Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 22
  59%
  72%
  18%
7000418 3
  67%
  67%
  0%
7000911 5
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500259 24
  83%
  95%
  12%
7000418 3
  67%
  100%
  33%
1353 48
  0%
  0%
  100%
2020 2500259 47
  66%
  72%
  9%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2019 2500259 35
  63%
  85%
  26%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2018 2500259 28
  68%
  86%
  21%
1353 96
  33%
  67%
  50%
2017 2500259 28
  75%
  84%
  11%
1353 128
  62%
  100%
  38%
2016 2500259 2
  50%
  50%
  0%
1353 128
  38%
  50%
  25%
2015 2500259 18
  67%
  92%
  28%
2014 2500259 25
  72%
  86%
  16%
2013 2500259 24
  62%
  75%
  17%
2012 2500259 27
  70%
  90%
  22%
2011 2500259 12
  75%
  90%
  17%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 22 5% 9% 5% 36% 23% 18%
7000418 3 0% 33% 33% 0% 33% 0%
7000911 5 0% 20% 40% 40% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500259 24 4% 8% 21% 42% 4% 13%
7000418 3 0% 0% 33% 33% 0% 33%
1353 48 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500259 47 2% 2% 17% 45% 26% 9%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2019 2500259 35 0% 6% 9% 40% 11% 26%
1353 48 33% 0% 0% 33% 33% 0%
2018 2500259 28 4% 7% 14% 43% 11% 21%
1353 96 0% 0% 0% 33% 17% 50%
2017 2500259 28 0% 0% 25% 43% 14% 11%
1353 128 13% 0% 25% 25% 0% 38%
2016 2500259 2 50% 0% 0% 0% 50% 0%
1353 128 0% 0% 25% 13% 38% 25%
2015 2500259 18 6% 0% 17% 44% 6% 28%
2014 2500259 25 0% 0% 32% 40% 12% 16%
2013 2500259 24 8% 4% 21% 29% 21% 17%
2012 2500259 27 0% 0% 37% 33% 7% 22%
2011 2500259 12 0% 0% 33% 42% 8% 17%