UAB
Codi Assignatura Crèdits #Titulacions Titulacions
43845 Dades Geoespacials 6 1
 • Màster Universitari en Geoinformació
103173 Dades Longitudinals: Temes Avançats en Ciències de la Salut 6 1
 • Grau en Estadística Aplicada
103172 Dades Transversals: Temes Avançats en Ciències de la Salut 6 2
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
105839 De Bernat Metge a Curial e Güelfa 6 2
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
42286 De Frankenstein a Einstein: Ciència i Societat Contemporànies 15 1
 • Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència
 • Història i Societat
40508 De Frankenstein a Einstein:Ciència i Societat Contemporànies 10 1
 • Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència
 • Història i Societat
40698 De la Dictadura a la Democràcia: la Transició Espanyola 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània
41476 De la Literatura de Tradició Oral a la Cultura Infantil Actual 10 1
 • Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
42423 De Molècules Petites a Nanomaterials 6 2
 • Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43553 Debats Crítics sobre Infància i Educació des D’una Perspectiva Comparada (Univ. D’amsterdam) 10 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / EM Education Policies for Global Development
101677 Debats Oberts d'Educació 6 1
 • Grau en Educació Social
102478 Decisions Públiques i Elecció Social 6 1
 • Grau en Economia
104147 Deglució i Trastorns Relacionats: Valoració i Intervenció 9 2
 • Grau en Logopèdia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106191 Del Feixisme al Nacionalpopulisme (des de 1945) 6 2
 • Grau en Història
 • Política i Economia Contemporànies / Contemporary History
 • Politics and Economics
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42133 Del Processament Sensorial Al Processament Cognitiu 10 1
 • Màster Universitari en Psicologia de la Cognició i de la Comunicació
105813 Delicte i Dones 6 10
 • Grau en Estudis Socioculturals de Gènere
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Matemàtiques
 • Grau en Medicina
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Psicologia
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100470 Delinqüència Econòmica 6 4
 • Grau en Criminologia
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
100467 Delinqüència i Drogues 6 4
 • Grau en Criminologia
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100447 Delinqüència i Psicopatologia 6 3
 • Grau en Criminologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
100469 Delinqüència Juvenil 6 3
 • Grau en Criminologia
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100465 Delinqüència, Minories i Discriminació 6 1
 • Grau en Criminologia
100468 Delinqüència Organitzada 6 2
 • Grau en Criminologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105837 Dels Trobadors a Ramon Muntaner 6 1
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
42270 Democràcia i Ciutadania 10 4
 • Màster Universitari en Ciència Política
 • Màster Universitari en Ciència Política / Political Science
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101666 Democràcia i Participació Social 6 16
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Grau en Educació Social
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Pedagogia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Sociologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101098 Demografia 6 7
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101582 Demografia 6 3
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40589 Demografia Econòmica 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
102450 Demografia i Economia de la Població 6 2
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104240 Demografia i Societats Contemporànies 6 2
 • Grau en Geografia
 • Medi Ambient i Planificació Territorial
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101618 Demografia Local i Regional 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40065 Demografia Regional i Migracions 15 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
40588 Demografia Social 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
104162 Demografia, Societat i Economia Urbana 6 1
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
104526 Demografia, Societat i Economia Urbana 6 2
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42508 Demografia Urbana 6 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
103106 Deontologia Periodística i Llibertat d'Expressió 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42469 Deontologia Professional, Torn d'Ofici i Gestió del Despatx 6 1
 • Màster Universitari en Advocacia
102433 Depuració de Contaminants Industrials 3 1
 • Grau en Enginyeria Química
104667 Dermatologia 3 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102938 Dermatologia Clínica 4 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44180 Descripció i Variabilitat de Patògens 6 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education
103377 Descripció Lingüística de la Llengua Basca 6 4
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Traducció i Interpretació
40814 Descripció Sincrònica de la Llengua Espanyola 10 1
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
104348 Descripcions Probabilístiques i Estadístiques 6 1
 • Grau en Enginyeria de Dades
100861 Desenvolupament Animal i Tècniques de Manipulació Embrionària 6 2
