UAB
Codi Assignatura Crèdits #Titulacions Titulacions
103160 Gabinets de Comunicació 6 3
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103121 Gabinets de Premsa i Comunicació 6 3
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41903 Galàxies i astrofísica extragalàctica 10 1
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
42861 Galàxies i Astrofísica Extragalàctica 9 3
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44080 Galàxies i Astrofísica Extragalàctica 6 3
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102757 Garantia de la Informació i Seguretat 6 3
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101188 Gastronomia i enologia 6 3
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103779 Gastronomia i Enologia 6 2
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44032 Gender Studies: New Sexualities / New Textualities 6 1
 • Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
43443 General Anthropology I 15 1
 • Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
43444 General Anthropology II 15 1
 • Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
100453 Gènere i criminologia 6 22
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Biologia
 • Grau en Biotecnologia
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Criminologia
 • Grau en Dret
 • Grau en Educació Primària
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
 • Grau en Microbiologia
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Pedagogia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Psicologia
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102280 Gènere i Dret 6 12
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Dret
 • Grau en Educació Primària
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Pedagogia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101534 Gènere i societat a l'Àsia Oriental 6 11
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42444 Gènere, Comunicació i Canvi Social 6 1
 • Màster Universitari en Mitjans
 • Comunicació i Cultura
43175 Gènere, Igualtat i No-Discriminació 6 1
 • Màster Universitari en Dret Públic i Processos d'Integració Multinivell
101543 Gènere, literatura i societat a l'Àsia Oriental 6 13
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Sociologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40011 Gènere, treball i 'social care' 10 3
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Social
 • Màster Universitari en Recerca en Sociologia Aplicada
 • Màster Universitari en Treball i Política Social
103076 Gèneres Cinematogràfics 6 3
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103075 Gèneres Fotogràfics 6 1
 • Grau en Comunicació Audiovisual
41618 Gèneres i autors de la literatura catalana antiga 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Avançats i Aplicats a Llengua i Literatura Catalanes
41619 Gèneres i autors de la literatura catalana contemporània 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Avançats i Aplicats a Llengua i Literatura Catalanes
103103 Gèneres i Formats Audiovisuals Multimèdia 6 3
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41927 Gèneres i formats en televisió i altres mitjans audiovisuals 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Comunicació i Periodisme
100024 Gèneres i Obres de la Literatura de Tradició Occidental 6 1
 • Grau en Humanitats
40243 Gèneres i textos: pràctiques d'anàlisi 10 2
 • Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals
103074 Gèneres Interactius 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104198 Gèneres Literaris Antics 6 1
 • Grau en Ciències de l'Antiguitat
103073 Gèneres Publicitaris 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103071 Gèneres Televisius 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100777 Genètica 6 2
 • Grau en Biologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100853 Genètica 6 2
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100891 Genètica 6 2
 • Grau en Bioquímica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100944 Genètica 3 1
 • Grau en Biotecnologia
100984 Genètica 6 3
 • Grau en Microbiologia
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101913 Genètica 6 1
 • Grau en Ciències Biomèdiques
101963 Genètica 6 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102674 Genètica 3 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
22783 Genètica ambiental: mutagènesi i conservació 6 1
 • Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
100794 Genètica de poblacions 6 1
 • Grau en Biologia
101959 Genètica de poblacions 6 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101972 Genètica del càncer 6 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101882 Genètica del càncer i oncologia 6 2
 • Grau en Ciències Biomèdiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40232 Genètica Evolutiva 10 1
 • Màster Universitari en Genètica Avançada
42927 Genètica Evolutiva Aplicada 6 2
 • Màster Universitari en Genètica Avançada/ Advanced Genetics
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100750 Genètica humana 6 2
 • Grau en Biologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101887 Genètica humana 6 2
 • Grau en Ciències Biomèdiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101971 Genètica humana 6 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102958 Genètica Humana 4.5 1
 • Grau en Medicina
42562 Genètica i Psiquiatria 4 1
 • Màster Universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental
101891 Genètica i reproducció 3 2
 • Grau en Ciències Biomèdiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104120 Genètica i Reproducció 3 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101886 Genètica mèdica 6 2
 • Grau en Ciències Biomèdiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101970 Genètica mèdica 6 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102886 Genètica Mèdica 3 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100776 Genètica molecular 6 3
