UAB
Codi Assignatura Crèdits #Titulacions Titulacions
43449 MA Thesis I 15 1
 • Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
43450 MA Thesis II 30 1
 • Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
102118 Macroeconomia 6 2
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Grau en Empresa i Tecnologia
102185 Macroeconomia 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
101205 Macroeconomia aplicada al turisme 6 1
 • Grau en Turisme
40102 Macroeconomia Avançada i Finances 10 3
 • Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
 • Màster Universitari en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics
43254 Macroeconomia Dinàmica i Polítiques 7 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa
102384 Macroeconomia I 6 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102383 Macroeconomia II 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102382 Macroeconomia III 6 4
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102474 Macroeconomia Internacional 6 1
 • Grau en Economia
103625 Malalties de la Nutrició i el Metabolisme. Aspectes Bàsics i Clínics 3 1
 • Grau en Medicina
103653 Malalties Hereditàries, Endocrinologia i Metabolisme 3 1
 • Grau en Medicina
103654 Malalties Infeccioses i Immunitàries Pediàtriques 3 1
 • Grau en Medicina
101716 Malalties laríngies i de la cavitat de ressonància: valoració i intervenció 6 1
 • Grau en Logopèdia
101711 Malalties neurodegeneratives i demències 9 1
 • Grau en Logopèdia
103614 Manifestacions Cutànies de les Malalties Sistèmiques 3 1
 • Grau en Medicina
42651 Manipulació de Material i Tecnologies de Transport 6 1
 • Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
102256 Manteniment de la Pau i Polítiques Europees de Defensa 6 1
 • Grau en Dret
101740 Manteniment, mantenibilitat i fiabilitat 6 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104150 Màrketing 4 1
 • Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management
102138 Màrqueting 6 3
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Grau en Empresa i Tecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102178 Màrqueting 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
103735 Màrqueting 6 2
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100063 Màrqueting Aplicat a la Producció Cultural 6 2
 • Grau en Humanitats
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
42226 Màrqueting Avançat 10 2
 • Màster Universitari en Marketing
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43931 Màrqueting Basat en Dades i del Comportament 10 1
 • Màster Universitari en Marketing
102137 Màrqueting de Serveis i Intangibles 6 2
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42227 Màrqueting Emergent 10 1
 • Màster Universitari en Marketing
43406 Màrqueting Emergent 10 1
 • Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques
43785 Màrqueting Esportiu 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management
101210 Màrqueting estratègic 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103159 Màrqueting Estratègic i Operatiu 6 3
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102353 Màrqueting I 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43076 Màrqueting i Direcció d'Esdeveniments 9 1
 • Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments
103133 Màrqueting i Gestió Documental 12 1
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
102352 Màrqueting II 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42228 Màrqueting Sociopolític 10 5
 • Màster Universitari en Ciència Política
 • Màster Universitari en Ciència Política / Political Science
 • Màster Universitari en Marketing
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
42073 Marxisme i nació 5 2
 • Màster Universitari en Història Contemporània
42144 Master Thesis 10 1
 • Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses / University Master in Economics and Business Administration
42292 Master's Dissertation 12 1
 • Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
102772 Matemàtica Discreta 6 4
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100745 Matemàtiques 6 2
 • Grau en Biologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100814 Matemàtiques 6 1
 • Grau en Biologia Ambiental
100872 Matemàtiques 6 1
 • Grau en Bioquímica
100967 Matemàtiques 9 1
 • Grau en Biotecnologia
101001 Matemàtiques 6 2
 • Grau en Microbiologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101968 Matemàtiques 6 1
 • Grau en Genètica
102515 Matemàtiques 12 1
 • Grau en Química
102808 Matemàtiques 9 3
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103242 Matemàtiques 6 1
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
104157 Matemàtiques 6 1
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
104521 Matemàtiques 6 1
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
102057 Matemàtiques en el centre escolar 6 2
 • Grau en Educació Primària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102097 Matemàtiques I 6 2
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Grau en Empresa i Tecnologia
102345 Matemàtiques I 6 4
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42096 Matemàtiques i la seva didàctica 27 1
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
102096 Matemàtiques II 6 2
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Grau en Empresa i Tecnologia
102344 Matemàtiques II 6 4
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43478 Matemàtiques per a "Big Data 6 3
 • Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102056 Matemàtiques per a comprendre el món 6 2
 • Grau en Educació Primària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102055 Matemàtiques per a mestres 6 3
