Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 68.42% %
2011 84.18% 90%
2010 86.83% 87.37%
2009 94.63% 95.79%
2008 96.95% 96.95%
2007 92.26% 92.26%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats