UAB
Codi Assignatura Crèdits #Titulacions Titulacions
43132 Tafonomia 6 1
 • Màster Universitari en Paleontologia
42705 Taller de l'Historiador 15 1
 • Màster Universitari en Història de Catalunya
41469 Taller de Modelatge Matemàtic 6 1
 • Màster Universitari en Modelització Matemàtica a l'Enginyeria: Teoria
 • Computació i Aplicacions / Mathematical Modelling in Engineering: Theory
 • Numerics
 • Applications
42255 Taller de Modelització 6 3
 • Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
100099 Taller de Modelització 9 2
 • Grau en Matemàtiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43493 Taller de Modelització Matemàtica 6 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica l'Enginyeria: Teoria
 • Computació i Aplicacions / Erasmus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory
 • Numerics
 • Applications
43313 Taller de Planificació Ambiental i del Paisatge 6 1
 • Màster Universitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats
 • l'Ambient i el Paisatge
43966 Taller de Producció Periodística 9 1
 • Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals
40269 Taller de Rrhh:Desenvolup. d'Exp. Pràct. i Aval.Competèncie 15 1
 • Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans a les Organitzacions
101546 Tàndem (Llengua Oral) 6 2
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Traducció i Interpretació
28495 Teatre Anglès del Renaixement 6 2
 • Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats: Literatura i Cultura
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
105845 Teatre Català 6 1
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
100704 Teatre Català Actual 6 2
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
100670 Teatre Català Modern i Contemporani 6 1
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
100265 Teatre en Anglès 6 2
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
28631 Teatre Espanyol del Segle XX 6 1
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
103334 Teatre Francès: Riure i Plorar de Molière a Koltès 6 1
 • Grau en Estudis Francesos
43190 Tècniques Aplicatives de l'Etnomusicologia 10 1
 • Màster Universitari en Musicologia
 • Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
42110 Tècniques Arxivístiques 10 1
 • Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents
40252 Tècniques Avançades en Arquitectura i Paral.lelisme 15 1
 • Màster Universitari en Informàtica Avançada
40181 Tècniques Avançades en Immunologia 10 1
 • Màster Universitari en Immunologia
40634 Tècniques Avançades en Intel.ligència Artificial 15 1
 • Màster Universitari en Informàtica Avançada
40258 Tècniques Avançades en Microtecnologies i Sistemes Integrats 10 1
 • Màster Universitari en Informàtica Avançada
40254 Tècniques Avançades en Tractament de la Informació 15 1
 • Màster Universitari en Informàtica Avançada
40256 Tècniques Avançades en Visió per Computador 15 1
 • Màster Universitari en Informàtica Avançada
44229 Tècniques Bàsiques de Recerca (UAB) 10 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global
102892 Tècniques Bàsiques en Cirurgia 3 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44391 Tècniques d’Anàlisi de Dades en Recerca 6 1
 • Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
102881 Tècniques de Biologia Molecular 3 1
 • Grau en Medicina
41273 Tècniques de Caracterització 10 1
 • Màster Universitari en Nanotecnologia
40982 Tècniques de Caracterització de Materials 10 1
 • Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de Materials
43442 Tècniques de Caracterització de Materials 6 3
 • Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
103035 Tècniques de Direcció Cinematogràfica 6 3
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104393 Tècniques de Disseny D’algoritmes 6 1
 • Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
102555 Tècniques de Gestió de la Informació 6 1
 • Grau en Psicologia
103062 Tècniques de Guió Audiovisual 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43978 Tècniques de la Interpretació 6 1
 • Màster Universitari en Interpretació de Conferències
103531 Tècniques de Laboratori en Histologia 3 1
 • Grau en Medicina
104266 Tècniques de Laboratori i Treball de Camp 6 1
 • Grau en Geografia
 • Medi Ambient i Planificació Territorial
101750 Tècniques de Navegació i Control del Trànsit Aeri 6 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103154 Tècniques de Negociació i Lideratge 6 3
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100476 Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes 6 4
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104789 Tècniques de Negociació, Mediació i Lideratge en les Organitzacions 6 1
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
101442 Tècniques de Preparació a la Interpretació Bilateral B-A-B (Alemany-a-alemany) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101440 Tècniques de Preparació a la Interpretació Bilateral B-A-B (Anglès-a-anglès) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101441 Tècniques de Preparació a la Interpretació Bilateral B-A-B (Francès-a-francès) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101439 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
103557 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Alemany-castellà) 6 5
 • Grau en Sociologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
103558 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Alemany-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
103559 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Anglès-castellà) 6 4
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
103560 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Anglès-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
103561 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Francès-castellà) 6 6
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103562 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Francès-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
103009 Tècniques de Preparació de Coadjuvants en Fisioteràpia per a la Realització d'Exercici Físic 6 1
 • Grau en Fisioteràpia
43851 Tècniques de Programació  6 1
 • Màster Universitari en Geoinformació
103550 Tècniques de Realització Fotogràfica 6 3
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103034 Tècniques de Realització i Direcció Radiofònica 6 3
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105010 Tècniques de Realització i Direcció Sonora 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103033 Tècniques de Realització Interactiva 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103032 Tècniques de Realització Televisiva 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41999 Tècniques de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Creació i Gestió d'Empreses / Research on Enterpreneurship and Business Management
42277 Tècniques de Recerca 10 4
 • Màster Universitari en Ciència Política
 • Màster Universitari en Ciència Política / Political Science
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
42516 Tècniques de Recerca 6 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
101102 Tècniques de Recerca 6 6
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Màster Universitari en Gestió Pública
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43066 Tècniques de Recerca Ambiental 9 1
 • Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental
 • Econòmica i Social
101260 Tècniques de Recerca en Antropologia Social i Cultural 12 2
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40098 Tècniques de Recerca en Economia 6 1
 • Màster Universitari en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics
40170 Tècniques de Recerca en Economia 10 2
 • Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
104786 Tècniques de Redacció i Comunicació Audiovisual de les Organitzacions 12 1
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
104258 Tècniques de Representació i Disseny Territorial 6 1
 • Grau en Geografia
 • Medi Ambient i Planificació Territorial
103975 Tècniques de Reproducció Assistida Aplicades a la Gestió de Soques d'Animals de Laboratori 3 1
 • Grau en Veterinària
100437 Tècniques de Resolució del Conflicte 6 2
 • Grau en Criminologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102529 Tècniques de Separació 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42268 Tècniques de Simulació 6 1
 • Màster Universitari en Nanotecnologia i Ciència de Materials / Nanotechnology and Materials Science per la Universitat Autònoma de Barcelona
43440 Tècniques de Simulació 6 3
 • Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
103363 Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa I 6 3
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
103362 Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II 6 6
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis de Francès i Català
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103641 Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica 3 1
 • Grau en Medicina
103620 Tècniques Diagnòstiques i Terapèutiques Especialitzades en Pneumologia 3 1
 • Grau en Medicina
22498 Tècniques d'Interpretació Consecutiva 4 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22537 Tècniques d'Interpretació Simultània 4 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
26922 Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic 7.5 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica
40764 Tècniques d'Investigació 10 1
 • Màster Universitari en Pensar i Governar les Societats Complexes
106679 Tècniques d’Investigació 6 2
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106683 Tècniques d’Investigació 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
28701 Tècniques d'Investigació en Antropologia Social i Cultural 9 1
 • Màster Universitari en Recerca Etnogràfica
 • Teoria Antropològica i Relacions Interculturals
25265 Tècniques d'Investigació I 6 1
 • Màster Universitari en Pensar i Governar les Societats Complexes
100480 Tècniques d'Investigació Social 6 3
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101841 Tècniques d'Investigació Social 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
104014 Tècniques d'Investigació Social 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
26954 Tècniques d'Observació 6 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia de la Salut
102554 Tècniques d'Observació 6 3
 • Grau en Psicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103153 Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques 6 3
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41905 Tècniques Experimentals de Física de Partícules 10 1
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
42865 Tècniques Experimentals en Física de Partícules 9 2
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44081 Tècniques Experimentals en Física de Partícules 6 3
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
40963 Tècniques i Conceptes Transversals I 10 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Estudis Ambientals / Erasmus Mundus in Environmental Studies
40966 Tècniques i Conceptes Transversals II 10 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Estudis Ambientals / Erasmus Mundus in Environmental Studies
105012 Tècniques i Gèneres Fotogràfics 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40330 Tècniques i Pràctiques de Camp en Antropologia Social i Cult 10 1
 • Màster Universitari en Recerca Etnogràfica
