistencial Dels Processos Cardiològics en Atenció Primària 3 1
 • Grau en Medicina
105769 Control de Gestió 6 2
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101896 Control de l'Expressió Gènica en Eucariotes 6 2
 • Grau en Ciències Biomèdiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101978 Control de l'Expressió Gènica en Eucariotes 6 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103179 Control de Qualitat i Estadística Industrial 6 2
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102737 Control de Sistemes 6 4
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102369 Control Econòmic i de Gestió 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100958 Control i Instrumentació 6 2
 • Grau en Biotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102445 Control, Instrumentació i Automatismes 6 3
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42442 Convergència Digital i Polítiques de Comunicació 6 1
 • Màster Universitari en Mitjans
 • Comunicació i Cultura
104481 Cooperació Al Desenvolupament i Ajuda Humanitària 6 2
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102264 Cooperació Internacional Al Desenvolupament 6 1
 • Grau en Dret
40606 Coordenades Teòriques, Metodològ. i Profession. de PE (II) 10 1
 • Màster Universitari en Psicologia de l'Educació
40605 Coordenades Teòriques, Metodològiques i Professionals de PE 10 1
 • Màster Universitari en Psicologia de l'Educació
42397 Core Bioinformatics 12 2
 • Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
28758 Corrents Actuals de la Filosofia 12 1
 • Màster Universitari en Filosofia Contemporània: Tendències i Debats
100725 Corrents Teòrics en Arqueologia 6 2
 • Grau en Arqueologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104831 Cos, Salut i Sexualitat 6 1
 • Grau en Estudis de Gènere
42858 Cosmologia 6 3
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
106231 Cosmologia i Cultura 6 1
 • Grau en Ciència
 • Tecnologia i Humanitats
102364 Creació d'Empreses 6 20
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Grau en Bioquímica
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Grau en Empresa i Tecnologia
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Física
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Matemàtiques
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Psicologia
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101212 Creació d'Empreses i Innovació 3 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103771 Creació d'Empreses i Innovació 3 2
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104756 Creació d'Objectes Digitals 6 2
 • Grau en Comunicació Interactiva
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43965 Creació i Desenvolupament de Projectes de Recerca Aplicats Al Periodisme 6 1
 • Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals
44255 Creació i Gestió de Projectes Digitals en Matèria Cultural 6 1
 • Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals
103148 Creativitat Audiovisual 6 2
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41912 Creativitat Audiovisual en Publicitat i Relacions Públiques 15 1
 • Màster Universitari en Publicitat i Relacions Públiques
103135 Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques 12 2
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103147 Creativitat Gràfica 6 2
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43091 Creativitat i Gestió de la Innovació en Salut 15 2
 • Màster Universitari en Recerca i Innovació en Cures Infermeres
103146 Creativitat Publicitària 6 18
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Grau en Bioquímica
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
 • Grau en Dret
 • Grau en Empresa i Tecnologia
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Física
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Matemàtiques
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102486 Creixement Econòmic 6 1
 • Grau en Economia
106135 Creuant Fronteres 3 1
 • Grau en Infermeria
103952 Criminologia Comparada 6 2
 • Grau en Criminologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106678 Criminologia i Anàlisi Criminal 6 2
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106682 Criminologia i Anàlisi Criminal 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
101845 Criminologia i Criminalística 6 2
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104010 Criminologia i Criminalística 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
100471 Crims contra la Humanitat i els Drets Humans 6 5
 • Grau en Criminologia
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104355 Criptografia i Seguretat 6 3
 • Grau en Enginyeria de Dades
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101059 Cristal·lografia 6 3
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103309 Cristal·lografia Avançada i Tècniques de Difracció per a Nanomaterials 6 1
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia
42102 Cristal·lografia de Proteïnes 10 1
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
100558 Crítica de l'Art 6 2
 • Grau en Història de l'Art
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100269 Crítica de Literatura en Anglès 6 2
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42603 Crítica i Anàlisi de Recerques en Psicologia Clínica 9 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
43009 Crítica i Difusió de l'Art 10 1
 • Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni
43157 Crítica i Recepció del Drama Contemporani 6 1
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
100264 Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI) 6 12
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
100644 Crítica Musical 6 2
 • Grau en Musicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
28579 Crítica Textual 7.5 1
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
40813 Crítica Textual 10 1
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
43014 Crítica Textual 6 1
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola
 • Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera
100589 Crítica Textual 6 2