 • Grau en Biologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104121 Genètica Molecular d'Eucariotes 6 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42879 Genètica Molecular de les Plantes 9 1
 • Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal
41411 Genètica Molecular de Plantes 10 1
 • Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal
101960 Genètica Quantitativa i Millora 6 1
 • Grau en Genètica
42399 Genòmica 12 1
 • Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics
42925 Genòmica 6 2
 • Màster Universitari en Genètica Avançada/ Advanced Genetics
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42945 Genòmica Comparativa 6 1
 • Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció
40191 Genòmica i Proteòmica 10 5
 • Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
 • Màster Universitari en Genètica Avançada
 • Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
42889 Genòmica i Proteòmica 9 1
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
43473 Genòmica i Proteòmica Avançada 9 1
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
100983 Genòmica microbiana 6 1
 • Grau en Microbiologia
101949 Genòmica microbiana 6 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43865 Genòmica Vegetal 6 1
 • Màster Universitari en Biologia
 • Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology
 • Genomics and Biotechnology
42880 Genòmica Vegetal i Biologia de Sistemes de les Plantes 6 1
 • Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal
100792 Genòmica, proteòmica i interactòmica 6 2
 • Grau en Biologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100893 Genòmica, proteòmica i interactòmica 6 2
 • Grau en Bioquímica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100947 Genòmica, proteòmica i interactòmica 6 2
 • Grau en Biotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100982 Genòmica, proteòmica i interactòmica 6 2
 • Grau en Microbiologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101948 Genòmica, proteòmica i interactòmica 6 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101974 Gens i ambient 3 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40195 Gens, Ambient i Malaltia 10 1
 • Màster Universitari en Biologia Humana
44064 Geoarqueologia i Arqueometria 6 1
 • Màster Universitari en Prehistòria
 • Antiguitat i Edat Mitjana
104533 Geodèsia i Sistemes de Localització 6 1
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
40066 Geografia aplicada I 15 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
40067 Geografia aplicada II 15 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
101522 Geografia d'Àsia 6 2
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101609 Geografia d'Espanya 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101608 Geografia d'Europa 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101610 Geografia de catalunya 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100081 Geografia de la Ciutat Contemporània 6 5
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Humanitats
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
100029 Geografia de la Globalització 6 3
 • Grau en Humanitats
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101627 Geografia de la muntanya 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101605 Geografia de les regions metropolitanes 6 1
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
101587 Geografia del canvi global 6 3
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101626 Geografia del litoral 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102831 Geografia del Litoral 6 3
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40586 Geografia del paisatge 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
101607 Geografia del turisme 6 3
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Humanitats
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100070 Geografia del Turisme Cultural 6 1
 • Grau en Humanitats
101588 Geografia dels recursos hídrics 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101581 Geografia econòmica 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101590 Geografia física 6 1
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
100009 Geografia Humana 6 3
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Humanitats
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101606 Geografia humana aplicada 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101597 Geografia i gènere 6 21
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Biologia
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Grau en Biotecnologia
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Educació Primària
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Genètica
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Matemàtiques
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42085 Geografia i història i la seva didàctica 27 1
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
101600 Geografia política i de l'administració 6 1
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
101196 Geografia regional 6 3
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101589 Geografia regional 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101625 Geografia regional del món 6 3
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101580 Geografia rural 6 1
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
101579 Geografia social i cultural 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103749 Geografia Turística i Econòmica 6 2
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101578 Geografia urbana 6 3
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102848 Geologia 9 2
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102843 Geologia Ambiental 6 4
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
41025 Geologia de camp 10 1