 • Teoria Antropològica i Relacions Interculturals
40204 Tècniques Instrumentals 15 1
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
100998 Tècniques Instrumentals 6 1
 • Grau en Microbiologia
101966 Tècniques Instrumentals 6 1
 • Grau en Genètica
100880 Tècniques Instrumentals Avançades 3 3
 • Grau en Bioquímica
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100922 Tècniques Instrumentals Avançades 3 2
 • Grau en Biotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100879 Tècniques Instrumentals Bàsiques 3 2
 • Grau en Bioquímica
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
100921 Tècniques Instrumentals Bàsiques 3 2
 • Grau en Biotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101101 Tècniques Multivariables de Recerca Política 6 1
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
41901 Tècniques Observacionals 10 1
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
42866 Tècniques Observacionals 6 3
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44452 Tècniques Psicològiques dins l'Àmbit Forense 12 1
 • Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense
101103 Tècniques Qualitatives de Recerca Política 6 1
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
104951 Tècniques Quantitatives Aplicades Al Turisme 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105062 Tècniques Reproductives 3 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102979 Tècniques Terapèutiques en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor 6 1
 • Grau en Fisioteràpia
42946 Tecnologia Associada a la Reproducció 12 1
 • Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció
105072 Tecnologia Blockchain i Criptomonedes 6 3
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42421 Tecnologia d'Acceleradors 6 1
 • Màster Universitari en Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró / Generation and Applications of Synchrotron Radiation
40631 Tecnologia de Computadors I 10 1
 • Màster Universitari en Computació d'Altes Prestacions
41773 Tecnologia de Fonts de Llum de Sincrotró 5 1
 • Màster Universitari en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules
100760 Tecnologia de la Reproducció 6 2
 • Grau en Biologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100942 Tecnologia de la Reproducció 6 2
 • Grau en Biotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101921 Tecnologia de la Reproducció 6 2
 • Grau en Ciències Biomèdiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101867 Tecnologia de la Seguretat 6 2
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104004 Tecnologia de la Seguretat 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
101860 Tecnologia de la Seguretat Documental 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
104047 Tecnologia de la Seguretat Documental 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
40037 Tecnologia del DNA Recombinant 10 3
 • Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
 • Màster Universitari en Genètica Avançada
100856 Tecnologia del DNA Recombinant 3 2
 • Grau en Bioquímica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100934 Tecnologia del DNA Recombinant 3 3
 • Grau en Biotecnologia
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102610 Tecnologia Dels Aliments 6 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44519 Tecnologia, Economia i Polítiques en la Indústria de Continguts 12 1
 • Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
41117 Tecnologia Educativa 10 2
 • Màster Universitari en Planificació i Gestió de l'Educació
 • Màster Universitari en Recerca en Educació
44432 Tecnologia i Comunicació en Emprenedoria i Innovació Social 12 1
 • Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social
102162 Tecnologia i Empresa I 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
102156 Tecnologia i Empresa II 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
40271 Tecnologia Micro i Nanoelectrònica 10 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
28746 Tecnologia Musical 6 2
 • Màster Universitari en Musicologia i Educació Musical
 • Màster Universitari en Musicologia
 • Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
102170 Tecnologia Web 6 2
 • Grau en Empresa i Tecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43067 Tecnologies Ambientals d'Avantguarda 9 1
 • Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental
 • Econòmica i Social
43329 Tecnologies Ambientals D’avantguarda 6 3
 • Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44250 Tecnologies Aplicades I: de les Dades a la Informació 6 1
 • Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals
44251 Tecnologies Aplicades II: del Píxel al Coneixement, Digitalització i Visió per Computador 6 1
 • Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals
44252 Tecnologies Aplicades III: Interacció Persona-Ordinador 6 1
 • Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals
102749 Tecnologies Avançades d'Internet 6 4
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44026 Tecnologies Centrades en l'Usuari 6 1
 • Màster Universitari en Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health
102697 Tecnologies d'Accés 6 4
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105073 Tecnologies de Compressió de la Informació 6 1
 • Grau en Enginyeria Informàtica
102742 Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i web 6 4
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42657 Tecnologies de la Informació 6 1
 • Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
103023 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 6 3
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
103841 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103852 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 6 3
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103863 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 6 1
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
43341 Tecnologies de la Informació i Seguretat 6 3
 • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica / Computer Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
40951 Tecnologies de la Parla 10 3
 • Màster Universitari en Processament del Llenguatge Natural i Tecnologies Lingüístiques
 • Màster Universitari en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe
101516 Tecnologies de la Traducció i la Interpretació 3 8
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41769 Tecnologies de Línies de Llum de Sincrotró 5 1
 • Màster Universitari en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules
44024 Tecnologies de Suport a Activitats de la Vida Diària 6 2
 • Màster Universitari en Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100194 Tecnologies del Llenguatge 6 16
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i Català
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104373 Tecnologies D’interacció Persona-ordinador (HCI) 6 1
 • Grau en Enginyeria de Dades
104552 Tecnologies d'RFID i Sistemes de Sensors 6 1
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
103030 Tecnologies en Comunicació Audiovisual 6 1
 • Grau en Comunicació Audiovisual
104894 Tecnologies i Comunicació Persuasiva 6 1
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
43964 Tecnologies i Sistemes de Producció i Gestió de Continguts Digitals 6 1
 • Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals
102817 Tecnologies Netes i Efluents Industrials 6 4
 • Grau en Ciències
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41538 Tecnologies per a Ambient Intel·ligent 10 1
 • Màster Universitari en Tecnologies Multimèdia
101656 Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 6 3
 • Grau en Educació Social
 • Grau en Pedagogia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101042 Tectònica Global 6 3
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101763 Telecomunicacions en el Sector Aeronàutic 9 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104272 Teledetecció 6 1
 • Grau en Geografia
 • Medi Ambient i Planificació Territorial
101611 Teledetecció i Fotointerpretació 6 1
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
104548 Teledetecció per als Sistemes Urbans 6 2
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105065 Temes Actuals de la Bioinformàtica 3 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42882 Temes Actuals en Genètica i Funcionalitat de les Plantes 6 1
 • Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal
101535 Temes Avançats d'Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental 6 13
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Economia
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Sociologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41909 Temes Avançats d'Astrofísica i Cosmologia 10 1
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
101524 Temes Avançats de Societat Contemporània de l'Àsia Oriental 6 15
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Economia
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Sociologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42781 Temes Avançats en Creació d'Empreses i Gestió de Pimes 15 3
 • Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
42621 Temes Avançats en Economia Aplicada 15 1
 • Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business
43791 Temes Avançats en Economia Aplicada 9 2
 • Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40565 Temes Avançats en Estudis Territorials i de la Població 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
42517 Temes Avançats en Estudis Territorials i de la Població 9 3
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
 • Màster Universitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats
 • l'Ambient i el Paisatge
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44471 Temes Avançats en Estudis Territorials i Planejament 9 2
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101523 Temes d'Actualitat de Ciències Socials de l'Àsia Oriental 6 1
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
103176 Temes de Biociència i Ciència 6 1
 • Grau en Estadística Aplicada
100092 Temes de Ciència Actual 6 12
 • Grau en Biologia
 • Grau en Ciències
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Física
 • Grau en Genètica
 • Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
 • Grau en Matemàtiques
 • Grau en Microbiologia
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104053 Temes de Ciència Actual 3 1
 • Grau en Química
101234 Temes de Direcció Hotelera 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103748 Temes de Direcció Hotelera 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
40104 Temes de Macroeconomia i Finances 10 2
 • Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
 • Màster Universitari en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics
40103 Temes de Microeconomia 10 2
 • Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
 • Màster Universitari en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics
100668 Temes de Recerca en Musicologia 6 1
 • Grau en Musicologia
101233 Temes de Turisme 6 3
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103757 Temes de Turisme 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
40777 Temes d'Economia Aplicada 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Economia Aplicada
102333 Temes d'Economia i Empresa 6 2
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