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Grau en Educació Primària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101045 Matemàtiques per la geologia 10 1
 • Grau en Geologia
40978 Materials a l'escala nanomètrica 10 1
 • Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de Materials
40979 Materials funcionals 10 1
 • Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de Materials
42263 Materials Funcionals 6 1
 • Màster Universitari en Nanotecnologia i Ciència de Materials / Nanotechnology and Materials Science per la Universitat Autònoma de Barcelona
41275 Materials i Dispositius Moleculars 10 1
 • Màster Universitari en Nanotecnologia
102510 Materials Polimèrics i Biomaterials 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100148 Mecànica clàssica 10 4
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Física
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100137 Mecànica i relativitat 6 3
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Física
100171 Mecànica quàntica 6 5
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Física
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100178 Mecànica quàntica avançada 6 5
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Física
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100172 Mecànica teòrica i sistemes no lineals 6 5
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Física
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43799 Mecanismes d?Immunopatologia 3 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education
102805 Medi Ambient i Societat 9 3
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100838 Medi físic 6 4
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43390 Mediació Intercultural i Traducció 15 3
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44012 Mediació Intercultural i Traducció 15 2
 • Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101457 Mediació social per a traductors i intèrprets 3 4
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102875 Medicina Basada en l'Evidència 3 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102637 Medicina d'Animals Exòtics i de Zoològic 3 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102912 Medicina de Família 3 1
 • Grau en Medicina
103615 Medicina de l'Activitat Física 3 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102623 Medicina i Cirurgia d'Animals d'Abastament 6 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102622 Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia I 7 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102621 Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia II 7 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102620 Medicina i Cirurgia d'Èquids 7 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102945 Medicina i Cirurgia I 7.5 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102944 Medicina i Cirurgia II 13.5 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103607 Medicina i Cirurgia III 13 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103608 Medicina i Cirurgia IV 14 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102951 Medicina Legal i Toxicologia 4.5 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103647 Medicina Maternofetal 3 1
 • Grau en Medicina
102910 Medicina Pal·liativa 3 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102948 Medicina Preventiva i Salut Pública 6 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103529 Medicina, Cinema i Literatura 3 1
 • Grau en Medicina
103963 Menjar Preparat i Restauració Col·lectiva 3 3
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42532 Ment 6 1
 • Màster Universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània
43842 Ments, Màquines i Cognició 6 1
 • Màster Universitari en Filosofia Aplicada
100555 Mercat de l'art i difusió del patrimoni artístic 6 2
 • Grau en Història de l'Art
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102327 Mercats de Capitals 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43255 Mercats i Decisions 7 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa
41986 Mercats, estratègia i acompliment 10 1
 • Màster Universitari en Gestió
 • Organització i Economia de l'Empresa / Management
 • Organization and Business Economics
40068 Mèt.i tècn.georeferenciades en geograf.i ord.del territ.I 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
101915 Metabolisme de biomolècules 6 1
 • Grau en Ciències Biomèdiques
41195 Metafísica 15 1
 • Màster Universitari en Filosofia Contemporània: Tendències i Debats
100303 Metafísica 6 14
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Física
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Microbiologia
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Pedagogia
 • Grau en Psicologia
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102520 Metalls en Biologia i Medicina 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102849 Meteorologia i Climatologia 6 5
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Física
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
103200 Mètodes Algebraics per a l'Estadística 6 2
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Estadística Aplicada
43551 Mètodes Avançats d'Investigació (UAB) 5 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / EM Education Policies for Global Development
102146 Mètodes d'anàlisi 6 6
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Sociologia
 • Grau en Sociologia
 • Màster Universitari en Treball i Política Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
26902 Mètodes d'investigació 6 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica
28695 Mètodes d'Investigació en Antropologia Social i Cultural 9 1
 • Màster Universitari en Recerca Etnogràfica
 • Teoria Antropològica i Relacions Interculturals
40331 Mètodes d'investigació en antropologia social i cultural 10 1
 • Màster Universitari en Recerca Etnogràfica
 • Teoria Antropològica i Relacions Interculturals
101691 Mètodes d'Investigació en Logopèdia 6 1
 • Grau en Logopèdia
43383 Mètodes d'Obtenció d'Informació Geogràfica 6 1
 • Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica
100198 Mètodes de la recerca lingüística 6 2
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103315 Mètodes de la Teoria Literària Contemporània 6 1
 • Grau en Estudis Francesos
42933 Mètodes de Microbiologia Molecular 6 1
 • Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
103555 Mètodes de Processament d'Aliments I 6 2
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103556 Mètodes de Processament d'Aliments II 6 2
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42543 Mètodes de Recerca Clínica, Farmacoepidemiologia i Valoració de l'Eficàcia dels Medicaments 3 1
 • Màster Universitari en Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
103040 Mètodes de Recerca en Comunicació 6 3
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
103847 Mètodes de Recerca en Comunicació 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103858 Mètodes de Recerca en Comunicació 6 3
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103868 Mètodes de Recerca en Comunicació 6 2
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41979 Mètodes de recerca en farmacologia clínica 15 1
 • Màster Universitari en Farmacologia
42360 Mètodes de Recerca en Farmacologia Clínica 9 1
 • Màster Universitari en Farmacologia
41980 Mètodes de recerca en farmacologia preclínica 15 1
 • Màster Universitari en Farmacologia
42361 Mètodes de Recerca en Farmacologia Preclínica 9 1
 • Màster Universitari en Farmacologia
43087 Mètodes de Recerca i Transferència de Tecnologia 6 1
 • Màster Universitari en Visió per Computador / Computer Vision
40419 Mètodes de Recerca Socioambiental 10 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Estudis Ambientals / Erasmus Mundus in Environmental Studies
 • Màster Universitari en Estudis Ambientals
102124 Mètodes de Valoració Financera I 6 2
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102123 Mètodes de Valoració Financera II 6 2
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102488 Mètodes Espectroscòpics d'Anàlisi 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42919 Mètodes Experimentals en Ecologia Terrestre 6 1
 • Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
40299 Mètodes experimentals i d'anàlisi en ciència animal 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Veterinària
102677 Mètodes Exploratoris 9 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101034 Mètodes geofísics 7 4
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
28739 Mètodes i Tècniques d'Investigació Musicals 6 2
 • Màster Universitari en Musicologia i Educació Musical
 • Màster Universitari en Musicologia
 • Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
100713 Mètodes i tècniques de camp en arqueologia prehistòrica 6 7
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Biologia
 • Grau en Genètica
 • Grau en Logopèdia
 • Grau en Psicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40479 Mètodes i tècniques de recerca qualitativa 10 4
 • Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans a les Organitzacions
 • Màster Universitari en Intervenció Psicosocial
 • Màster Universitari en Intervenció i Investigació en Patologia del Llenguatge
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Social
43858 Mètodes i Tècniques en Paleobiologia 9 1
 • Màster Universitari en Paleobiologia i registre fòssil/ Paleobiology and fossil record
100712 Mètodes i tècniques per a l'arqueologia històrica 6 1
 • Grau en Arqueologia
100373 Mètodes i tècniques per a la recerca històrica 6 3
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Història
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104238 Mètodes i Tècniques per a l?Anàlisi Espacial 6 1
 • Grau en Planificació Territorial
 • Geografia i Medi Ambient
100146 Mètodes informàtics per a físics 8 1
 • Grau en Física
100167 Mètodes matemàtics avançats 5 4
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Física
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100097 Mètodes numèrics 12 3
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Matemàtiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103950 Mètodes Numèrics I 3 2
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Física
100966 Mètodes numèrics i aplicacions informàtiques 6 1
 • Grau en Biotecnologia
103951 Mètodes Numèrics II 5 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Física
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100451 Mètodes qualitatius de recerca en criminologia 6 3
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Criminologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101147 Mètodes qualitatius de recerca social 6 7
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Sociologia
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Sociologia
 • Màster Universitari en Treball i Política Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42409 Mètodes Qualitatius per a la Recerca en Ciència Social 6 3
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Erasmus Mundus in Environmental Studies - Cities and Sustainability
 • Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental
 • Econòmica i Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
40094 Mètodes Quantitatius 15 3
 • Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
 • Màster Universitari en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics
40770 Mètodes Quantitatius 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Economia Aplicada
41984 Mètodes quantitatius 10 1
 • Màster Universitari en Gestió
 • Organització i Economia de l'Empresa / Management
 • Organization and Business Economics
101738 Mètodes quantitatius d'ús en logística 6 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42620 Mètodes Quantitatius de Recerca Aplicada en Economia i Empresa 15 3
 • Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
100450 Mètodes quantitatius de recerca en criminologia 6 2
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Criminologia
101146 Mètodes quantitatius de recerca social 6 6
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Sociologia
 • Grau en Sociologia
 • Màster Universitari en Treball i Política Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102527 Mètodes Sintètics 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102566 Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació 9 3
 • Grau en Psicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43610 Mètodes, Dissenys i Tècniques de Recerca Aplicats a l?Àmbit dels Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge 9 1
 • Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
103114 Mètodes, Tècniques, Fonts i Organització del Treball Periodístic 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41933 Metodologia 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Continguts a l'Era Digital
42317 Metodologia 10 1
 • Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals
42510 Metodologia 9 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
43497 Metodologia 6 1
 • Màster Universitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats
 • l'Ambient i el Paisatge
41689 Metodologia analítica dels Aliments 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Ciència Animal i dels Aliments
40296 Metodologia analítica en aliments 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Veterinària
40851 Metodologia Aplic.i Linies de Recerca:Treball de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Sociologia Aplicada
44038 Metodologia Avançada de Recerca Social 6 3
 • Màster Universitari en Política Social
 • Treball i Benestar
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
42148 Metodologia Bàsica en Recerca Clínica 10 1
 • Màster Universitari en Recerca Clínica Aplicada a Ciències de la Salut
101820 Metodologia Científica i Bioestadística 6 1
 • Grau en Infermeria
102989 Metodologia Científica i Bioestadística 6 1
 • Grau en Fisioteràpia
43547 Metodologia d'Investigació Bàsica (UAB) 5 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / EM Education Policies for Global Development
101104 Metodologia de l'anàlisi política 12 4
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100259 Metodologia de l'ensenyament 6 2
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40927 Metodologia de l'ensenyament de l'anglès 15 1
 • Màster Universitari en Adquisició de l'Anglès i Comunicació Intercultural
28482 Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès I 6 1
 • Màster Universitari en Adquisició de l'Anglès i Comunicació Intercultural
28483 Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès II 6 1
 • Màster Universitari en Adquisició de l'Anglès i Comunicació Intercultural
100711 Metodologia de l'estudi de la filologia catalana 6 5
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i Català
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
41781 Metodologia de l'investigació jurídica, oratòria i pràctica processal mercantil. 15 1
 • Màster Universitari en Dret Empresarial
100599 Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles 6 5
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
102764 Metodologia de la Programació 6 4
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42455 Metodologia de la Recerca 10 1
 • Màster Universitari en Gestió Pública
42477 Metodologia de la Recerca 9 1
 • Màster Universitari en Drets Sociolaborals
42533 Metodologia de la Recerca 6 1
 • Màster Universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània
43179 Metodologia de la Recerca 6 1
 • Màster Universitari en Dret Públic i Processos d'Integració Multinivell
43767 Metodologia de la Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció
40826 Metodologia de la recerca en ciències de la música 15 1
 • Màster Universitari en Musicologia i Educació Musical
42203 Metodologia de la Recerca en Ciències de la Música i Aplicació Interpretativa de la Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Musicologia
 • Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
101614 Metodologia de la recerca en ciències socials 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42311 Metodologia de la Recerca en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana 15 1
 • Màster Universitari en Prehistòria
 • Antiguitat i Edat Mitjana
42611 Metodologia de la Recerca en Psicologia Aplicada: Mètodes Quantitatius, d'Observació i Qualitatius 9 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
42558 Metodologia de la Recerca en Psiquiatria i Salut Mental 6 1
 • Màster Universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental
43029 Metodologia de la Recerca en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe 6 1
 • Màster Universitari en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe
41220 Metodologia de la recerca i models estadístics 10 3
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia de la Salut
41221 Metodologia de la recerca i models psicomètrics 10 4