 • Màster Universitari en Paleontologia
101052 Geologia del petroli 4 3
 • Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101047 Geologia estructural I 6 4
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101046 Geologia estructural II 6 4
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41021 Geologia sedimentària 10 1
 • Màster Universitari en Paleontologia
40113 Geometria de Varietats 10 1
 • Màster Universitari en Matemàtica Avançada
100107 Geometria diferencial 12 3
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Matemàtiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40108 Geometria i Topologia 10 1
 • Màster Universitari en Matemàtica Avançada
40119 Geometria i Topologia 10 1
 • Màster Universitari en Matemàtica Avançada
100095 Geometria lineal 6 2
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Matemàtiques
100115 Geometria Riemanniana 6 3
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Matemàtiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101615 Geomorfologia 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101063 Geomorfologia I 6 3
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Geologia
101062 Geomorfologia II 6 3
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Geologia
101035 Geoquímica 7 2
 • Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101068 Geoquímica ambiental 6 2
 • Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43849 Geoserveis 6 1
 • Màster Universitari en Geoinformació
42870 Gestió Aeroportuària 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Aeronàutica
104164 Gestió Ambiental de l'Energia i dels Recursos 6 1
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
104528 Gestió Ambiental de l'Energia i dels Recursos 6 2
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101067 Gestió ambiental i ordenació del territori 6 2
 • Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102092 Gestió Asseguradora 6 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
102091 Gestió Bancària 6 2
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100031 Gestió Cultural 6 3
 • Grau en Humanitats
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100652 Gestió cultural I 6 2
 • Grau en Musicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100666 Gestió cultural II (patrimoni) 6 2
 • Grau en Musicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100665 Gestió cultural III (programació cultural) 6 2
 • Grau en Musicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100664 Gestió cultural IV (màrqueting) 6 2
 • Grau en Musicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42871 Gestió d'Aerolínies 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Aeronàutica
103751 Gestió d'Empreses d'Oci 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
101675 Gestió d'institucions socioeducatives 6 2
 • Grau en Educació Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101225 Gestió d'oficines de turisme 3 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101224 Gestió d'operacions, qualitat i medi ambient 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103097 Gestió de Continguts Digitals 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103043 Gestió de Continguts i Usabilitat en Mitjans Interactius Generats pels Usuaris 6 3
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42644 Gestió de Flux en Xarxes de Subministrament 9 1
 • Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
43063 Gestió de l'Aigua, l'Energia i el Territori 9 2
 • Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental
 • Econòmica i Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43484 Gestió de l'Aigua, l'Energia i el Territori 6 2
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
 • Màster Universitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats
 • l'Ambient i el Paisatge
102356 Gestió de la Distribució 6 4
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44041 Gestió de la Diversitat Religiosa 6 3
 • Màster Universitari en Política Social
 • Treball i Benestar
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102158 Gestió de la Innovació 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
102716 Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat 6 4
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103752 Gestió de la Qualitat i Medi Ambient 6 2
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
40574 Gestió de la recerca i metodologia avançada 10 1
 • Màster Universitari en Salut i Benestar Comunitari / Health and Communitary Welfare
103262 Gestió de la Seguretat Alimentària i Salut Pública 6 2
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102161 Gestió de la Seguretat dels Sistemes d'Informació 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
41260 Gestió de les operacions aeroportuàries i de companyies aèries 10 1
 • Màster Universitari en Gestió Aeronàutica
101854 Gestió de les Organitzacions 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
103993 Gestió de les organitzacions 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
43853 Gestió de Productes de Geoinformació 6 1
 • Màster Universitari en Geoinformació
42645 Gestió de Projectes 3 1
 • Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
43693 Gestió de Projectes 3 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la Inversió i la Integració
101768 Gestió de projectes 6 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102760 Gestió de Projectes 6 2
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103278 Gestió de Projectes Cientificotècnics 6 1
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia
101124 Gestió de projectes d'intervenció social I 6 7
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Sociologia
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101123 Gestió de projectes d'intervenció social II 6 12
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Grau en Bioquímica
 • Grau en Dret
 • Grau en Empresa i Tecnologia
