Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 94.444% 94.444% 0%
2021 18 100% 100% 0%
2020 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 72
  94%
  94%
  0%
7000911 18
  94%
  94%
  0%
1353 128
  75%
  75%
  0%
2021 2500259 75
  89%
  96%
  7%
7000911 18
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2500259 76
  97%
  100%
  3%
7000911 17
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 97
  93%
  93%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2018 2500259 123
  85%
  87%
  2%
1353 112
  71%
  100%
  29%
2017 2500259 116
  72%
  78%
  7%
2016 1353 32
  50%
  50%
  0%
2015 2500259 113
  83%
  87%
  4%
2014 2500259 108
  84%
  86%
  2%
2013 2500259 133
  82%
  87%
  5%
2012 2500259 133
  78%
  88%
  11%
2011 2500259 142
  82%
  94%
  12%
2010 2500259 92
  66%
  77%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 72 0% 0% 38% 57% 6% 0%
7000911 18 0% 0% 56% 39% 6% 0%
1353 128 0% 0% 38% 38% 25% 0%
2021 2500259 75 3% 5% 41% 40% 4% 7%
7000911 18 11% 11% 22% 56% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2020 2500259 76 4% 1% 62% 30% 0% 3%
7000911 17 24% 0% 76% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500259 97 4% 1% 59% 29% 7% 0%
1353 64 0% 0% 25% 50% 25% 0%
2018 2500259 123 1% 1% 37% 46% 13% 2%
1353 112 0% 0% 57% 14% 0% 29%
2017 2500259 116 2% 0% 24% 47% 21% 7%
2016 1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2015 2500259 113 3% 4% 25% 51% 12% 4%
2014 2500259 108 3% 3% 32% 46% 14% 2%
2013 2500259 133 1% 3% 35% 44% 13% 5%
2012 2500259 133 3% 2% 31% 43% 11% 11%
2011 2500259 142 2% 4% 48% 29% 6% 12%
2010 2500259 92 4% 3% 20% 39% 20% 14%