43792 Temes Específics d'Economia Aplicada A 6 2
 • Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43793 Temes Específics d'Economia Aplicada B 6 1
 • Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business
41352 Temps d'Horror. Violència i Guerra a Europa Durant el Segle XX 5 2
 • Màster Universitari en Història Contemporània
102770 Tendències Actuals 3 3
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100127 Tendències Actuals de les Matemàtiques 6 3
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Matemàtiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100086 Tendències Artístiques Actuals 6 1
 • Grau en Humanitats
103093 Tendències de Desenvolupament d'Internet 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43213 Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 6 1
 • Màster Universitari en Recerca en Educació
43214 Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 6 1
 • Màster Universitari en Recerca en Educació
100390 Tendències Historiogràfiques Actuals 6 3
 • Grau en Història
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43215 Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions Educatives 6 1
 • Màster Universitari en Recerca en Educació
40695 Teoria Antrop. Avançada I 10 1
 • Màster Universitari en Recerca Etnogràfica
 • Teoria Antropològica i Relacions Interculturals
40365 Teoria Antropològica Avançada 10 1
 • Màster Universitari en Recerca Etnogràfica
 • Teoria Antropològica i Relacions Interculturals
40696 Teoria Antropològica Avançada II 10 1
 • Màster Universitari en Recerca Etnogràfica
 • Teoria Antropològica i Relacions Interculturals
100304 Teoria Crítica 6 2
 • Grau en Filosofia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102709 Teoria de Circuits i Electrònica 9 6
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100102 Teoria de Galois 6 3
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Matemàtiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102477 Teoria de Jocs 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104375 Teoria de Jocs 6 1
 • Grau en Enginyeria de Dades
104420 Teoria de Jocs 6 2
 • Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102696 Teoria de la Comunicació 9 3
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
104765 Teoria de la Comunicació 6 1
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
104885 Teoria de la Decisió 6 1
 • Grau en Estadística Aplicada
106188 Teoria de la Democràcia 6 2
 • Grau en Història
 • Política i Economia Contemporànies / Contemporary History
 • Politics and Economics
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
20351 Teoria de la Informació 6 1
 • Màster Universitari en Visió per Computador i Intel·ligència Artificial
104405 Teoria de la Informació 3 1
 • Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
104354 Teoria de la Informació i de la Codificació 6 1
 • Grau en Enginyeria de Dades
20355 Teoria de la Programació 6 1
 • Màster Universitari en Visió per Computador i Intel·ligència Artificial
43154 Teoria de la Representació 6 1
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
22548 Teoria de la Traducció 4 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
43764 Teoria de la Traducció Audiovisual 6 1
 • Màster Universitari en Traducció Audiovisual
43771 Teoria de la Traducció Audiovisual 6 1
 • Màster Universitari en Traducció Audiovisual
101286 Teoria de la Traducció i de la Interpretació 6 3
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100538 Teoria de l'Art 6 2
 • Grau en Història de l'Art
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101089 Teoria de les Relacions Internacionals 6 7
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100481 Teoria de les Relacions Laborals 6 2
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
103055 Teoria de l'Expressió Sonora 6 1
 • Grau en Comunicació Audiovisual
102358 Teoria de l'Organització 6 2
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
102267 Teoria del Dret 6 7
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100273 Teoria del Llenguatge 6 12
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
103069 Teoria Dels Gèneres Audiovisuals 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103050 Teoria i Anàlisi de la Fotografia 6 1
 • Grau en Comunicació Audiovisual
100244 Teoria i Anàlisi de la Narrativa 6 19
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Microbiologia
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100243 Teoria i Anàlisi de la Poesia 6 27
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i Català
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Fisioteràpia
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Microbiologia
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103048 Teoria i Anàlisi de la Televisió 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103047 Teoria i Anàlisi del Film 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100242 Teoria i Anàlisi del Teatre 6 23
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i Català
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42616 Teoria i Aplicacions de la Psicologia de la Salut 9 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
104820 Teoria i Crítica Feminista 6 1
 • Grau en Estudis de Gènere
105801 Teoria i Crítica Feminista 6 2
 • Grau en Estudis Socioculturals de Gènere
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103137 Teoria i Estructura de la Publicitat 6 2
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103136 Teoria i Estructura de les Relacions Públiques 6 3
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104776 Teoria i Estructura de les Relacions Públiques 12 1
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
103127 Teoria i Estructura Econòmica 6 4
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104720 Teoria i Història de la Comunicació 6 1
 • Grau en Comunicació Interactiva
103046 Teoria i Història de la Comunicació Interactiva 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100588 Teoria i Història de la Representació Teatral 6 11
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100544 Teoria i Llenguatge del Cinema 6 2
 • Grau en Història de l'Art
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101596 Teoria i Mètodes en Geografia 6 1
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
40934 Teoria i Mètodes en l'Adquisició de Llengües (Anglès) 15 1
 • Màster Universitari en Adquisició de l'Anglès i Comunicació Intercultural
26925 Teoria i Models de l'Aprenentatge Escolar 6 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia de la Salut
40580 Teoria i Pensament Geogràfic 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
42303 Teoria i Pràctica de la Crítica Literària: Adulteri i Matrimoni a la Ficció del Segle XIX 9 3
 • Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
41589 Teoria i Pràctica de la Dramatúrgia 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
100254 Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada 6 23
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i Català
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100294 Teoria i Pràctica de l'Argumentació 6 19
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Física
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Matemàtiques
 • Grau en Pedagogia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41590 Teoria i Pràctica de l'Espectacle 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
103031 Teoria i Pràctica del Documental 6 4
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103082 Teoria i Pràctica del Periodisme Especialitzat 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100073 Teoria i Representació Teatral Contemporànies 6 1
 • Grau en Humanitats
104734 Teoria i Tècnica de la Creativitat 6 3
 • Grau en Comunicació Interactiva
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104722 Teoria i Tècnica de la Fotografia 6 1
 • Grau en Comunicació Interactiva
104732 Teoria i Tècnica del Disseny 6 2
 • Grau en Comunicació Interactiva
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104736 Teoria i Tècnica del Guió 6 2
 • Grau en Comunicació Interactiva
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
103113 Teoria i Tècnica Dels Gèneres Periodístics 6 2
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
104785 Teoria i Tècniques de la Construcció del Discurs i l'Elocució 12 1
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
106095 Teoria i Tècniques de la Construcció i la Locució del Discurs 12 1
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
103333 Teoria Literària Feminista i Estudis de Gènere 6 1
 • Grau en Estudis Francesos
40767 Teoria Política 10 1
 • Màster Universitari en Pensar i Governar les Societats Complexes
101117 Teoria Política 6 4
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
20849 Teoria Política II 6 1
 • Màster Universitari en Relacions Internacionals
 • Seguretat i Desenvolupament
41906 Teoria Quàntica de Camps Avançada 10 1
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
42867 Teoria Quàntica de Camps Avançada 9 2
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44082 Teoria Quàntica de Camps Avançada 6 2
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100724 Teoria Social, Econòmica i Política en Arqueologia 6 2
 • Grau en Arqueologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101126 Teoria Sociològica Macro 6 6
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Sociologia
 • Màster Universitari en Treball i Política Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101125 Teoria Sociològica Micro 6 6
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Sociologia
 • Màster Universitari en Treball i Política Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100569 Teories Artístiques Contemporànies 6 3
 • Grau en Història de l'Art
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100444 Teories Criminològiques 12 2
 • Grau en Criminologia
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
43549 Teories de Justícia Social en Educació (UAB) 5 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / EM Education Policies for Global Development
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global
103022 Teories de la Comunicació 6 3
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
103840 Teories de la Comunicació 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103851 Teories de la Comunicació 6 3
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103862 Teories de la Comunicació 6 2
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43970 Teories de la Didàctica de la Llengua 12 1
 • Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants
104243 Teories de la Planificació Territorial 6 1
 • Grau en Geografia
 • Medi Ambient i Planificació Territorial
104676 Teories de l'Empresa 6 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101662 Teories i Història de l'Educació 6 3
 • Grau en Educació Social
 • Grau en Pedagogia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40842 Teories i Mètodes en Arqueologia I 10 1
 • Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica
40843 Teories i Mètodes en Arqueologia II 10 1
 • Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica
42312 Teories i Mètodes en Arqueologia Prehistòrica 9 2
 • Màster Universitari en Prehistòria
 • Antiguitat i Edat Mitjana
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102011 Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació 6 5