 • Grau en Física
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101859 Gestió de projectes i equips humans 6 2
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104015 Gestió de projectes i equips humans 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
42872 Gestió de Projectes i Innovació 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Aeronàutica
102717 Gestió de Projectes i Legislació 6 6
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42873 Gestió de Recursos Aeroportuaris 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Aeronàutica
100843 Gestió de recursos animals i plagues 6 2
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40004 Gestió de Recursos Humans 15 1
 • Màster Universitari en Treball i Política Social
102179 Gestió de Recursos Humans 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
101878 Gestió de recursos humans a les administracions públiques 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
104027 Gestió de recursos humans a les administracions públiques 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
42408 Gestió de Residus 6 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Erasmus Mundus in Environmental Studies - Cities and Sustainability
 • Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental
 • Econòmica i Social
101851 Gestió de riscos 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
40575 Gestió de serveis assistencials i xarxes comunitàries 10 1
 • Màster Universitari en Salut i Benestar Comunitari / Health and Communitary Welfare
42647 Gestió de Sistemes de Transport 5 1
 • Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
102706 Gestió de Xarxes de Telecomunicació 6 2
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
102789 Gestió del Desenvolupament de Software 3 2
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100557 Gestió del patrimoni artístic 6 2
 • Grau en Història de l'Art
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103216 Gestió del Risc 6 2
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101223 Gestió del servei i atenció al client 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102562 Gestió del Temps 6 3
 • Grau en Psicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102205 Gestió dels Litigis Civils 6 1
 • Grau en Dret
101232 Gestió dels recursos humans 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103745 Gestió dels Recursos Humans en la Indústria Hotelera 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
42111 Gestió dels Serveis d'Arxiu 15 1
 • Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents
43788 Gestió d?Esdeveniments 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management
43787 Gestió d?Instal·lacions 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management
41097 Gestió educativa amb ciutadans nouvinguts en centres educatius 10 1
 • Màster Universitari en Educació Intercultural
104531 Gestió Empresarial i de Projectes 6 2
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100522 Gestió estratègica de recursos humans 6 3
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100133 Gestió financera 6 3
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Matemàtiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103742 Gestió Financera de l'Empresa Hotelera 6 3
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43783 Gestió Financera per a l?Esport 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management
102741 Gestió i Administració de Bases de Dades 6 2
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102160 Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
102776 Gestió i Administració de Xarxes 6 3
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40762 Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques 10 3
 • Màster Universitari en Ciència Política
 • Màster Universitari en Gestió Pública
 • Màster Universitari en Pensar i Governar les Societats Complexes
42271 Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques 10 3
 • Màster Universitari en Ciència Política / Political Science
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
41428 Gestió i aplicacions de la diversitat animal 10 1
 • Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
42918 Gestió i Aplicacions de la Diversitat Animal 6 1
 • Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
101635 Gestió i desenvolupament dels recursos humans en les organitzacions 6 2
 • Grau en Pedagogia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100743 Gestió i difusió de l'arqueologia 6 2
 • Grau en Arqueologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43134 Gestió i Difusió del Patrimoni Paleontològic 6 1
 • Màster Universitari en Paleontologia
102059 Gestió i innovació a l'aula de matemàtiques 5 3
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Grau en Educació Primària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42445 Gestió i Mercats de la Comunicació 6 1
 • Màster Universitari en Mitjans
 • Comunicació i Cultura
103753 Gestió i Organització de Congressos i Convencions 3 3
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102830 Gestió i Planificació dels Recursos i del Territori 9 3
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42202 Gestió i Realització de Projectes de Música Antiga 10 1
 • Màster Universitari en Musicologia
 • Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
42975 Gestió i Serveis Psicopedagògics 10 1
 • Màster Universitari en Psicopedagogia
100495 Gestió judicial i extrajudicial del conflicte laboral 6 2
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
100510 Gestió jurídica de la diversitat a l'empresa 6 2
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100651 Gestió musical 6 2
 • Grau en Musicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104609 Gestió per Processos 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
101871 Gestió Privada de la Seguretat 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
