UAB

Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000454 Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 71% 100% 29%
2011 86% 91% 6%
2010 88% 98% 10%
2009 95% 97% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 0 0 0 100 0
2012 0 0 40 60 0
2011 1 7 38 45 9
2010 2 12 59 24 2
2009 3 15 50 30 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np