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40454 Cult. Pol. i Classes Populars: Ciutadania i Nació a Esp.Cat. 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània
100887 Cultius Cel·lulars 3 2
 • Grau en Bioquímica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100929 Cultius Cel·lulars 3 2
 • Grau en Biotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103977 Cultius Cel·lulars en Recerca Biomèdica 3 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100425 Cultura Clàssica en la Tradició Occidental 6 1
 • Grau en Estudis Clàssics
100015 Cultura Clàssica I 6 21
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100016 Cultura Clàssica II 6 22
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42659 Cultura de la Unió Europea i de la Xina 15 1
 • Màster Universitari en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia
43840 Cultura Digital 6 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
 • Màster Universitari en Filosofia Aplicada
100375 Cultura i Mentalitats a l'Època Moderna 6 2
 • Grau en Història
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42664 Cultura i Política Llatinoamericanes a l'Època Contemporània 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània
40470 Cultura i Processos Psicosocials 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Social
103793 Cultura i Societat Basques 6 19
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Educació Social
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Psicologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40409 Cultura i Societat en la Literatura Catalana 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Catalans: Llengua i Literatura i les seves Aplicacions
41615 Cultura i Societat en la Literatura Catalana Contemporània 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Avançats i Aplicats a Llengua i Literatura Catalanes
103385 Cultura i Societat Gallegues 6 15
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Història
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Traducció i Interpretació
106230 Cultura i Tecnologia 6 1
 • Grau en Ciència
 • Tecnologia i Humanitats
103393 Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 6 27
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Química
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43178 Cultura Jurídica i Repartiment de Competències 6 1
 • Màster Universitari en Dret Públic i Processos d'Integració Multinivell
40607 Cultura, Llenguatge i Educació 10 1
 • Màster Universitari en Psicologia de l'Educació
41550 Cultura Material i Consum 15 1
 • Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
42281 Cultura Material, Patrimoni i Comunicació Científica 15 1
 • Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència
 • Història i Societat
103044 Cultura Mediàtica i Societat 6 1
 • Grau en Comunicació Audiovisual
101258 Cultura, Natura i Desenvolupament 6 2
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42033 Cultura, Política i Societat en els Feixismes 5 2
 • Màster Universitari en Història Contemporània
100082 Cultura Popular 6 1
 • Grau en Humanitats
101778 Cultura, Societat i Salut 6 1
 • Grau en Infermeria
106103 Cultura, Societat i Salut 6 1
 • Grau en Infermeria
41552 Cultura Visual, Cultura Popular i Estudis Regionals 15 1
 • Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
40873 Cultura Visual i Modernització en la Catalunya Contemporània 10 1
 • Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni
43973 Cultura Xinesa i Interculturalitat 6 1
 • Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants
41288 Cultures de Mobilització a Amèrica Llatina i als Estats Units, Segle XX 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània
42666 Cultures del Treball i Polítiques Socials en els Segles XIX i XX 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània
41330 Cultures Polítiques del Franquisme. Intel·lectuals, Universitat i Canvi Social 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània
100350 Cultures Polítiques i Conflictes Socials a la Catalunya Contemporània 6 1
 • Grau en Història
42069 Cultures Polítiques, Nacionalisme i Classes Populars 5 2
 • Màster Universitari en Història Contemporània
40320 Cultures Polítiques S. XX. Feixisme, Comunisme, Democ 10 1
 • Màster Universitari en Història Comparada
 • Segles XVI-XX
101772 Cures d'Infermeria en l'Atenció Primària de Salut Infantil 3 2
 • Grau en Infermeria
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101794 Cures en infermeria a l'Adult I 6 1
 • Grau en Infermeria
101793 Cures en infermeria a l'Adult II 3 1
 • Grau en Infermeria
101795 Cures en infermeria al Procés d'Envellir 3 1
 • Grau en Infermeria
101792 Cures en infermeria en la Infància, Adolescència i a la Dona 6 2
 • Grau en Infermeria
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101791 Cures en infermeria en Salut Mental 3 2
 • Grau en Infermeria
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101790 Cures en infermeria en Situacions Complexes 3 2
 • Grau en Infermeria
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106115 Cures en Infermeria en Situacions Complexes 3 1
 • Grau en Infermeria
106113 Cures Infermeres en el Procés d’Envellir 6 1
 • Grau en Infermeria
106112 Cures Infermeres en la Infància, l’Adolescència i a la Dona 6 1
 • Grau en Infermeria
106110 Cures Infermeres a l’Adult I 6 1
 • Grau en Infermeria
106111 Cures Infermeres a l’Adult II 3 1
 • Grau en Infermeria
106114 Cures Infermeres en Salut Mental 6 1
 • Grau en Infermeria
44596 Curs de Laboratori en Salut Piscícola 2 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Sanitat Aqüicola/Erasmus Mundus Master of Science in Health Management in Aquac
44597 Curs de Laboratori Piscícola 2 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Sanitat Aqüicola/Erasmus Mundus Master of Science in Health Management in Aquac
40099 Curs d'Idioma 4 1
 • Màster Universitari en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics
43253 Curs d'Idioma I 2 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
43259 Curs d'Idioma II 2 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
43451 Curs d'Idioma III 2 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
42006 Curs en Xarxa 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània