Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 1
  100%
  100%
  0%
2500262 20
  95%
  100%
  5%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2021 2500262 15
  73%
  100%
  27%
1353 208
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 2500262 15
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500262 8
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500262 15
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 15
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500262 11
  73%
  80%
  9%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500262 10
  100%
  100%
  0%
2014 2500262 15
  93%
  100%
  7%
2013 2500262 19
  84%
  100%
  16%
2012 2500262 16
  94%
  100%
  6%
2011 2500262 2
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 20 0% 0% 55% 40% 0% 5%
1353 128 13% 0% 75% 13% 0% 0%
2021 2500262 15 0% 13% 40% 20% 0% 27%
1353 208 8% 15% 54% 23% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500262 15 13% 0% 53% 27% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500262 8 13% 13% 50% 25% 0% 0%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2018 2500262 15 7% 20% 40% 27% 0% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500262 15 7% 13% 60% 20% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500262 11 0% 0% 9% 64% 18% 9%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500262 10 0% 10% 30% 60% 0% 0%
2014 2500262 15 7% 13% 53% 20% 0% 7%
2013 2500262 19 5% 32% 42% 5% 0% 16%
2012 2500262 16 13% 44% 38% 0% 0% 6%
2011 2500262 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%