Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 88.235% 100% 11.765%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 79
  87%
  100%
  13%
7000418 23
  96%
  100%
  4%
7000911 17
  88%
  100%
  12%
2021 2500259 102
  82%
  98%
  16%
7000418 15
  100%
  100%
  0%
2020 2500259 120
  88%
  99%
  12%
7000418 10
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 97
  87%
  100%
  13%
7000418 14
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 99
  83%
  95%
  13%
7000418 9
  100%
  100%
  0%
2017 2500259 99
  86%
  99%
  13%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 79 1% 14% 53% 19% 0% 13%
7000418 23 13% 17% 65% 0% 0% 4%
7000911 17 6% 41% 41% 0% 0% 12%
2021 2500259 102 5% 7% 53% 18% 2% 16%
7000418 15 7% 13% 67% 13% 0% 0%
2020 2500259 120 8% 8% 61% 11% 1% 12%
7000418 10 10% 50% 40% 0% 0% 0%
2019 2500259 97 4% 0% 71% 11% 0% 13%
7000418 14 14% 7% 79% 0% 0% 0%
2018 2500259 99 5% 6% 60% 12% 4% 13%
7000418 9 22% 11% 56% 11% 0% 0%
2017 2500259 99 5% 0% 59% 22% 1% 13%