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Grau en Educació Primària
 • Màster Universitari en Recerca en Educació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104735 Teories Narratives i Gèneres del Discurs 6 2
 • Grau en Comunicació Interactiva
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43319 Teràpia Cel·lular i Tissular. Banc de Teixits 15 1
 • Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies
100901 Teràpia Gènica 6 2
 • Grau en Bioquímica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100930 Teràpia Gènica i Cel·lular 6 2
 • Grau en Biotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101920 Teràpia Gènica i Cel·lular 6 2
 • Grau en Ciències Biomèdiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101969 Teràpia Gènica i Cel·lular 6 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103010 Teràpia Manual Osteopàtica 6 2
 • Grau en Fisioteràpia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42563 Teràpies Físiques 3 1
 • Màster Universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental
104649 Tercera Llengua Estrangera I, Alemany 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103720 Tercera Llengua Estrangera I (Alemany) 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
104646 Tercera Llengua Estrangera I, Francès 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103721 Tercera Llengua Estrangera I (Francès) 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
104129 Tercera Llengua Estrangera I (Rus) 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
104645 Tercera Llengua Estrangera I, Xinés 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104138 Tercera Llengua Estrangera I (Xinès) 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
104627 Tercera Llengua Estrangera II, Anglès 6 1
 • Grau en Turisme
104626 Tercera Llengua Estrangera II, Francès 6 1
 • Grau en Turisme
103724 Tercera Llengua Estrangera II (Francès) 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
104130 Tercera Llengua Estrangera II (Rus) 6 1
 • Grau en Direcció Hotelera
101488 Terminologia Aplicada a la Traducció i la Interpretació 4 3
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102442 Termodinàmica Aplicada 6 2
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103285 Termodinàmica, Cinètica i Transformacions de Fase 6 2
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100888 Termodinàmica i Cinètica 6 2
 • Grau en Bioquímica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105039 Termodinàmica i Cinètica 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100157 Termodinàmica i Mecànica Estadística 9 4
 • Grau en Física
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102502 Termodinàmica Química 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102441 Termotècnia 3 2
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106074 Territoris de l’Art Contemporani com a Espais d’Aprenentatge 6 3
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Primària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40970 Tesi 30 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Estudis Ambientals / Erasmus Mundus in Environmental Studies
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Erasmus Mundus in Environmental Studies - Cities and Sustainability
43494 Tesi de Màster 30 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica l'Enginyeria: Teoria
 • Computació i Aplicacions / Erasmus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory
 • Numerics
 • Applications
102758 Test i Qualitat del Software 6 3
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101547 Text i Context I: Coreà 6 9
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101554 Text i Context I: Japonès 6 2
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101555 Text i Context I: Xinès 6 3
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101552 Text i Context II: Japonès 6 2
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101553 Text i Context II: Xinès 6 2
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100602 Textos de la Narrativa Espanyola Contemporània 6 2
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100612 Textos de la Narrativa Espanyola Moderna 6 4
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100601 Textos de la Poesia Espanyola Contemporània 6 2
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100611 Textos de la Poesia i el Teatre Espanyols Moderns 6 1
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
100613 Textos de Literatura Hispanoamericana 6 8
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Economia
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Història
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100600 Textos del Teatre Espanyol Contemporani 6 2
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44498 Textos Egipcis I 10 1
 • Màster Universitari en Egiptologia
44504 Textos Egipcis II 10 1
 • Màster Universitari en Egiptologia
100605 Textos en Prosa del Segle d'or 6 2
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100404 Textos Grecs 6 5
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
101277 Textos i Audiovisuals Etnogràfics 6 2
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104221 Textos i Contextos Epigràfics 6 1
 • Grau en Ciències de l'Antiguitat
100372 Textos Llatins 6 8
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
 • Grau en Història
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104196 Textos Narratius Grecs 6 3
 • Grau en Ciències de l'Antiguitat
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104197 Textos Narratius Llatins 6 2
 • Grau en Ciències de l'Antiguitat
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
42299 The Acquisition of English As a Second Language: Sentence and Word Order 6 1
 • Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
40538 The Nature of Language (UB) 5 1
 • Màster Universitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
100272 Tipologia Lingüística 6 18
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Física
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Logopèdia
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Psicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105843 Tirant lo Blanc i la Narrativa Medieval 6 2
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100106 Topologia 6 3
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Matemàtiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100114 Topologia de Varietats 6 3
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Matemàtiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101910 Toxicologia 3 2
 • Grau en Ciències Biomèdiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102663 Toxicologia 5 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102796 Toxicologia 6 1
 • Grau en Ciències Ambientals
103257 Toxicologia Dels Aliments 6 2
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40429 Tractament Biològic d'Aigües 10 2
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
 • Màster Universitari en Estudis Ambientals
40430 Tractament Biològic de Residus, Gasos i Sòls 10 2
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
 • Màster Universitari en Estudis Ambientals
43061 Tractament Biològic de Residus i Gasos 6 1
 • Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental
 • Econòmica i Social
40953 Tractament de la Parla 15 2
 • Màster Universitari en Processament del Llenguatge Natural i Tecnologies Lingüístiques
 • Màster Universitari en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe
43031 Tractament de la Parla 9 1
 • Màster Universitari en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe
24990 Tractament del Senyal 6 1
 • Màster Universitari en Visió per Computador i Intel·ligència Artificial
100136 Tractament del Senyal 6 1
 • Grau en Matemàtiques
102431 Tractament d'Emissions Gasoses 5 1
 • Grau en Enginyeria Química
41939 Tractament Digital de la Senyal 10 1
 • Màster Universitari en Disseny de Sistemes de Telecomunicació
25668 Tractament Digital de Senyals 9 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
102687 Tractament Digital del Senyal 12 4
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102973 Tractament Fisioterapèutic del Tòrax 6 2
 • Grau en Fisioteràpia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102998 Tractament Fisioterapèutic en Neurologia 6 2
 • Grau en Fisioteràpia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102816 Tractament i Gestió d'Aigües Urbanes i de Consum 6 3
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100590 Tractament Informàtic de la Llengua Espanyola 6 1
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
103324 Tractament Informàtic de la Llengua Francesa 6 1
 • Grau en Estudis Francesos
101723 Tractament Medicoquirúrgic de les Disfonies 6 2
 • Grau en Logopèdia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40788 Tractament Numèric de les Aplicacions 10 2
 • Màster Universitari en Ciència i Enginyeria Computacional
 • Màster Universitari en Computació d'Altes Prestacions
102542 Tractaments Cognitivoconductuals en Adults 6 3
 • Grau en Psicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102537 Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i l'Adolescència 6 3
 • Grau en Psicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105776 Tractaments Cognitivoconductuals en l'Edat Adulta 6 3
 • Grau en Psicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
26941 Tractaments Conductuals en la Infància i l'Adolescència 6 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica
102430 Tractaments de Potabilització d'Aigües i Depuració d'Efluents Urbans 5 3
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102429 Tractaments de Residus Sòlids i Fonts d'Energia Renovable 5 3
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
41622 Tradició i Recepció en la Literatura Catalana Antiga 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Avançats i Aplicats a Llengua i Literatura Catalanes
100253 Tradició Literària Occidental I 6 21
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Microbiologia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100252 Tradició Literària Occidental II 6 24
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i Català
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Microbiologia
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106338 Tradició Literària Occidental. La Construcció de la Literatura Europea 6 5
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Periodisme
43021 Tradicions Literàries 6 1
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola
 • Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera
100214 Traducció 6 2
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101285 Traducció A-A 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101327 Traducció Audiovisual i Localització A-A (Castellà-català /català-castellà) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101326 Traducció Audiovisual i Localització Anglès-a (Anglès-castellà) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101333 Traducció B-A 3 (Alemany-castellà) 6 5
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Sociologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101339 Traducció B-A 2 (Alemany-castellà) 6 3
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101345 Traducció B-A 1 (Alemany-castellà) 6 4
