Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 30
  87%
  100%
  13%
7000418 6
  100%
  100%
  0%
7000911 5
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 47
  100%
  100%
  0%
7000418 3
  100%
  100%
  0%
1353 112
  71%
  100%
  29%
2020 2500259 51
  96%
  100%
  4%
7000418 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 46
  98%
  100%
  2%
7000418 3
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2500259 40
  100%
  100%
  0%
7000418 2
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 60
  93%
  100%
  7%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2016 2500259 2
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500259 41
  93%
  100%
  7%
2014 2500259 56
  91%
  98%
  7%
2013 2500259 50
  98%
  100%
  2%
2012 2500259 19
  89%
  100%
  11%
2011 2500259 1
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 30 0% 10% 53% 23% 0% 13%
7000418 6 0% 33% 33% 33% 0% 0%
7000911 5 0% 0% 40% 60% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 2500259 47 0% 9% 64% 28% 0% 0%
7000418 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
1353 112 0% 0% 43% 29% 0% 29%
2020 2500259 51 0% 8% 67% 22% 0% 4%
7000418 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2500259 46 0% 2% 93% 2% 0% 2%
7000418 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 2500259 40 0% 13% 75% 13% 0% 0%
7000418 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 64 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2017 2500259 60 0% 0% 80% 13% 0% 7%
1353 96 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500259 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500259 41 2% 5% 83% 2% 0% 7%
2014 2500259 56 0% 11% 55% 25% 2% 7%
2013 2500259 50 6% 18% 60% 14% 0% 2%
2012 2500259 19 0% 32% 58% 0% 0% 11%
2011 2500259 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%