104029 Gestió privada de la seguretat 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
25279 Gestió Pública 7.5 2
 • Màster Universitari en Gestió Pública
 • Màster Universitari en Pensar i Governar les Societats Complexes
101111 Gestió pública 6 6
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Màster Universitari en Gestió Pública
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101839 Gestió pública de la seguretat 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
104007 Gestió pública de la seguretat 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
102818 Gestió, Tractament i Valorització de Residus 6 1
 • Grau en Ciències Ambientals
43784 Gestionar, Innovar i Liderar Organitzacions Esportives 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management
42459 Globalització i Model Social Europeu 9 3
 • Màster Universitari en Política Social
 • Treball i Benestar
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44033 Globalització i Model Social Europeu 6 3
 • Màster Universitari en Política Social
 • Treball i Benestar
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
42681 Globalització i Relacions Internacionals 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània
42720 Globalització, Polítiques Educatives i Desigualtats 12 3
 • Màster Universitari en Política Social
 • Treball i Benestar
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44040 Globalització, Polítiques Educatives i Desigualtats 6 3
 • Màster Universitari en Política Social
 • Treball i Benestar
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101110 Govern local 6 2
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101109 Govern multinivell 6 3
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43595 Govern Obert, Transparència i Accés a la Informació 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Documental
 • Transparència i Accés a la Informació
43002 Governança Europea: Teories i Procés Polític 15 1
 • Màster Universitari en Integració Europea
40895 Governança multinivell a la Unió Europea 10 4
 • Màster Universitari en Ciència Política
 • Màster Universitari en Integració Europea
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104349 Grafs, Topologia i Geometria Discreta 6 1
 • Grau en Enginyeria de Dades
100225 Gramàtica anglesa 6 7
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
28648 Gramàtica Catalana (Sintaxi) 10.5 1
 • Màster Universitari en Estudis Avançats i Aplicats a Llengua i Literatura Catalanes
100429 Gramàtica comparada de les llengües clàssiques 6 1
 • Grau en Estudis Clàssics
103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 6 6
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100258 Gramàtica descriptiva anglesa I 6 4
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
100257 Gramàtica descriptiva anglesa II 6 4
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
28588 Gramàtica Espanyola 10.5 1
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
100407 Gramàtica grega 6 6
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
28649 Gramàtica Històrica Catalana 6 1
 • Màster Universitari en Estudis Avançats i Aplicats a Llengua i Literatura Catalanes
100681 Gramàtica històrica catalana 6 7
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i Català
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100597 Gramàtica històrica de l'espanyol 6 7
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100609 Gramàtica històrica de l'espanyol avançada 6 2
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104616 Gramàtica Històrica de l?Espanyol: Evolució i Problemes 6 2
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100406 Gramàtica llatina 6 6
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40948 Gramàtiques i diccionaris electrònics per a la traducció automàtica i buscadors internet 10 2
 • Màster Universitari en Processament del Llenguatge Natural i Tecnologies Lingüístiques
 • Màster Universitari en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe
43024 Gramàtiques i Diccionaris Electrònics per a la Traducció Automàtica i Motors de Cerca 10 1
 • Màster Universitari en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe
100212 Grans autors de la literatura en llengua alemanya 6 2
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
100219 Grans temes de la filosofia 6 11
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Història
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
 • Grau en Musicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
100218 Grans temes de la història 6 12
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Planificació Territorial
 • Geografia i Medi Ambient
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42280 Grans temes en Història de la Ciència 15 1
 • Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència
 • Història i Societat
100417 Grec micènic 6 1
 • Grau en Estudis Clàssics
25296 Grups d'Interés i Moviments Polítics i Socials 6 1
 • Màster Universitari en Pensar i Governar les Societats Complexes
101073 Grups d'interès i moviments socials 6 2
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
43143 Grups, Relacions i Xarxes 9 1
 • Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social
100355 Guerra i imperialisme en l'antiguitat 6 3
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Història
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100356 Guerra i societat en l'època moderna 6 2
 • Grau en Història
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42685 Guerra i Violència Política a l'Espanya del Segle XX: Perspectives Historiogràfiques 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània
101218 Guia turístic 3 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103065 Guió Audiovisual de Ficció 6 3
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103064 Guió Audiovisual de No-ficció 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)