Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 21
  90%
  100%
  10%
7000911 1
  100%
  100%
  0%
2500786 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500259 45
  98%
  100%
  2%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2500259 14
  93%
  100%
  7%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500251 1
  100%
  100%
  0%
2500259 24
  96%
  100%
  4%
2500786 1
  100%
  100%
  0%
2501232 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2017 2500259 40
  98%
  100%
  2%
2016 2500259 4
  75%
  100%
  25%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500259 43
  98%
  100%
  2%
2014 2500259 56
  95%
  100%
  5%
2013 2500259 49
  86%
  100%
  14%
2012 2500259 44
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 21 5% 0% 48% 38% 0% 10%
7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500259 45 2% 2% 82% 11% 0% 2%
2502758 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501572 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500259 14 0% 0% 57% 36% 0% 7%
2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501572 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500256 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500251 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500259 24 0% 29% 25% 42% 0% 4%
2500786 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501232 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 33% 0% 0% 0% 67%
2017 2500259 40 3% 13% 38% 45% 0% 3%
2016 2500259 4 0% 0% 50% 25% 0% 25%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500259 43 0% 19% 63% 16% 0% 2%
2014 2500259 56 5% 2% 70% 18% 0% 5%
2013 2500259 49 0% 6% 59% 20% 0% 14%
2012 2500259 44 0% 7% 70% 20% 0% 2%