UAB
Codi Assignatura Crèdits #Titulacions Titulacions
40603 Wireless Networking 10 1
  • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
41947 Wireless Networking 10 1
  • Màster Universitari en Disseny de Sistemes de Telecomunicació