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101332 Traducció B-A 3 (Alemany-català) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101338 Traducció B-A 2 (Alemany-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101344 Traducció B-A 1 (Alemany-català) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101329 Traducció B-A 3 (Anglès-castellà) 6 4
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101335 Traducció B-A 2 (Anglès-castellà) 6 4
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101341 Traducció B-A 1 (Anglès-castellà) 6 7
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Traducció Audiovisual
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
 • Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101328 Traducció B-A 3 (Anglès-català) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció
101334 Traducció B-A 2 (Anglès-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101340 Traducció B-A 1 (Anglès-català) 6 3
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Traducció Audiovisual
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
101331 Traducció B-A 3 (Francès-castellà) 6 8
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101337 Traducció B-A 2 (Francès-castellà) 6 6
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101343 Traducció B-A 1 (Francès-castellà) 6 3
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101330 Traducció B-A 3 (Francès-català) 6 2
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
101336 Traducció B-A 2 (Francès-català) 6 2
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
101342 Traducció B-A 1 (Francès-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101324 Traducció de Textos Editorials No Literaris B-A (Alemany-castellà) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101323 Traducció de Textos Editorials No Literaris B-A (Alemany-català) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101320 Traducció de Textos Editorials No Literaris B-A (Anglès-castellà) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101319 Traducció de Textos Editorials No Literaris B-A (Anglès-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101322 Traducció de Textos Editorials No Literaris B-A (Francès-castellà) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101321 Traducció de Textos Editorials No Literaris B-A (Francès-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
103323 Traducció de/al Francès 6 2
 • Grau en Estudis Francesos
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
22078 Traducció Directa Alemany B1 Al Castellà 4 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22076 Traducció Directa Anglès B1 Al Castellà 4 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22100 Traducció Directa Anglès B2 Al Castellà 4 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22507 Traducció Directa Anglès C3 8 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22483 Traducció Directa de l'Alemany C2 6 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22524 Traducció Directa de l'Alemany C4 8 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22455 Traducció Directa de l'Anglès CI 6 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22481 Traducció Directa de l'Anglès C2 6 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22458 Traducció Directa de l'Italià C1 6 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22484 Traducció Directa de l'Italià C2 6 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22525 Traducció Directa de l'Italià C4 8 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22421 Traducció Directa del Francès B3 Al Castellà 8 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22456 Traducció Directa del Francès CI 6 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22482 Traducció Directa del Francès C2 6 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22529 Traducció Directa del Japonès C4 4 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22485 Traducció Directa del Portuguès C2 6 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22486 Traducció Directa del Rus C2 4 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22510 Traducció Directa Italià C3 8 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22514 Traducció Directa Japonès C3 4 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22511 Traducció Directa Portugués C3 8 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22512 Traducció Directa Rus C 3 4 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
40370 Traducció Especialitzada 15 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
40388 Traducció Especialitzada 15 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22464 Traducció Especialitzada Anglès B1 Al Català 4 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
105022 Traducció Especialitzada B (Alemany) - A 6 3
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105021 Traducció Especialitzada B (Francès) - A 6 4
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
22467 Traducció Especialitzada d'Anglès B1 Al Castellà 4 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22493 Traducció Especialitzada de l'Anglès B2 Al Castellà 4 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22490 Traducció Especialitzada de l'Anglès B2 Al Català 4 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
103322 Traducció Especialitzada de/al Francès 6 1
 • Grau en Estudis Francesos
44713 Traducció Especialitzada i Interpretació als Serveis Públics 15 1
 • Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals
40662 Traducció Especialitzada: Jurídica i Tècnica 20 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
43391 Traducció Especialitzada Jurídica, Tècnica i Audiovisual 15 3
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44013 Traducció Especialitzada Jurídica, Tècnica i Audiovisual 15 2
 • Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44388 Traducció Especialitzada Jurídica, Tècnica i Audiovisual 15 1
 • Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals
40661 Traducció Especialitzada: Literària i Audiovisual 20 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
44011 Traducció i Estudis Interculturals 15 1
 • Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals
43389 Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals 15 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22426 Traducció Inversa Anglès B del Castellà 8 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
101318 Traducció Inversa (Castellà-alemany) 6 3
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101316 Traducció Inversa (Castellà-anglès) 6 4
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101317 Traducció Inversa (Castellà-francès) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101315 Traducció Inversa (Català-alemany) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101313 Traducció Inversa (Català-anglès) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101314 Traducció Inversa (Català-francès) 6 4
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101312 Traducció Inversa Especialitzada (Castellà-alemany) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101310 Traducció Inversa Especialitzada (Castellà-anglès) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101311 Traducció Inversa Especialitzada (Castellà-francès) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101307 Traducció Inversa Especialitzada (Català-anglès) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101305 Traducció Jurídica i Financera B-A (Alemany-castellà) 6 3
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101304 Traducció Jurídica i Financera B-A (Alemany-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101301 Traducció Jurídica i Financera B-A (Anglès-castellà) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101300 Traducció Jurídica i Financera B-A (Anglès-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101303 Traducció Jurídica i Financera B-A (Francès-castellà) 6 3
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101302 Traducció Jurídica i Financera B-A (Francès-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101299 Traducció Literària B-A (Alemany-castellà) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101298 Traducció Literària B-A (Alemany-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101295 Traducció Literària B-A (Anglès-castellà) 6 3
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101294 Traducció Literària B-A (Anglès-català) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101297 Traducció Literària B-A (Francès-castellà) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101296 Traducció Literària B-A (Francès-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
22566 Traducció Literària de l'Alemany Al Castellà 6 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
22564 Traducció Literària de l'Anglès Al Castellà 6 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
103332 Traducció Literària del Francès 6 2
 • Grau en Estudis Francesos
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105024 Traducció Literària i Editorial B (Alemany) - A 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105023 Traducció Literària i Editorial B (Francès) - A 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101293 Traducció Tècnica i Científica B-A (Alemany-castellà) 6 4
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101292 Traducció Tècnica i Científica B-A (Alemany-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101289 Traducció Tècnica i Científica B-A (Anglès-castellà) 6 4
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101288 Traducció Tècnica i Científica B-A (Anglès-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101291 Traducció Tècnica i Científica B-A (Francès-castellà) 6 2
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101290 Traducció Tècnica i Científica B-A (Francès-català) 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101487 Tradumàtica 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
41929 Transformacions del Camp Periodístic en el Context Cultural Postmodern 10 1
 • Màster Universitari en Recerca en Comunicació i Periodisme
43317 Transfusió Sanguínia 10 1
 • Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies
42891 Transgènesi i Teràpia Gènica: de l'Animal a la Clínica 9 3
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42031 Transicions a la Democràcia Al Segle XX 5 2
 • Màster Universitari en Història Contemporània
102440 Transmissió de Calor 4 1
 • Grau en Enginyeria Química
106047 Transmissió de Calor i Termotècnia 9 1
 • Grau en Enginyeria Química
25672 Transmissió de Dades 7.5 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
41940 Transmissió de Dades i Disseny de Receptors Digitals Avançats 10 1
 • Màster Universitari en Disseny de Sistemes de Telecomunicació
40632 Transmissió de la Informació 10 1
 • Màster Universitari en Informàtica Avançada
25673 Transmissió per Suport Físic 9 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
41943 Transmissió per Suport Físic 10 1
 • Màster Universitari en Disseny de Sistemes de Telecomunicació
103518 Transmissors i Receptors de Telecomunicacions 6 3
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
41262 Transport Aeri i Legislació Aeronàutica 10 1
 • Màster Universitari en Gestió Aeronàutica
42256 Transport i Propagació en el Medi Natural 6 1
 • Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