 • Grau en Bioquímica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101665 Desenvolupament Cultural Comunitari 6 2
 • Grau en Educació Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41118 Desenvolupament Curricular i Organitzatiu 10 2
 • Màster Universitari en Planificació i Gestió de l'Educació
 • Màster Universitari en Recerca en Educació
104358 Desenvolupament D’aplicacions de Dades Massives 6 3
 • Grau en Enginyeria de Dades
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102024 Desenvolupament de la Personalitat (0-6 Anys) 12 2
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
43852 Desenvolupament de Programari 6 1
 • Màster Universitari en Geoinformació
44219 Desenvolupament de Programes de Lectura en Diferents Contextos 5 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Literatura Infantil
 • Mitjans de Comunicació i Cultura
44179 Desenvolupament de Vacunes a la Clínica 3 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education
42556 Desenvolupament d'una Carrera de Recerca 4 1
 • Màster Universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental
102470 Desenvolupament Econòmic 6 3
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43545 Desenvolupament Educatiu, Pobresa i Desigualtats Globals (UAB) 5 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / EM Education Policies for Global Development
43691 Desenvolupament i Drets Humans. Migracions. Integració Regional i Acords Euromediterranis 3 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la Inversió i la Integració
103256 Desenvolupament i Innovació 6 2
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102833 Desenvolupament i Ordenació Dels Paisatges Rurals i Urbans 6 1
 • Grau en Ciències Ambientals
101272 Desenvolupament i Sostenibilitat 6 1
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
101130 Desenvolupament Local, Consum i Sostenibilitat 6 1
 • Grau en Sociologia
101601 Desenvolupament Local i Territori 6 20
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Biologia
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Genètica
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Pedagogia
 • Grau en Psicologia
 • Grau en Sociologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
40594 Desenvolupament Local i Territorial 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
42509 Desenvolupament Local i Territorial 6 2
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
 • Màster Universitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats
 • l'Ambient i el Paisatge
44465 Desenvolupament Local i Territorial 6 2
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
104264 Desenvolupament Local i Territorial 6 5
 • Grau en Biologia
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Grau en Geografia
 • Medi Ambient i Planificació Territorial
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103523 Desenvolupament Organitzacional d'Institucions Educatives 6 4
 • Grau en Pedagogia
 • Màster Universitari en Psicopedagogia
 • Màster Universitari en Recerca en Educació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102977 Desenvolupament Psicomotriu del Nen i Fisiopatologia Pediàtrica 6 2
 • Grau en Fisioteràpia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41110 Desenvolupament Sociocomunitari 10 2
 • Màster Universitari en Educació Intercultural
 • Màster Universitari en Planificació i Gestió de l'Educació
42944 Desenvolupament, Totipotència i Diferenciació 6 1
 • Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció
42077 Desenvolupament Urbà i Canvi Social 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània
43868 Desenvolupament Vegetal i Respostes Mediambientals 6 2
 • Màster Universitari en Biologia
 • Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology
 • Genomics and Biotechnology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44228 Desigualtats Globals, Pobresa i Educació per Al Desenvolupament (UAB) 5 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global
101215 Destins Turístics i Promoció Pública 6 3
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41770 Detectors 5 1
 • Màster Universitari en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules
102532 Determinació Estructural 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
28580 Diacronia de l'Espanyol 7.5 1
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
101622 Diagnosi i Planificació Ambiental 6 3
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
40292 Diagnòstic Clínic Veterinari 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Veterinària
40289 Diagnòstic de Laboratori en Sanitat Animal 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Veterinària
104681 Diagnòstic d'Empresa 6 1
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
101973 Diagnòstic Genètic Molecular 6 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103601 Diagnòstic i Tractament de les Patologies Derivades de l'Esport 3 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40657 Diagnòstic Microbiològic de les Infeccions Bacterianes i Víriques 10 1
 • Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
40658 Diagnòstic Microbiològic de les Infeccions Fúngiques i Parasitàries 10 1
 • Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
103611 Diagnòstic per la Imatge 3 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106097 Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà I 3 1