 • Màster Universitari en Intervenció i Investigació en Patologia del Llenguatge
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia de la Salut
42992 Metodologia de la Recerca Jurídica 6 1
 • Màster Universitari en Dret Empresarial
104114 Metodologia de la Recerca Qualitativa en Ciències de la Salut 3 1
 • Grau en Infermeria
41998 Metodologia de recerca 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Creació i Gestió d'Empreses / Research on Enterpreneurship and Business Management
42736 Metodologia de Recerca 9 1
 • Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència
 • Història i Societat
42951 Metodologia de Recerca 9 1
 • Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció
43873 Metodologia de Recerca Aplicada en Psicologia Clínica i de la Salut 9 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut
41140 Metodologia de recerca en didàctica de la llengua i la literatura 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
41157 Metodologia de recerca en didàctica de les matemàtiques i de les ciències 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències
42908 Metodologia del Laboratori i de la Comunicació Científica 12 2
 • Màster Universitari en Neurociències
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40816 Metodologia dels estudis de llengua espanyola i de la literatura hispànica 10 1
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
40248 Metodologia dels estudis literaris 20 1
 • Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals
40579 Metodologia demogràfica 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
101138 Metodologia i disseny de la recerca social 6 8
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Sociologia
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Sociologia
 • Màster Universitari en Treball i Política Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42461 Metodologia i Tècniques Avançades de Recerca Social 9 2
 • Màster Universitari en Política Social
 • Treball i Benestar
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44034 Metodologia i Tècniques de Recerca Social 6 3
 • Màster Universitari en Política Social
 • Treball i Benestar
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43885 Metodologia i Tècniques d?Avaluació en Psicologia de l?Esport 6 1
 • Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
40857 Metodologia i treball de màster 15 1
 • Màster Universitari en Participació i Polítiques Locals
40789 Metodologia pel treball en Ciència Computacional 10 1
 • Màster Universitari en Ciència i Enginyeria Computacional
42629 Metodologia per a la Gestió d'R+D+I 9 1
 • Màster Universitari en Intel·ligència Ambiental Multimèdia / Multimedia Ambiental Intelligence
40793 Metodologia per a la investigació en computació d'altes prestacions 10 1
 • Màster Universitari en Computació d'Altes Prestacions
42238 Metodologia per a la Recerca 9 1
 • Màster Universitari en Còmput d'Altes Prestacions
 • Teoria de la Informació i Seguretat / High Performance Computing
 • Information Theory and Security
40249 Metodologia per a la recerca en informàtica 10 1
 • Màster Universitari en Informàtica Avançada
41922 Metodologia per a la recerca i la innovació en mitjans 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Comunicació i Periodisme
43075 Metodologia per a la recerca i la innovació en mitjans 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Comunicació i Periodisme
101827 Metodologia per a la redacció de projectes I 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
103994 Metodologia per a la redacció de projectes I 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
101826 Metodologia per a la redacció de projectes II 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
103999 Metodologia per a la redacció de projectes II 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
43756 Metodologies Aplicades a l'Entorn Multidisciplinari d'Una Sola Salut 9 1
 • Màster Universitari en Zoonosi i Una Sola Salut (One Health)
43150 Metodologies d'Anàlisi i Recerca en les Arts Escèniques 15 1
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
40827 Metodologies de la recerca en musicologia històrica 10 2
 • Màster Universitari en Musicologia i Educació Musical
 • Màster Universitari en Musicologia
 • Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
43159 Metodologies de Recerca de la Dansa 6 1
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
41588 Metodologies de recerca en les arts escèniques 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
41911 Metodologies de recerca en publicitat i relacions públiques 15 1
 • Màster Universitari en Publicitat i Relacions Públiques
43403 Metodologies i Eines de Recerca 9 1
 • Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques
42926 Metodologies i Tècniques en Genètica Molecular 6 1
 • Màster Universitari en Genètica Avançada/ Advanced Genetics
41548 Metodologies i Tècniques en la Recerca Antropològica 15 1
 • Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
42264 Metodologies per a la Recerca 12 2
 • Màster Universitari en Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró / Generation and Applications of Synchrotron Radiation
 • Màster Universitari en Nanotecnologia i Ciència de Materials / Nanotechnology and Materials Science per la Universitat Autònoma de Barcelona
100827 Micologia 4 2
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101026 Micologia 6 1
 • Grau en Microbiologia
100826 Micologia aplicada 6 1
 • Grau en Biologia Ambiental
101016 Micologia aplicada 6 1
 • Grau en Microbiologia
40659 Micologia Aplicada Avançada 10 2
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
 • Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
