Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 16 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 15
  100%
  100%
  0%
7000498 7
  100%
  100%
  0%
2500262 64
  94%
  95%
  2%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2021 7000911 16
  100%
  100%
  0%
7000498 10
  90%
  100%
  10%
2500262 57
  81%
  90%
  11%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2020 7000911 1
  100%
  100%
  0%
7000498 10
  100%
  100%
  0%
2500262 77
  99%
  100%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000911 1
  100%
  100%
  0%
2503852 14
  100%
  100%
  0%
7000498 5
  100%
  100%
  0%
2500262 78
  94%
  97%
  4%
1353 48
  67%
  100%
  33%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 7000498 12
  92%
  100%
  8%
2500262 65
  92%
  97%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 68
  94%
  98%
  4%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2500262 84
  95%
  96%
  1%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2015 2500262 84
  85%
  92%
  8%
2014 2500262 83
  76%
  86%
  12%
2013 2500262 73
  93%
  99%
  5%
2012 2500262 96
  95%
  97%
  2%
2011 2500262 48
  88%
  95%
  8%
4310921 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 15 27% 13% 47% 13% 0% 0%
7000498 7 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 64 0% 8% 67% 19% 5% 2%
1353 64 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2021 7000911 16 6% 25% 50% 19% 0% 0%
7000498 10 0% 10% 70% 10% 0% 10%
2500262 57 2% 5% 47% 26% 9% 11%
1353 64 0% 0% 25% 25% 0% 50%
2020 7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000498 10 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2500262 77 5% 3% 49% 42% 0% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000911 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2503852 14 0% 14% 43% 43% 0% 0%
7000498 5 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2500262 78 4% 1% 44% 45% 3% 4%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000498 12 0% 0% 75% 17% 0% 8%
2500262 65 3% 9% 51% 29% 3% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500262 68 3% 6% 43% 43% 1% 4%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2016 2500262 84 4% 5% 32% 55% 4% 1%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500262 84 4% 1% 48% 32% 7% 8%
2014 2500262 83 2% 0% 45% 29% 12% 12%
2013 2500262 73 4% 4% 34% 51% 1% 5%
2012 2500262 96 2% 4% 43% 46% 3% 2%
2011 2500262 48 4% 8% 35% 40% 4% 8%
4310921 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%