Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 1
  100%
  100%
  0%
2500262 15
  93%
  93%
  0%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2021 2500262 29
  86%
  96%
  10%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2500256 3
  67%
  67%
  0%
2500253 1
  100%
  100%
  0%
2501230 1
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2500262 36
  86%
  94%
  8%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 3
  100%
  100%
  0%
2500259 2
  100%
  100%
  0%
7000498 3
  100%
  100%
  0%
2500246 3
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2500502 1
  100%
  100%
  0%
2500262 25
  84%
  91%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
2500149 1
  100%
  100%
  0%
2500261 1
  0%
  0%
  0%
2500262 33
  85%
  88%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 3
  100%
  100%
  0%
2500259 2
  50%
  100%
  50%
2501915 2
  100%
  100%
  0%
2500262 28
  93%
  100%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 4
  100%
  100%
  0%
2500798 1
  100%
  100%
  0%
2500261 2
  50%
  100%
  50%
2500262 34
  76%
  90%
  15%
2015 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2500890 2
  100%
  100%
  0%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2500262 47
  91%
  93%
  2%
2014 2500262 26
  92%
  100%
  8%
2013 2500173 1
  0%
  0%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2500262 53
  98%
  98%
  0%
2012 2500262 33
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500262 15 0% 20% 27% 47% 7% 0%
1353 48 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2021 2500262 29 3% 7% 52% 24% 3% 10%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2020 2500256 3 0% 0% 67% 0% 33% 0%
2500253 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501230 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 36 0% 0% 36% 50% 6% 8%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500256 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500259 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000498 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500246 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500502 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 25 0% 8% 36% 28% 8% 8%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500250 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500149 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500261 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500262 33 0% 6% 42% 36% 12% 3%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500256 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500259 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2501915 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500262 28 4% 7% 39% 43% 0% 7%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2500256 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500798 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500261 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2500262 34 6% 0% 47% 24% 9% 15%
2015 2500259 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500890 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500173 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 47 2% 9% 47% 34% 6% 2%
2014 2500262 26 4% 4% 77% 8% 0% 8%
2013 2500173 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2501933 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 53 4% 13% 43% 38% 2% 0%
2012 2500262 33 3% 9% 73% 12% 0% 3%