Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 95.652% 100% 4.348%
2021 16 100% 100% 0%
2020 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 73
  81%
  88%
  8%
7000418 15
  87%
  87%
  0%
7000911 23
  96%
  100%
  4%
1353 320
  80%
  89%
  10%
2021 2500259 82
  94%
  97%
  4%
7000418 20
  95%
  100%
  5%
7000911 16
  100%
  100%
  0%
1353 208
  77%
  83%
  8%
2020 2500259 98
  90%
  90%
  0%
7000418 20
  95%
  95%
  0%
7000911 17
  100%
  100%
  0%
1353 192
  67%
  67%
  0%
2019 2500259 94
  95%
  95%
  0%
7000418 18
  89%
  94%
  6%
1355 56
  100%
  100%
  0%
1353 576
  44%
  44%
  0%
2018 2500259 95
  87%
  91%
  4%
7000418 6
  83%
  100%
  17%
1353 544
  65%
  85%
  24%
2017 2500259 101
  82%
  95%
  14%
1353 384
  67%
  89%
  25%
2016 2500259 1
  100%
  100%
  0%
1353 624
  64%
  89%
  28%
2015 2500259 110
  79%
  93%
  15%
2014 2500259 103
  92%
  99%
  7%
2013 2500259 92
  88%
  93%
  5%
2012 2500259 91
  90%
  96%
  7%
2011 2500259 77
  92%
  99%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 73 1% 4% 49% 25% 11% 8%
7000418 15 0% 7% 47% 33% 13% 0%
7000911 23 4% 17% 70% 4% 0% 4%
1353 320 0% 5% 35% 40% 10% 10%
2021 2500259 82 1% 1% 39% 52% 2% 4%
7000418 20 5% 15% 55% 20% 0% 5%
7000911 16 0% 0% 81% 19% 0% 0%
1353 208 0% 0% 46% 31% 15% 8%
2020 2500259 98 0% 4% 29% 56% 10% 0%
7000418 20 15% 5% 25% 50% 5% 0%
7000911 17 12% 18% 59% 12% 0% 0%
1353 192 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2019 2500259 94 1% 2% 35% 56% 5% 0%
7000418 18 6% 0% 67% 17% 6% 6%
1355 56 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 576 0% 0% 17% 28% 56% 0%
2018 2500259 95 3% 1% 29% 54% 8% 4%
7000418 6 0% 0% 50% 33% 0% 17%
1353 544 0% 3% 38% 24% 12% 24%
2017 2500259 101 5% 3% 29% 45% 4% 14%
1353 384 4% 13% 17% 33% 8% 25%
2016 2500259 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 624 0% 8% 18% 38% 8% 28%
2015 2500259 110 5% 3% 31% 41% 6% 15%
2014 2500259 103 3% 2% 36% 51% 1% 7%
2013 2500259 92 4% 7% 42% 35% 7% 5%
2012 2500259 91 4% 3% 29% 54% 3% 7%
2011 2500259 77 4% 8% 56% 25% 1% 6%