 • Grau en Infermeria
28641 Dialectologia Catalana 6 1
 • Màster Universitari en Estudis Avançats i Aplicats a Llengua i Literatura Catalanes
100682 Dialectologia Catalana 6 6
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i Català
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105834 Dialectologia Catalana 6 1
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
100598 Dialectologia de l'Espanyol 6 7
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100568 Dibuix, Miniatura i Gravat en Època Moderna 6 1
 • Grau en Història de l'Art
103956 Dictadura Franquista i Transició Democràtica 6 4
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40332 Dictadura i Democràcia a Catalunya i a Espanya (1931-1986) 10 1
 • Màster Universitari en Història Comparada
 • Segles XVI-XX
100383 Dictadures i Democràcies Al Segle XX 6 2
 • Grau en Història
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44311 Didàctica de la Biologia i la Geologia 15 1
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
44313 Didàctica de la Física i la Química 15 1
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
44315 Didàctica de la Geografia i la Història 15 1
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
41133 Didàctica de la Literatura 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
102014 Didàctica de la Llengua en Educació Infantil 6 1
 • Grau en Educació Infantil
41134 Didàctica de la Llengua Escrita 10 2
 • Màster Universitari en Intervenció i Investigació en Patologia del Llenguatge
 • Màster Universitari en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
103680 Didàctica de la Llengua Escrita i la Literatura en Educació Infantil 7 3
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44318 Didàctica de la Llengua Francesa 15 1
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
44319 Didàctica de la Llengua i de la Literatura Catalana i Espanyola 15 1
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
41135 Didàctica de la Llengua i de la Literatura Orals 10 2
 • Màster Universitari en Intervenció i Investigació en Patologia del Llenguatge
 • Màster Universitari en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura
102013 Didàctica de la Llengua i la Literatura en Educació Infantil 7 1
 • Grau en Educació Infantil
102079 Didàctica de la Llengua i la Literatura I 6 1
 • Grau en Educació Primària
102078 Didàctica de la Llengua i la Literatura II 6 1
 • Grau en Educació Primària
103679 Didàctica de la Llengua Oral en Educació Infantil 6 3
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
28724 Didàctica de la Música 6 1
 • Màster Universitari en Musicologia i Educació Musical
40825 Didàctica de la Música 10 2
 • Màster Universitari en Musicologia i Educació Musical
 • Màster Universitari en Musicologia
 • Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
44322 Didàctica de la Música 15 1
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
100650 Didàctica de la Música 6 2
 • Grau en Musicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104075 Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil I 4 3
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104076 Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil II 4 3
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102039 Didàctica de la Música I 6 2
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Primària
102038 Didàctica de la Música II 6 1
 • Grau en Educació Primària
106079 Didàctica de la Música II 3 2
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Primària
44310 Didàctica de l’Anglès 15 1
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
103681 Didàctica de l'Educació Corporal en Educació Infantil 4 3
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102089 Didàctica de les Ciències Experimentals 5 4
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Grau en Educació Primària
 • Màster Universitari en Recerca en Educació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102042 Didàctica de les Ciències Socials 5 4
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Grau en Educació Primària
 • Màster Universitari en Recerca en Educació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
28017 Didàctica de les Matemàtiques 7.5 1
 • Grau en Matemàtiques
101995 Didàctica de l'Expressió Corporal en Educació Infantil 4 1
 • Grau en Educació Infantil
101994 Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil I 4 1
 • Grau en Educació Infantil
101993 Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil II 4 1
 • Grau en Educació Infantil
44323 Didàctica de l’Orientació Educativa 15 1
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
101989 Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil I 5 3
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101988 Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil II 4 3
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102068 Didàctica i Desenvolupament Curricular 6 3
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Grau en Educació Primària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102083 Diferències i Inclusió 5 4
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Grau en Educació Primària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102003 Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament: Educació Inclusiva 6 1
 • Grau en Educació Infantil