103260 Micologia dels Aliments 3 1
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
103298 Micro i Nanosistemes 6 2
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40272 Micro i nanosistemes (MEMS/NEMS) 10 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
100771 Microbiologia 6 2
 • Grau en Biologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100852 Microbiologia 6 2
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100875 Microbiologia 6 3
 • Grau en Bioquímica
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100953 Microbiologia 6 3
 • Grau en Biotecnologia
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101025 Microbiologia 6 3
 • Grau en Microbiologia
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101953 Microbiologia 6 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102651 Microbiologia 6 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102798 Microbiologia 3 2
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Ciències Ambientals
23858 Microbiologia ambiental 6 1
 • Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
100824 Microbiologia ambiental 6 2
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101015 Microbiologia ambiental 6 3
 • Grau en Microbiologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102797 Microbiologia Ambiental 6 3
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40218 Microbiologia Ambiental Avançada 10 1
 • Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
42937 Microbiologia Ambiental Avançada 9 1
 • Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
101006 Microbiologia clínica 6 2
 • Grau en Microbiologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101005 Microbiologia dels aliments 6 1
 • Grau en Microbiologia
103259 Microbiologia dels Aliments 6 3
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42149 Microbiologia en Ciències de la Salut 10 1
 • Màster Universitari en Recerca Clínica Aplicada a Ciències de la Salut
102660 Microbiologia i Aplicacions 3 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103267 Microbiologia i Parasitologia 6 2
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102933 Microbiologia i Parasitologia Mèdiques 8 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42934 Microbiologia Industrial 6 1
 • Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
101014 Microbiologia industrial 6 2
 • Grau en Microbiologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40219 Microbiologia Mèdica 10 1
 • Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
42935 Microbiologia Mèdica 6 1
 • Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
101928 Microbiologia mèdica 6 2
 • Grau en Ciències Biomèdiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100874 Microbiologia molecular 6 1
 • Grau en Bioquímica
100952 Microbiologia molecular 6 2
 • Grau en Biotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40203 Microbiologia per a Biotecnòlegs 15 1
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
103275 Microbiologia, Immunologia i Cultius Cel·lulars 8 1
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia
102119 Microeconomia 6 4
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Grau en Empresa i Tecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102184 Microeconomia 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
40100 Microeconomia Avançada 10 3
 • Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
 • Màster Universitari en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics
102337 Microeconomia I 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102336 Microeconomia II 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102335 Microeconomia III 6 3
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41026 Micropaleontologia 10 1
 • Màster Universitari en Paleontologia
20531 Microprocessadors 6 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
102793 Microprocessadors i Perifèrics 6 3
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43441 Microscòpies de Sonda Local 6 3
 • Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
40597 Microsist. i tecnologies innovadores per sistem.de comunic. 10 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
41950 Microwave and Millimetre-wave Systems 10 1
 • Màster Universitari en Disseny de Sistemes de Telecomunicació
41946 Microwave Measurements 10 1
 • Màster Universitari en Disseny de Sistemes de Telecomunicació
101529 Migració i Diàspores de l'Àsia Oriental 6 11
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42511 Migracions 6 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
43148 Migracions i Ciutadania 12 1
 • Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social
40587 Migracions i demografia urbana 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
101246 Migracions i relacions interculturals 6 2
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101604 Migracions i societat 6 4
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102673 Millora Genètica 6 3
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40301 Millora genètica animal 10 3
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
 • Màster Universitari en Genètica Avançada
 • Màster Universitari en Recerca en Veterinària
41690 Millora Genètica Animal 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Ciència Animal i dels Aliments
100957 Millora genètica animal 6 2
 • Grau en Biotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42928 Millora Genètica Avançada 6 2
 • Màster Universitari en Genètica Avançada/ Advanced Genetics
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40545 Mind and consciousness (UdG) 5 1
 • Màster Universitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
