Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 90.476% 100% 9.524%
2021 26 92.308% 96% 3.846%
2020 20 80% 84.211% 5%
2019 17 100% 100% 0%
2018 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 21
  90%
  100%
  10%
2500262 77
  71%
  80%
  10%
2021 7000911 26
  92%
  96%
  4%
2500262 105
  60%
  84%
  29%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000911 20
  80%
  84%
  5%
2500262 88
  53%
  58%
  8%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2019 7000911 17
  100%
  100%
  0%
2500262 114
  78%
  87%
  11%
1353 32
  0%
  0%
  100%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2018 7000911 2
  100%
  100%
  0%
1402 2
  100%
  100%
  0%
2500262 117
  60%
  74%
  20%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500262 95
  53%
  57%
  7%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2500262 104
  62%
  71%
  12%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500262 114
  67%
  79%
  16%
2014 2500262 117
  58%
  67%
  13%
2013 2500262 138
  62%
  72%
  13%
2012 2500262 127
  56%
  66%
  15%
2011 2500262 130
  61%
  73%
  17%
2010 2500262 64
  70%
  88%
  20%
4310921 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 21 14% 19% 52% 5% 0% 10%
2500262 77 0% 3% 47% 22% 18% 10%
2021 7000911 26 8% 0% 73% 12% 4% 4%
2500262 105 1% 4% 33% 22% 11% 29%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000911 20 15% 0% 65% 0% 15% 5%
2500262 88 2% 1% 33% 14% 39% 8%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 7000911 17 12% 0% 88% 0% 0% 0%
2500262 114 4% 0% 40% 32% 11% 11%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 7000911 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1402 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2500262 117 0% 0% 24% 35% 21% 20%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500262 95 0% 0% 23% 29% 40% 7%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2500262 104 2% 1% 24% 36% 26% 12%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500262 114 3% 0% 28% 36% 18% 16%
2014 2500262 117 1% 0% 37% 21% 29% 13%
2013 2500262 138 1% 1% 33% 27% 25% 13%
2012 2500262 127 2% 1% 19% 34% 29% 15%
2011 2500262 130 2% 0% 16% 42% 22% 17%
2010 2500262 64 2% 3% 34% 31% 9% 20%
4310921 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%