41536 Difusió i Explotació de Continguts 10 1
 • Màster Universitari en Tecnologies Multimèdia
104534 Digitalització i Microcontroladors 6 1
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
42633 Dimensió Europea de la Logística i de la Gestió de Cadenes de Subministrament 3 1
 • Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
41151 Dimensions de la Recerca Educativa en Matemàtiques i Ciències 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències
40893 Dimensions de l'Acció Exterior de la Unió Europea 10 6
 • Màster Universitari en Integració Europea
 • Màster Universitari en Relacions Internacionals
 • Seguretat i Desenvolupament
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43325 Dinàmica de Fluids Computacional, Modelització i Optimització de Processos 9 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental
43795 Dinàmica de la Resposta Innata i Adaptativa 3 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education
41076 Dinàmica No Linial del Feix 5 1
 • Màster Universitari en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules
104253 Dinàmiques de L’aigua, L’energia i els Recursos Naturals 6 1
 • Grau en Geografia
 • Medi Ambient i Planificació Territorial
101595 Dinàmiques Territorials i del Paisatge 6 2
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42050 Diplomàcia, Guerra i Pau Al Segle XX 5 1
 • Màster Universitari en Història Contemporània
100328 Diplomàtica 6 4
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Història
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101211 Direcció Comercial 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103145 Direcció d'Art 6 2
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105011 Direcció d'Art, Disseny Artístic i IL·luminació 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103162 Direcció de Comptes 6 2
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104678 Direcció de Màrqueting 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43410 Direcció de Màrqueting i Comercialització 6 1
 • Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres
103758 Direcció de Personal i Relacions Laborals 6 2
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43413 Direcció de Qualitat i Medi Ambient 6 1
 • Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres
43409 Direcció de Recursos Humans 6 1
 • Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres
102129 Direcció de Recursos Humans 6 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
101872 Direcció de Recursos Humans en Seguretat Privada 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
104023 Direcció de Recursos Humans en Seguretat Privada 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
101879 Direcció de Seguretat 6 2
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104024 Direcció de Seguretat 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
101834 Direcció Dels Serveis de Prevenció 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
104025 Direcció Dels Serveis de Prevenció 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
42660 Direcció d'Empresa 12 1
 • Màster Universitari en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia
103778 Direcció d'Empreses de Restauració 6 2
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41115 Direcció d'Institucions Educatives 10 1
 • Màster Universitari en Planificació i Gestió de l'Educació
43412 Direcció d'Operacions 6 1
 • Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres
102094 Direcció d'Operacions 6 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
102182 Direcció d'Operacions 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
102464 Direcció d'Operacions 6 1
 • Grau en Economia
104677 Direcció d'Operacions 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102393 Direcció d'Operacions I 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102392 Direcció d'Operacions II 6 7
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Bioquímica
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Humanitats
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101744 Direcció d'Operacions Logístiques 6 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43408 Direcció Estratègica 6 1
 • Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres
102136 Direcció Estratègica 6 2
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104152 Direcció Estratègica 4 1
 • Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management
102181 Direcció Estratègica de l'Empresa 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
104955 Direcció Estratègica de L’empresa Turística 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102363 Direcció Estratègica I 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103733 Direcció Estratègica i Comercial d'Hotels 6 3
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102362 Direcció Estratègica II 6 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101759 Direcció Estratègica, Màrqueting i Política de l'Empresa 9 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43411 Direcció Financera 6 1
 • Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres
101200 Direcció Financera 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101752 Direcció Financera 6 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103217 Direcció Financera 6 1
 • Grau en Estadística Aplicada
103729 Direcció i Gestió de la Cuina I 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