101058 Mineralogia 10 3
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Geologia
103205 Mineria de Dades 6 3
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41592 Mites, formes i motius de la literatura dramàtica universal 15 1
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
42447 Mitjans de Comunicació, Responsabilitat Social i Ciutadania 6 1
 • Màster Universitari en Mitjans
 • Comunicació i Cultura
42957 Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar 6 1
 • Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
100065 Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual 6 3
 • Grau en Humanitats
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100422 Mitologia i literatura 6 15
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100421 Mitologia i religió 6 17
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101599 Mobilitat i transport 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43064 Mobilitat Sostenible i Ecociutats 9 1
 • Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental
 • Econòmica i Social
42512 Mobilitat, Transport i Territori 6 2
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
 • Màster Universitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats
 • l'Ambient i el Paisatge
42864 Model Estàndard: Fonaments i Fenomenologia 9 3
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
40009 Model Social Europeu 10 2
 • Màster Universitari en Recerca en Sociologia Aplicada
 • Màster Universitari en Treball i Política Social
40787 Modelatge i simulació 10 2
 • Màster Universitari en Ciència i Enginyeria Computacional
 • Màster Universitari en Computació d'Altes Prestacions
101739 Modelatge i simulació de sistemes logístics aeroportuaris 6 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102809 Modelització Ambiental 6 1
 • Grau en Ciències Ambientals
103175 Modelització Avançada 6 3
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42123 Modelització de Sistemes Biològics 10 1
 • Màster Universitari en Física de Sistemes Biologics i Radiofísica
42246 Modelització de Sistemes Complexes 6 1
 • Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
43479 Modelització Determinista 6 3
 • Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
42247 Modelització Estadística 6 1
 • Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
102829 Modelització i Anàlisi de la Informació Geogràfica 6 2
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42652 Modelització i Optimització de Sistemes de Transport 9 1
 • Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
43480 Modelització i Simulació Aplicades 6 3
 • Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
42248 Modelització i Simulació d'Altes Prestacions 6 2
 • Màster Universitari en Còmput d'Altes Prestacions
 • Teoria de la Informació i Seguretat / High Performance Computing
 • Information Theory and Security
 • Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
100919 Modelització i Simulació de Biosistemes 6 2
 • Grau en Biotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101743 Modelització i simulació de sistemes 6 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103199 Modelització Matemàtica 6 2
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Estadística Aplicada
42249 Modelització per a l'Enginyeria 6 1
 • Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
40556 Modelos conexionistas del procesamiento sintáctico (URV) 5 1
 • Màster Universitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
42569 Models Animals de Patologia Psiquiàtrica 4 1
 • Màster Universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental
102351 Models de Gestió Comercial 6 2
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43161 Models de Gestió de Persones 6 1
 • Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans a les Organitzacions
101585 Models de planificació territorial 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103020 Models de Producció i Difusió de la Indústria Audiovisual 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102781 Models de Qualitat en la Gestió de les TIC 6 2
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101836 Models de Seguretat 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
103998 Models de seguretat 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
103214 Models Economètrics 6 2
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40097 Models Econòmics 15 3
 • Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
 • Màster Universitari en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics
43453 Models Empírics i Mètodes en Psicologia de la Cognició i de la Comunicació 6 1
 • Màster Universitari en Psicologia de la Cognició i de la Comunicació
43464 Models Empírics i Mètodes en Psicologia de la Cognició i de la Comunicació 6 1
 • Màster Universitari en Psicologia de la Cognició i de la Comunicació
102570 Models Estadístics i Psicomètrics 6 3
 • Grau en Psicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103170 Models Estadístics i Psicomètrics 6 1
 • Grau en Estadística Aplicada
42613 Models i Aplicacions en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física 9 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
103521 Models i Estratègies de Formació en les Organitzacions 6 2
 • Grau en Pedagogia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41098 Models i programes de formació bàsica 10 1
 • Màster Universitari en Formació de les Persones Adultes
102451 Models Informàtics de l'Economia 6 1
 • Grau en Economia
101843 Models integrats de gestió: medi ambient 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
104011 Models integrats de gestió: medi ambient 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
101844 Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives 6 2
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104016 Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
101842 Models Integrats de Gestió: Seguretat 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
104012 Models integrats de gestió: seguretat 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
101640 Models internacionals de qualitat 6 1
 • Grau en Pedagogia
100117 Models lineals 6 2
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Matemàtiques
103174 Models Lineals 6 2
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Estadística Aplicada
101032 Models matemàtics 4 1
 • Grau en Geologia
103325 Models Psicolingüístics del Llenguatge Normal i Desviant en Llengua Francesa 6 1
 • Grau en Estudis Francesos
42612 Models Psicomètrics i d'Anàlisi de Dades en Psicologia Aplicada 6 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
101865 Models sectorials de risc 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
104008 Models sectorials de risc 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
43962 Models, Estructures i Regulació dels Mitjans i el Periodisme Digitals 9 1
 • Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals
41827 Models, tallers i comitents en les produccions artístiques de l'antiguitat 10 1
 • Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni
42293 Modernity: Art, War, and Crisis 6 2
 • Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43256 Mòdul Addicional de Fonaments de l'Anàlisi Econòmic I 7 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa
43262 Mòdul Addicional de Fonaments de l'Anàlisi Econòmic II 7 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
43263 Mòdul d'Especialització 28 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
41196 Mòdul de recerca 15 1
 • Màster Universitari en Filosofia Contemporània: Tendències i Debats
40196 Mòdul Formatiu de Continguts Complementaris 10 1
 • Màster Universitari en Biologia Humana
43264 Mòdul Optatiu d'Especialització 8 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
41715 Món Àrab: Relacions Internacionals, Seguretat i Governança 10 4
 • Màster Universitari en Relacions Internacionals
 • Seguretat i Desenvolupament
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102845 Monitoratge de la Qualitat Ambiental 6 1
 • Grau en Ciències Ambientals
102498 Monitoratge Industrial i Ambiental 6 2
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100697 Morfologia catalana 6 6
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i Català
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100586 Morfologia de l'espanyol 6 7
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100616 Morfologia de l'espanyol avançada 6 1
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
102679 Morfologia I 9 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100240 Morfologia i sintaxi 6 7
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
102678 Morfologia II 9 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100190 Morfologia, lexicologia i semàntica 6 2
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103355 Morfosintaxi de la Llengua Francesa 6 6
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis de Francès i Català
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100123 Mostreig estadístic 6 3
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Matemàtiques
43881 Mostreig i Models d?Anàlisi en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut 6 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut
103081 Moviments Socials Contemporanis 6 14
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Biologia
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42017 Moviments socials i condicions de vida a l'Espanya contemporània 5 2
 • Màster Universitari en Història Contemporània
102249 Multiculturalitat i Llibertat Religiosa 6 3
 • Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42294 Multilingualism in the Mind 6 2
 • Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
41537 Multimèdia professional i disseny d'aplicacions interactives 10 1
 • Màster Universitari en Tecnologies Multimèdia
104104 Multimèdia. Prescripció de Psicofàrmacs pel Metge en l'Atenció Primària de Salut 3 1
 • Grau en Medicina
28939 Museologia 6 1
 • Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni
100055 Museologia 6 4
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
28741 Música d'Època Medieval: La Monòdia 6 1
 • Màster Universitari en Musicologia
 • Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
103564 Música en la Societat Contemporània 6 2
 • Grau en Humanitats
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42097 Música i la seva didàctica 27 1
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
104155 Música i Mitjans Audiovisuals 6 2
 • Grau en Musicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100533 Música, història i societat 6 2
 • Grau en Història de l'Art
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100657 Músiques i cultures 6 3
 • Grau en Musicologia
 • Màster Universitari en Musicologia
 • Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40830 Músiques i cultures: la recerca en etnomusicologia 10 1
 • Màster Universitari en Musicologia i Educació Musical
100632 Músiques urbanes i populars 6 2
 • Grau en Musicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100634 Músiques, identitat i gènere 6 2
 • Grau en Musicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101980 Mutagènesi 6 1
 • Grau en Genètica
40233 Mutagènesi i Reparació 10 1
 • Màster Universitari en Genètica Avançada