Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 1
  100%
  100%
  0%
2501233 2
  100%
  100%
  0%
2500262 34
  94%
  97%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2501233 3
  100%
  100%
  0%
2500262 50
  90%
  100%
  10%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2020 2500259 1
  100%
  100%
  0%
7000498 1
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500262 40
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 1
  100%
  100%
  0%
7000498 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500262 38
  100%
  100%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2018 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2500256 3
  100%
  100%
  0%
2500262 45
  96%
  100%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500262 55
  96%
  100%
  4%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2500262 47
  91%
  98%
  6%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2015 2500262 60
  95%
  100%
  5%
2014 2500262 43
  95%
  100%
  5%
2013 2500262 68
  96%
  100%
  4%
2012 2500262 33
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501233 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 34 6% 21% 65% 3% 3% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2501233 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2500262 50 6% 6% 50% 28% 0% 10%
1353 80 0% 20% 20% 20% 0% 40%
2020 2500259 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000498 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 40 8% 18% 65% 5% 0% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000498 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 38 5% 21% 71% 3% 0% 0%
1353 80 0% 40% 40% 0% 0% 20%
2018 2501572 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500256 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 45 0% 7% 76% 13% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500262 55 5% 9% 67% 15% 0% 4%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2016 2500262 47 2% 4% 66% 19% 2% 6%
1353 80 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2015 2500262 60 5% 5% 73% 12% 0% 5%
2014 2500262 43 5% 5% 72% 14% 0% 5%
2013 2500262 68 4% 4% 69% 18% 0% 4%
2012 2500262 33 6% 12% 55% 18% 0% 9%