103730 Direcció i Gestió de la Cuina II 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
103731 Direcció i Gestió de la Restauració I 6 2
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103732 Direcció i Gestió de la Restauració II 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
103727 Direcció i Gestió de l'Allotjament I 6 2
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103728 Direcció i Gestió de l'Allotjament II 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
101847 Direcció i Gestió de l'Empresa 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
104006 Direcció i Gestió de l'Empresa 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
43335 Direcció i Gestió de Projectes 6 3
 • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica / Computer Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43336 Direcció i Gestió d'Empresas 6 3
 • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica / Computer Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
104801 Direcció i Gestió d'Organitzacions i Recursos Humans 6 1
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
103524 Direcció i Lideratge d'Institucions Educatives 6 2
 • Grau en Pedagogia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102361 Direcció i Planificació Estratègica 6 3
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103772 Direcció Internacional de Grups Hotelers 6 2
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43505 Diritto Urbanistico, Ambientale E Dell'Informazione (IUAV) 6 1
 • Màster Universitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats
 • l'Ambient i el Paisatge
102539 Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament 6 2
 • Grau en Psicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40380 Disciplines de Referència i Bases Metodològiques 15 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
40663 Disciplines de Referència i Bases Metodològiques 10 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
40369 Disciplines i Eines de Referència 15 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
43015 Discurs i Variació en Espanyol 6 2
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola
 • Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106345 Discurs Oral i Escrit en Espanyol 6 5
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101712 Disfagia i Trastorns Relacionats 6 1
 • Grau en Logopèdia
101717 Dislàlies i Disfèmies: Valoració i Intervenció 6 1
 • Grau en Logopèdia
104142 Dislàlies i Disfèmies: Valoració i Intervenció 9 2
 • Grau en Logopèdia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
27825 Dispositius Electrònics 7.5 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
102721 Dispositius Electrònics 6 3
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology
103289 Dispositius Electrònics 5 2
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
27401 Dispositius Electrònics i Fotònics 4.5 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
40598 Dispositius Nanoelectrònics 10 2
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
 • Màster Universitari en Nanotecnologia
42260 Dispositius Nanoelectrònics 6 1
 • Màster Universitari en Nanotecnologia i Ciència de Materials / Nanotechnology and Materials Science per la Universitat Autònoma de Barcelona
43430 Dispositius Nanoelectrònics 6 3
 • Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43084 Disseminació de la Recerca 6 2
 • Màster Universitari en Visió per Computador / Computer Vision
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42836 Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions 6 2
 • Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102727 Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions 6 4
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40599 Disseny Avançat de Sistemes Integrats 10 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
104731 Disseny Centrat en l'Usuari 6 2
 • Grau en Comunicació Interactiva
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104359 Disseny D’algoritmes 6 1
 • Grau en Enginyeria de Dades
43850 Disseny D’aplicacions i Gestió de Projectes 6 1
 • Màster Universitari en Geoinformació
40211 Disseny de Bioprocessos 10 1
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
102726 Disseny de Circuits i Sistemes Integrats Analògics i Mixtos 6 1
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
25009 Disseny de Cis I 6 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
25010 Disseny de Cis II 6 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
42626 Disseny de la Interacció i Usabilitat 9 1
 • Màster Universitari en Intel·ligència Ambiental Multimèdia / Multimedia Ambiental Intelligence
103171 Disseny de l'Assaig Clínic i Metodologia Estadística Aplicada 6 1
 • Grau en Estadística Aplicada
105055 Disseny de Projectes STEM per a l'Aula de Primària 6 2
 • Grau en Educació Primària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42837 Disseny de Sistemes de Comunicacions 6 2
 • Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102723 Disseny de Sistemes Electrònics 6 3
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102733 Disseny de Sistemes Incrustats 6 3
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42838 Disseny de Sistemes Integrats Heterogenis 6 2
 • Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42839 Disseny de Sistemes Integrats per a Processament Digital 6 2
 • Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43344 Disseny de Sistemes Integrats per Al Processament Digital 6 3
 • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica / Computer Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102759 Disseny de Software 6 4
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102437 Disseny d'Equips i Resistència de Materials 6 3
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40206 Disseny d'Estratègies per a la Modi. Genètica de Procariotes 10 3
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
 • Màster Universitari en Genètica Avançada
 • Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
100130 Disseny d'Experiments 6 4
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Matemàtiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103243 Disseny d'Experiments 3 1
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
104862 Disseny D’experiments 6 2
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
104730 Disseny d'Interacció 6 2
 • Grau en Comunicació Interactiva
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103144 Disseny en Publicitat i Relacions Públiques 6 2
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103972 Disseny Experimental i de Projectes de Recerca 3 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
105013 Disseny, Gestió de Continguts i Estratègia a les Plataformes Socials 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104799 Disseny Gràfic i Infografia 6 1
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
101749 Disseny Gràfic per Ordinador (CAD) 6 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101685 Disseny i Adaptació Curriculars 6 2
 • Grau en Logopèdia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103038 Disseny i Composició Visual 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Periodisme
103857 Disseny i Composició Visual 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103846 Disseny i Composició Visual en Comunicació Audiovisual 6 3
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40259 Disseny i Integració de Sistemes Electrònics Heterogenis 10 2
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
 • Màster Universitari en Informàtica Avançada
42921 Disseny i Metodologia de Projectes en Ecologia Terrestre 9 1
 • Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
42922 Disseny i Metodologia de Projectes en Gestió de Fauna i Flora 9 1
 • Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
43323 Disseny i Operació de Sistemes de Tractament D’aigües 9 2
 • Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43057 Disseny i Operació d'Instal·lacions Industrials de Depuració 9 1
 • Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental
 • Econòmica i Social
43327 Disseny Integrat de Processos 6 3
 • Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
28204 Disseny Microelectrònic 6 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
102720 Disseny Microelectrònic 6 3
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
20524 Disseny Microelectrònic I 6 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
20528 Disseny Microelectrònic II 6 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
104679 Disseny Organitzatiu 6 2
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Economia
101653 Disseny, Seguiment i Avaluació de Plans i Programes 12 4
 • Grau en Educació Social
 • Grau en Pedagogia
 • Màster Universitari en Recerca en Educació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44709 Dissenys i Anàlisis en la Recerca Aplicada 6 1
 • Màster Universitari en Mitjans
 • Comunicació i Cultura
103201 Distribucions Multidimensionals 6 2
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
104857 Distribucions Multidimensionals 6 2
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
43058 Diversitat Biocultural 6 3
 • Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental
 • Econòmica i Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
106429 Diversitat Biològica 6 1
 • Grau en Ciències
41108 Diversitat Cultural, Exclusió Social i Educació en Societats Complexes 15 1
 • Màster Universitari en Educació Intercultural
41112 Diversitat Cultural i Acció Educativa en Contextos Comunitaris 10 1
 • Màster Universitari en Educació Intercultural
101027 Diversitat de Procariotes 3 1
 • Grau en Microbiologia
101533 Diversitat Ètnica de l'Àsia Oriental 6 1
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
100774 Diversitat Funcional de Microorganismes 6 2
 • Grau en Biologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42972 Diversitat i Currículum 9 1
 • Màster Universitari en Psicopedagogia
43832 Diversitat Lingüística i Mediació Intercultural 9 1
 • Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
44308 Diversitat Lingüística i Mediació Intercultural 6 1
 • Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
40192 Diversitat Molecular Humana i Aplicacions 10 1
 • Màster Universitari en Biologia Humana
42895 DNA Recombinant: Fonaments i Aplicacions Avançades 9 2
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43763 Doblatge i Subtitulació 9 1
 • Màster Universitari en Traducció Audiovisual
43770 Doblatge i Subtitulació 9 1
 • Màster Universitari en Traducció Audiovisual
44378 Doblatge i Subtitulació B-A 9 1
 • Màster Universitari en Traducció Audiovisual
44382 Doblatge i Subtitulació B-A 9 1
 • Màster Universitari en Traducció Audiovisual
