Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 41
  98%
  100%
  2%
7000418 1
  100%
  100%
  0%
7000911 11
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 64
  98%
  98%
  0%
7000418 7
  100%
  100%
  0%
7000911 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500259 55
  100%
  100%
  0%
7000418 3
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 41
  100%
  100%
  0%
7000418 3
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 61
  100%
  100%
  0%
7000418 5
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 49
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500259 2
  100%
  100%
  0%
2015 2500259 58
  97%
  100%
  3%
2014 2500259 53
  96%
  98%
  2%
2013 2500259 64
  97%
  98%
  2%
2012 2500259 17
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 41 2% 39% 49% 7% 0% 2%
7000418 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000911 11 0% 73% 27% 0% 0% 0%
2021 2500259 64 8% 28% 53% 9% 2% 0%
7000418 7 14% 71% 14% 0% 0% 0%
7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500259 55 2% 42% 45% 11% 0% 0%
7000418 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2019 2500259 41 2% 24% 66% 7% 0% 0%
7000418 3 33% 67% 0% 0% 0% 0%
2018 2500259 61 3% 33% 54% 10% 0% 0%
7000418 5 0% 80% 20% 0% 0% 0%
2017 2500259 49 0% 20% 71% 8% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500259 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 2500259 58 5% 50% 31% 10% 0% 3%
2014 2500259 53 0% 40% 43% 13% 2% 2%
2013 2500259 64 2% 55% 41% 0% 2% 2%
2012 2500259 17 6% 29% 47% 12% 0% 6%