Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 37
  78%
  91%
  14%
7000911 2
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2500259 35
  91%
  97%
  6%
7000418 3
  67%
  100%
  33%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2500259 46
  87%
  93%
  7%
7000418 2
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2019 2500259 46
  91%
  98%
  7%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2500259 39
  97%
  100%
  3%
7000418 5
  80%
  100%
  20%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 51
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500259 53
  91%
  100%
  9%
2014 2500259 42
  88%
  100%
  12%
2013 2500259 52
  92%
  98%
  6%
2012 2500259 26
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 37 0% 3% 41% 35% 8% 14%
7000911 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 2500259 35 0% 3% 43% 46% 3% 6%
7000418 3 0% 0% 33% 33% 0% 33%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2020 2500259 46 2% 4% 50% 28% 7% 7%
7000418 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2019 2500259 46 0% 9% 30% 52% 2% 7%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 2500259 39 0% 0% 26% 72% 0% 3%
7000418 5 0% 0% 60% 20% 0% 20%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2017 2500259 51 0% 0% 80% 14% 0% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500259 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500259 53 0% 8% 83% 0% 0% 9%
2014 2500259 42 0% 12% 19% 57% 0% 12%
2013 2500259 52 0% 8% 19% 65% 2% 6%
2012 2500259 26 0% 15% 35% 38% 0% 12%