101485 Documentació Aplicada a la Traducció i a la Interpretació 3 4
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100071 Documentació i Arxivística 6 3
 • Grau en Humanitats
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43474 Documentació Jurídica de l'Empresa. Arbitratge i Mediació Comercial 9 1
 • Màster Universitari en Dret Empresarial
42999 Documentació Jurídica de l'Empresa i Arbitratge Comercial 9 1
 • Màster Universitari en Dret Empresarial
103079 Documentació Periodística 6 3
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103120 Documental Periodístic 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43316 Donació de Sang 10 1
 • Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies
100399 Drama Grec 6 6
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41803 Drama i Recepció 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
103066 Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102340 Dret 6 4
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103725 Dret 6 2
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100520 Dret Administratiu 6 1
 • Grau en Relacions Laborals
101121 Dret Administratiu 6 2
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102822 Dret Administratiu 6 2
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
102276 Dret Administratiu I 6 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102230 Dret Administratiu II 6 7
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102229 Dret Administratiu III 6 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101770 Dret Aeronàutic 4.5 1
 • Grau en Gestió Aeronàutica
102835 Dret Ambiental 6 4
 • Grau en Ciències
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104806 Dret Antidiscriminatori 6 1
 • Grau en Estudis de Gènere
105786 Dret Antidiscriminatori 6 1
 • Grau en Estudis Socioculturals de Gènere
102107 Dret Bancari i Assegurador 6 2
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100491 Dret Civil 6 2
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102241 Dret Civil Familiar 6 1
 • Grau en Dret
102300 Dret Civil I 6 7
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42996 Dret Civil i Dret Internacional Privat 6 1
 • Màster Universitari en Dret Empresarial
102240 Dret Civil II 6 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102239 Dret Civil III 6 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41777 Dret Civil, Internacional Privat i Penal Econòmic 10 1
 • Màster Universitari en Dret Empresarial
102238 Dret Civil IV 6 7
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100490 Dret Constitucional 6 2
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101120 Dret Constitucional 6 3
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102216 Dret Constitucional I 6 8
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102215 Dret Constitucional II 6 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103955 Dret de Família 6 3
 • Grau en Dret
 • Màster Universitari en Mediació Familiar i als Àmbits del Dret Privat
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103029 Dret de la Comunicació Audiovisual 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104770 Dret de la Comunicació i Deontologia Professional 6 1
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
104980 Dret de la Comunicació i Deontologia Professional 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103108 Dret de la Informació 6 1
 • Grau en Periodisme
101835 Dret de la Seguretat 6 2
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103991 Dret de la Seguretat 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
101874 Dret de la Seguretat Privada 6 2
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104026 Dret de la Seguretat Privada 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
102293 Dret de la Seguretat Social 6 3
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100501 Dret de la Seguretat Social I 6 3
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100500 Dret de la Seguretat Social II 6 2
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
102263 Dret de la Unió Europea 9 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102273 Dret de l'Assegurança 6 4
 • Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102237 Dret de Successions 6 3
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102261 Dret del Comerç Internacional 6 5
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102227 Dret del Medi Ambient 6 4
 • Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102381 Dret del Treball 6 4
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100489 Dret del Treball I 6 3
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102292 Dret del Treball i de la Seguretat Social I 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102291 Dret del Treball i de la Seguretat Social II 6 7
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100499 Dret del Treball II 6 2
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
100498 Dret del Treball III 6 3
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102228 Dret Dels Sectors Regulats: Telecomunicacions i Energia 6 1
 • Grau en Dret
104727 Dret Digital i de les TIC 6 1
 • Grau en Comunicació Interactiva
101747 Dret Empresarial 6 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102183 Dret Empresarial 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
102260 Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació) 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
100519 Dret Financer i Tributari 6 1
 • Grau en Relacions Laborals
102380 Dret Financer i Tributari 6 4
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
28046 Dret Financer i Tributari I 9 1
 • Grau en Dret
102223 Dret Financer i Tributari I 6 8
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102222 Dret Financer i Tributari II 9 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41778 Dret Financer i Tributari, Laboral i Seguretat Social, Comptabilitat i Auditoria 10 1
 • Màster Universitari en Dret Empresarial
102285 Dret i Benestar Animal 6 3
 • Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100067 Dret i Cultura 6 3
 • Grau en Humanitats
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42108 Dret i Règim Jurídic Dels Documents 10 1
 • Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents
102259 Dret Internacional Privat 9 7
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
20873 Dret Internacional Públic 6 1
 • Màster Universitari en Relacions Internacionals
 • Seguretat i Desenvolupament
101119 Dret Internacional Públic 6 4
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102232 Dret Internacional Públic 6 9
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102116 Dret Laboral 6 2
 • Grau en Comptabilitat i Finances
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40010 Dret Laboral i Social Europeu 10 2
 • Màster Universitari en Recerca en Sociologia Aplicada
 • Màster Universitari en Treball i Política Social
102226 Dret Local 6 3
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102272 Dret Marítim 6 3
 • Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
41779 Dret Mercantil 10 1
 • Màster Universitari en Dret Empresarial
100488 Dret Mercantil 6 3
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102140 Dret Mercantil 6 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
102379 Dret Mercantil 6 1
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
102271 Dret Mercantil I 9 7
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102270 Dret Mercantil II 6 8
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102247 Dret Penal Econòmic i de l'Empresa 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43000 Dret Penal Econòmic i Pràctica Processal Mercantil 9 1
 • Màster Universitari en Dret Empresarial
100460 Dret Penal Especial 6 2
 • Grau en Criminologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100459 Dret Penal General 6 2
 • Grau en Criminologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102252 Dret Penal I 6 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102246 Dret Penal II 6 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102245 Dret Penal III 6 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100458 Dret Penitenciari 6 4
 • Grau en Criminologia
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102286 Dret Privat Europeu 6 1
 • Grau en Dret
20083 Dret Processal I 6 1
 • Grau en Dret
102207 Dret Processal I 6 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102206 Dret Processal II 9 7
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100457 Dret Processal Penal 6 3
 • Grau en Criminologia
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40878 Dret, Relacions i Organitzacions Internacionals 20 1
 • Màster Universitari en Integració Europea
102231 Dret Romà 6 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100497 Dret Sancionador del Treball 6 2
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100496 Dret Sindical 6 3
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42713 Dret Social i Relacions Laborals Comparades 6 3
 • Màster Universitari en Política Social
 • Treball i Benestar
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
42991 Dret Societari, Concursal i de la Competència 9 1
 • Màster Universitari en Dret Empresarial
103503 Dret Tributari 6 2
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101236 Dret Turístic 6 1
 • Grau en Turisme
102225 Dret Urbanístic 6 3
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102214 Drets Fonamentals 6 13
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Biologia
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Pedagogia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
41479 Drets Fonamentals i Gènere 10 1
 • Màster Universitari en Dret i Polítiques de la Integració Europea: Dret Constitucional Europeu i Constitucionalisme Multinivell/ Droit et Politiques de l'Intégration Européene: Droit Constitutionnel Européen et Multilevel Constitutionalism
100511 Drets Fonamentals i Noves Tecnologies 6 2
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100285 Drets Humans 6 17
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Biologia
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Economia
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Física
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Història
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Microbiologia
 • Grau en Pedagogia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105068 Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals 6 5
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102859 Drogues i Conductes Addictives 3 1
 • Grau en Medicina
42070 D'una República a una Altra: Catalunya i Espanya 1873-1939 5 2
 • Màster Universitari en Història Contemporània