Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 2
  50%
  50%
  0%
7000911 2
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 5
  100%
  100%
  0%
2020 2500259 3
  100%
  100%
  0%
2019 7000418 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 3
  33%
  100%
  67%
2015 2500259 1
  0%
  0%
  100%
2014 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500259 4
  100%
  100%
  0%
2012 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500259 5
  60%
  75%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 2 0% 0% 50% 0% 50% 0%
7000911 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500259 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2020 2500259 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2019 7000418 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500259 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500259 3 0% 0% 33% 0% 0% 67%
2015 2500259 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2014 2500259 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2013 2500259 4 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2012 2500259 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2011 2500259 5 0% 0% 40% 20% 20% 20%