Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500245 2
  100%
  100%
  0%
2500243 18
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501907 3
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500248 3
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2018 2500256 2
  50%
  50%
  0%
2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2500243 9
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  0%
  0%
  0%
2500247 3
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500243 5
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501802 3
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500243 14
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500239 5
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500243 9
  100%
  100%
  0%
2501907 2
  100%
  100%
  0%
2501792 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500239 3
  100%
  100%
  0%
2014 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500243 13
  92%
  100%
  8%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500243 9
  100%
  100%
  0%
2012 2500243 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500241 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500245 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500243 18 11% 22% 67% 0% 0% 0%
2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501907 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2500240 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500256 2 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2500241 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500245 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500243 9 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500247 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500243 5 0% 60% 40% 0% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501802 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2501792 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500243 14 7% 14% 57% 21% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 5 20% 0% 40% 40% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500243 9 11% 11% 67% 11% 0% 0%
2501907 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501792 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2014 2500241 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500243 13 0% 15% 54% 23% 0% 8%
2501856 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500243 9 11% 22% 33% 33% 0% 0%
2012 2500243 8 13% 13% 75% 0% 0% 0%