Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 95.238% 100% 4.762%
2021 25 92% 92% 0%
2020 21 85.714% 90% 4.762%
2019 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 82
  84%
  88%
  5%
7000418 19
  95%
  95%
  0%
7000911 21
  95%
  100%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 88
  80%
  83%
  5%
7000418 14
  100%
  100%
  0%
7000911 25
  92%
  92%
  0%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2020 2500259 85
  76%
  79%
  4%
7000418 17
  100%
  100%
  0%
7000911 21
  86%
  90%
  5%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2019 2500259 82
  88%
  95%
  7%
7000418 19
  95%
  100%
  5%
7000911 17
  100%
  100%
  0%
1353 112
  71%
  100%
  29%
2018 2500259 116
  89%
  92%
  3%
7000418 21
  95%
  95%
  0%
1353 128
  75%
  100%
  25%
2017 2500259 109
  89%
  93%
  5%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2016 1353 144
  89%
  100%
  11%
2015 2500259 122
  87%
  90%
  3%
2014 2500259 118
  75%
  82%
  9%
2013 2500259 131
  82%
  89%
  7%
2012 2500259 128
  71%
  75%
  5%
2011 2500259 133
  71%
  80%
  11%
2010 2500259 94
  77%
  81%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 82 1% 1% 48% 34% 11% 5%
7000418 19 11% 21% 63% 0% 5% 0%
7000911 21 10% 10% 57% 19% 0% 5%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2021 2500259 88 1% 0% 48% 31% 16% 5%
7000418 14 0% 0% 79% 21% 0% 0%
7000911 25 0% 8% 80% 4% 8% 0%
1353 112 0% 0% 14% 71% 0% 14%
2020 2500259 85 4% 2% 33% 38% 20% 4%
7000418 17 0% 18% 76% 6% 0% 0%
7000911 21 0% 5% 43% 38% 10% 5%
1353 48 0% 0% 67% 0% 33% 0%
2019 2500259 82 4% 4% 63% 17% 5% 7%
7000418 19 11% 21% 58% 5% 0% 5%
7000911 17 6% 18% 76% 0% 0% 0%
1353 112 0% 0% 14% 57% 0% 29%
2018 2500259 116 0% 2% 36% 51% 8% 3%
7000418 21 0% 29% 57% 10% 5% 0%
1353 128 0% 0% 63% 13% 0% 25%
2017 2500259 109 3% 0% 28% 58% 6% 5%
1353 64 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 1353 144 0% 0% 33% 56% 0% 11%
2015 2500259 122 1% 0% 27% 59% 10% 3%
2014 2500259 118 2% 2% 17% 54% 16% 9%
2013 2500259 131 2% 1% 35% 45% 11% 7%
2012 2500259 128 2% 1% 25% 43% 23% 5%
2011 2500259 133 2% 4% 15% 50% 18% 11%
2010 2500259 94 0% 0% 15% 62% 18% 5%