104959 Transports i Distribució Turística 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101220 Transports, Logística i Distribució 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42555 Transtorns del Control d'Impulsos 3 1
 • Màster Universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental
40643 Transversal I 10 1
 • Màster Universitari en Biologia Humana
40644 Transversal II 10 1
 • Màster Universitari en Biologia Humana
40179 Transversal III 10 1
 • Màster Universitari en Biologia Humana
103603 Trasplantament d'Òrgans i Teixits 3 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43611 Trastorns Adquirits de la Comunicació i del Llenguatge 6 1
 • Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
43614 Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge Derivats del Dèficit Auditiu 6 1
 • Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
102541 Trastorns de la Personalitat 6 3
 • Grau en Psicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43615 Trastorns de la Veu 6 1
 • Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
43612 Trastorns Específics de la Comunicació i del Llenguatge Oral i Escrit 6 1
 • Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
103623 Trastorns Hidroelectrolítics i Equilibri Àcid-base 3 1
 • Grau en Medicina
101705 Trastorns i Avaluació de l'Adquisició del Llenguatge Oral i Escrit 7.5 1
 • Grau en Logopèdia
104146 Trastorns i Avaluació de L’adquisició del Llenguatge Oral i Escrit 9 2
 • Grau en Logopèdia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104671 Traumatologia i Cirurgia 3 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101029 Treball de Camp de Geologia del Massís Ibèric 6 4
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101028 Treball de Camp de Geologia Dels Pirineus 6 3
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101038 Treball de Camp de Geologia Regional 6 3
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43558 Treball de Camp (Universitat D’oslo) 15 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / EM Education Policies for Global Development
100057 Treball de Fi de Grau 6 2
 • Grau en Humanitats
100251 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Estudis Anglesos
100323 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Filosofia
100391 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Història
100401 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Estudis Clàssics
100486 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Relacions Laborals
100535 Treball de Fi de Grau 6 2
 • Grau en Història de l'Art
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100631 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
100691 Treball de Fi de Grau 6 2
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100723 Treball de Fi de Grau 6 2
 • Grau en Arqueologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100987 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Microbiologia
101037 Treball de Fi de Grau 6 2
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Grau en Geologia
101115 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
101140 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Sociologia
101486 Treball de Fi de Grau 7 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
101620 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
101628 Treball de Fi de Grau 12 1
 • Grau en Pedagogia
101741 Treball de Fi de Grau 15 1
 • Grau en Gestió Aeronàutica
101802 Treball de Fi de Grau 9 1
 • Grau en Infermeria
101976 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Genètica
102187 Treball de Fi de Grau 12 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
102209 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Dret
102406 Treball de Fi de Grau 15 1
 • Grau en Enginyeria Química
102734 Treball de Fi de Grau 12 1
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
102836 Treball de Fi de Grau 15 3
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102990 Treball de Fi de Grau 12 2
 • Grau en Fisioteràpia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103054 Treball de Fi de Grau 12 1
 • Grau en Comunicació Audiovisual
103128 Treball de Fi de Grau 12 1
 • Grau en Periodisme
103235 Treball de Fi de Grau 6 2
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103342 Treball de Fi de Grau 6 2
 • Grau en Estudis Francesos
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103400 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Estudis de Francès i Català
103404 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
103408 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
103506 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
103508 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
103510 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
103514 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
103546 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Educació Social
103588 Treball de Fi de Grau 12 4
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103589 Treball de Fi de Grau 12 4
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103698 Treball de Fi de Grau 6 1
 • Grau en Traducció i Interpretació
103989 Treball de Fi de Grau 9 1
 • Grau en Infermeria
106548 Treball de Fi de Grau 15 1
 • Grau en Gestió Aeronàutica
106549 Treball de Fi de Grau 9 1
 • Grau en Infermeria
41470 Treball de Fi de Màster 30 1
 • Màster Universitari en Modelització Matemàtica a l'Enginyeria: Teoria
 • Computació i Aplicacions / Mathematical Modelling in Engineering: Theory
 • Numerics
 • Applications
41553 Treball de Fi de Màster 30 1
 • Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
41799 Treball de Fi de Màster 10 1
 • Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència
 • Història i Societat
41802 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Adquisició de l'Anglès i Comunicació Intercultural
41895 Treball de Fi de Màster 10 1
 • Màster Universitari en Matemàtica Avançada
41960 Treball de Fi de Màster 10 1
 • Màster Universitari en Llengua i Civilització de l'Antic Egipte
42007 Treball de Fi de Màster 20 2
 • Màster Universitari en Història Contemporània
42231 Treball de Fi de Màster 10 1
 • Màster Universitari en Marketing
42243 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Còmput d'Altes Prestacions
 • Teoria de la Informació i Seguretat / High Performance Computing
 • Information Theory and Security
42269 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Nanotecnologia i Ciència de Materials / Nanotechnology and Materials Science per la Universitat Autònoma de Barcelona
42313 Treball de Fi de Màster 9 1
 • Màster Universitari en Prehistòria
 • Antiguitat i Edat Mitjana
42318 Treball de Fi de Màster 10 1
 • Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals
42363 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Farmacologia
42388 Treball de Fi de Màster 30 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Producció d'Aliments d'Origen Animal / Food Products of Animal Origin
42422 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró / Generation and Applications of Synchrotron Radiation
42430 Treball de Fi de Màster 15 2
 • Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42452 Treball de Fi de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Mitjans
 • Comunicació i Cultura
42475 Treball de Fi de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Advocacia
42501 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
42518 Treball de Fi de Màster 9 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
42526 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Llengua i Civilització de l'Antic Egipte
42537 Treball de Fi de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània
42585 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Intervenció i Recerca en Patologia del Llenguatge: Sordesa i Trastorns Neurològics
42600 Treball de Fi de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial
42617 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
42622 Treball de Fi de Màster 15 2
 • Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
42631 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Intel·ligència Ambiental Multimèdia / Multimedia Ambiental Intelligence
42658 Treball de Fi de Màster 30 1
 • Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
42663 Treball de Fi de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia
42706 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Història de Catalunya
42725 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Còmput d'Altes Prestacions
 • Teoria de la Informació i Seguretat / High Performance Computing
 • Information Theory and Security
42735 Treball de Fi de Máster 6 1
 • Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència
 • Història i Societat
42740 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
42749 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Electroquímica
 • Ciència i Tecnologia
42849 Treball de Fi de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering
42855 Treball de Fi de Màster 10 1
 • Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
42868 Treball de Fi de Màster 15 2
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
42877 Treball de Fi de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Gestió Aeronàutica
42885 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal
42892 Treball de Fi de Màster 9 2
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42912 Treball de Fi de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Neurociències
42948 Treball de Fi de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció
42960 Treball de Fi de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
42968 Treball de Fi de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Formació de les Persones Adultes
42995 Treball de Fi de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Dret Empresarial
43003 Treball de Fi de Màster 10 2
 • Màster Universitari en Integració Europea
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43011 Treball de Fi de Màster 9 1
 • Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni
43022 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola
 • Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera
43027 Treball de Fi de Màster 9 1
 • Màster Universitari en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe
43074 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Comunicació i Periodisme
43081 Treball de Fi de Màster 9 1
 • Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments
43092 Treball de Fi de Màster 10 1
 • Màster Universitari en Recerca i Innovació en Cures Infermeres
43136 Treball de Fi de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Paleontologia
43146 Treball de Fi de Màster 12 2
 • Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43155 Treball de Fi de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Estudis Teatrals
43170 Treball de Fi de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans a les Organitzacions
43180 Treball de Fi de Màster 9 1
 • Màster Universitari en Dret Públic i Processos d'Integració Multinivell
43182 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents
43193 Treball de Fi de Màster 6 3
 • Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (especialitat matemàtiques)
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
43315 Treball de Fi de Màster 18 1
 • Màster Universitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats
 • l'Ambient i el Paisatge
43321 Treball de Fi de Màster 9 1
 • Màster Universitari en Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies
43345 Treball de Fi de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica / Computer Engineering
43385 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica
43388 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Gestió
 • Organització i Economia de l'Empresa / Management
 • Organization and Business Economics
43400 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
43407 Treball de Fi de Màster 10 1
 • Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques
43416 Treball de Fi de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Gestió d'Empreses Hoteleres
43426 Treball de Fi de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
43427 Treball de Fi de Màster 15 2
 • Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43454 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Psicologia de la Cognició i de la Comunicació
43465 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Psicologia de la Cognició i de la Comunicació
43765 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Traducció Audiovisual
43772 Treball de Fi de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Traducció Audiovisual
43810 Treball de Fi de Màster 27 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education
43822 Treball de Fi de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Recerca i Innovació en Cures Infermeres
43827 Treball de Fi de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Visió per Computador / Computer Vision
100463 Treball de Final de Grau 12 2
 • Grau en Criminologia
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
100648 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Musicologia
100785 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Biologia
100815 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Biologia Ambiental
100895 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Bioquímica
100950 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Biotecnologia
101239 Treball de Final de Grau 12 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101280 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
101518 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
101699 Treball de Final de Grau 6 2
 • Grau en Logopèdia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101869 Treball de Final de Grau 12 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
101885 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Ciències Biomèdiques
102018 Treball de Final de Grau 6 2
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
102047 Treball de Final de Grau 6 2
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Grau en Educació Primària
102139 Treball de Final de Grau 12 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
102331 Treball de Final de Grau 12 2
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
102461 Treball de Final de Grau 12 1
 • Grau en Economia
102489 Treball de Final de Grau 15 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102608 Treball de Final de Grau 6 2
 • Grau en Psicologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102635 Treball de Final de Grau 6 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102748 Treball de Final de Grau 12 5
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102926 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Medicina
103152 Treball de Final de Grau 12 1
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
103166 Treball de Final de Grau 12 4
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103284 Treball de Final de Grau 12 1
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia
103396 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
103512 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
103516 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
103590 Treball de Final de Grau 15 1
 • Grau en Gestió Aeronàutica
103784 Treball de Final de Grau 12 1
 • Grau en Direcció Hotelera
103957 Treball de Final de Grau 12 5
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
103958 Treball de Final de Grau 12 2
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
104020 Treball de Final de Grau 12 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
104051 Treball de Final de Grau 12 4
 • Grau en Física
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104093 Treball de Final de Grau 12 3
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
104094 Treball de Final de Grau 12 3
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Sociologia
104230 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Ciències de l'Antiguitat
104276 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Geografia
 • Medi Ambient i Planificació Territorial
104411 Treball de Final de Grau 12 1
 • Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
104485 Treball de Final de Grau 12 1
 • Grau en Relacions Internacionals
104546 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
104762 Treball de Final de Grau 12 1
 • Grau en Comunicació Interactiva
104805 Treball de Final de Grau 12 1
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
105031 Treball de Final de Grau 12 3
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105821 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Estudis Socioculturals de Gènere
105859 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
106536 Treball de Final de Grau 15 1
 • Grau en Enginyeria Química
106538 Treball de Final de Grau 12 3
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
106540 Treball de Final de Grau 12 3
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
106542 Treball de Final de Grau 12 3
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
106544 Treball de Final de Grau 12 1
 • Grau en Enginyeria de Dades
106546 Treball de Final de Grau 6 1
 • Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
42144 Treball de Final de Màster 10 1
 • Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses / University Master in Economics and Business Administration
42257 Treball de Final de Màster 12 2
 • Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42278 Treball de Final de Màster 10 2
 • Màster Universitari en Ciència Política
 • Màster Universitari en Ciència Política / Political Science
42292 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
42402 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics
42439 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
42457 Treball de Final de Màster 10 1
 • Màster Universitari en Gestió Pública
42466 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Política Social
 • Treball i Benestar
42479 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Drets Sociolaborals
42573 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental
42741 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Recerca Clínica Aplicada a Ciències de la Salut
42905 Treball de Final de Màster 9 3
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
42920 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
42932 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Genètica Avançada/ Advanced Genetics
42939 Treball de Final de Màster 9 1
 • Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
42974 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Psicopedagogia
42987 Treball de Final de Màster 10 1
 • Màster Universitari en Relacions Internacionals
 • Seguretat i Desenvolupament
43036 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal
43062 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental
 • Econòmica i Social
43089 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Visió per Computador / Computer Vision
43188 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Musicologia
 • Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga
43217 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Educació
43334 Treball de Final de Màster 15 2
 • Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43602 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Gestió Documental
 • Transparència i Accés a la Informació
43613 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
43626 Treball de Final de Màster 30 1
 • Màster Universitari en Egiptologia
43641 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria
43663 Treball de Final de Màster 9 1
 • Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària
43665 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
43760 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Zoonosi i Una Sola Salut (One Health)
43790 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management
43794 Treball de Final de Màster 12 2
 • Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43815 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística
43838 Treball de Final de Màster 12 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
 • Màster Universitari en Filosofia Aplicada
43856 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Geoinformació
43862 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Paleobiologia i registre fòssil/ Paleobiology and fossil record
43870 Treball de Final de Màster 15 3
 • Màster Universitari en Biologia
 • Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology
 • Genomics and Biotechnology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43883 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut
43894 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
43969 Treball de Final de Màster 9 1
 • Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals
43976 Treball de Final de Màster 9 1
 • Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants
43982 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Interpretació de Conferències
44018 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals
44029 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health
44035 Treball de Final de Màster 12 2
 • Màster Universitari en Política Social
 • Treball i Benestar
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44042 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Gestió Aeronàutica
44043 Treball de Final de Màster 30 1
 • Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
44069 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Prehistòria
 • Antiguitat i Edat Mitjana
44083 Treball de Final de Màster 12 2
 • Màster Universitari en Física d'Altes Energies
 • Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics
 • Astrophisics and Cosmology
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44115 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
44116 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Mitjans
 • Comunicació i Cultura
44117 Treball de Final de Màster 10 1
 • Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques
44176 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural
44224 Treball de Final de Màster 30 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Literatura Infantil
 • Mitjans de Comunicació i Cultura
44247 Treball de Final de Màster 10 1
 • Màster Universitari en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa
44257 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals
44261 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Estudis Globals d'Àsia Oriental
44413 Treball de Final de Màster 30 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Malalties infeccioses i Una Sola Salut
44415 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència
 • Història i Societat
44416 Treball de Final de Màster 15 2
 • Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44417 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology
44418 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Paleobiologia i registre fòssil/ Paleobiology and fossil record
44419 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Electroquímica
 • Ciència i Tecnologia
44420 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Farmacologia
44423 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Recerca Clínica Aplicada a Ciències de la Salut
44435 Treball de Final de Màster 9 1
 • Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social
44447 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat
44457 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense
44463 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i la Salut
44472 Treball de Final de Màster 9 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament
44486 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica
44507 Treball de Final de Màster 20 1
 • Màster Universitari en Egiptologia
44528 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Esportiva/Sport Management
44534 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència
 • Història i Societat
44537 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology
44538 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Paleobiologia i registre fòssil/ Paleobiology and fossil record
44539 Treball de Final de Màster 15 3
 • Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44585 Treball de Final de Màster 30 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Matemàtiques Interdisciplinaries/Erasmus Mundus Master in Interdisciplinary Mat
44618 Treball de Final de Màster 30 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Sanitat Aqüicola/Erasmus Mundus Master of Science in Health Management in Aquac
44660 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental
44661 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions / Telecommunication Engineering
44664 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Visió per Computador / Computer Vision
44668 Treball de Final de Màster 12 1
 • Màster Universitari en Gestió Aeronàutica
44669 Treball de Final de Màster 30 1
 • Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
44671 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Farmacologia
44692 Treball de Final de Màster 6 1
 • Màster Universitari en Mediació Familiar i als Àmbits del Dret Privat
44711 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Neurociències
44531 Treball de Final de Màster 15 1
 • Màster Universitari en Electroquímica
 • Ciència i Tecnologia
43449 Treball de Final de Màster I 15 4
 • Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
 • Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural CREOLE / Social and Cultural Anthropology CREO
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44724 Treball de Final de Màster I 3 1
 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
43450 Treball de Final de Màster II 30 2
 • Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology
 • Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural CREOLE / Social and Cultural Anthropology CREO
43559 Treball de Final de Màster (UAB) 30 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / EM Education Policies for Global Development
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global
43735 Treball de Final de Màster (UAB) 15 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la Inversió i la Integració
43560 Treball de Final de Màster (Universitat de Malta) 30 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / EM Education Policies for Global Development
43561 Treball de Final de Màster (Universitat d'Oslo) 30 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / EM Education Policies for Global Development
100168 Treball de Grau 12 1
 • Grau en Física
40105 Treball de Recerca 20 2
 • Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
 • Màster Universitari en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Models and Methods of Quantitative Economics
40125 Treball de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Matemàtica Avançada
40154 Treball de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Aqüicultura
40250 Treball de Recerca 20 1
 • Màster Universitari en Informàtica Avançada
40323 Treball de Recerca 20 1
 • Màster Universitari en Història Comparada
 • Segles XVI-XX
40403 Treball de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Estudis Catalans: Llengua i Literatura i les seves Aplicacions
40481 Treball de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Social
40504 Treball de Recerca 10 1
 • Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència
 • Història i Societat
40539 Treball de Recerca 20 1
 • Màster Universitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
40600 Treball de Recerca 20 1
 • Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
40757 Treball de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Biologia Cel·lular
40768 Treball de Recerca 20 1
 • Màster Universitari en Pensar i Governar les Societats Complexes
40819 Treball de Recerca 20 1
 • Màster Universitari en Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
40831 Treball de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Musicologia i Educació Musical
40845 Treball de Recerca 20 1
 • Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica
40898 Treball de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Integració Europea
40906 Treball de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
40925 Treball de Recerca 20 1
 • Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats: Literatura i Cultura
40954 Treball de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe
40999 Treball de Recerca 20 1
 • Màster Universitari en Física Avançada i Professional
41244 Treball de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia de la Salut
41249 Treball de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física
41719 Treball de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Relacions Internacionals
 • Seguretat i Desenvolupament
41791 Treball de Recerca 15 1
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
41879 Treball de Recerca 10 1
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
43265 Treball de Recerca 20 2
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Models i Mètodes en Economia Quantitativa
41886 Treball de Recerca A 15 1
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
41887 Treball de Recerca B 15 1
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
40297 Treball de Recerca en Ciència i Tecnologia Dels Aliments 30 1
 • Màster Universitari en Recerca en Veterinària
40294 Treball de Recerca en Medicina i Cirurgia Animals 30 1
 • Màster Universitari en Recerca en Veterinària
41227 Treball de Recerca en Psicologia Clínica de la Infància i l'Adolescència 15 1
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica
40291 Treball de Recerca en Sanitat Animal 30 1
 • Màster Universitari en Recerca en Veterinària
40197 Treball de Recerca I 10 1
 • Màster Universitari en Biologia Humana
40220 Treball de Recerca I 15 1
 • Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
40234 Treball de Recerca I 15 1
 • Màster Universitari en Genètica Avançada
40436 Treball de Recerca I 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Ambientals
40499 Treball de Recerca I 15 1
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
40582 Treball de Recerca I 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
40382 Treball de Recerca (I). Plantejament 15 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
40385 Treball de Recerca (I). Plantejament 15 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
40162 Treball de Recerca I-A 15 1
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
40166 Treball de Recerca I-B 15 1
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
40198 Treball de Recerca II 10 1
 • Màster Universitari en Biologia Humana
40221 Treball de Recerca II 15 1
 • Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
40235 Treball de Recerca II 15 1
 • Màster Universitari en Genètica Avançada
40437 Treball de Recerca II 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Ambientals
40500 Treball de Recerca II 15 1
 • Màster Universitari en Biotecnologia Avançada
40583 Treball de Recerca II 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
41891 Treball de Recerca II 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Ambientals
40383 Treball de Recerca (II). Elaboració 15 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
40386 Treball de Recerca (II). Elaboració 15 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
40163 Treball de Recerca II-A 15 1
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
40167 Treball de Recerca II-B 15 1
 • Màster Universitari en Bioquímica
 • Biologia Molecular i Biomedicina
40438 Treball de Recerca III 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Ambientals
40183 Treball de Recerca. Part I 15 1
 • Màster Universitari en Immunologia
40184 Treball de Recerca. Part II 15 1
 • Màster Universitari en Immunologia
40363 Treball de Recerca:Treball de Camp/comparació Transcultur 20 1
 • Màster Universitari en Recerca Etnogràfica
 • Teoria Antropològica i Relacions Interculturals
40303 Treball d'Iniciació a la Recerca en Ciència Animal 30 1
 • Màster Universitari en Recerca en Veterinària
40123 Treball Dirigit 10 1
 • Màster Universitari en Matemàtica Avançada
101150 Treball Domèstic i Vida Quotidiana 6 23
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Biologia
 • Grau en Biotecnologia
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Ciències Biomèdiques
 • Grau en Educació Primària
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Genètica
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Matemàtiques
 • Grau en Microbiologia
 • Grau en Musicologia
 • Grau en Pedagogia
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Psicologia
 • Grau en Sociologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
105806 Treball, Economia i Gènere 6 2
 • Grau en Estudis Socioculturals de Gènere
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41391 Treball Fi de Màster 20 1
 • Màster Universitari en Recerca Etnogràfica
 • Teoria Antropològica i Relacions Interculturals
100108 Treball Final de Grau 12 3
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Matemàtiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43522 Treball Final de Màster (Udg) 18 1
 • Màster Universitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats
 • l'Ambient i el Paisatge
42719 Treball, Gènere i Organització Social de la Atenció 12 3
 • Màster Universitari en Política Social
 • Treball i Benestar
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
44036 Treball, Gènere i Organització Social de l'Atenció 6 3
 • Màster Universitari en Política Social
 • Treball i Benestar
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
40001 Treball i Organitzacions 15 1
 • Màster Universitari en Treball i Política Social
41082 Treball o Projecte de Final d'Estudis de Màster (Perfil Professional) 15 1
 • Màster Universitari en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules
41083 Treball o Projecte de Final d'Estudis del Màster (Perfil Usuari) 15 1
 • Màster Universitari en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules
40389 Treball Pràctic 15 1
 • Màster Universitari en Traducció
 • Interpretació i Estudis Interculturals
101667 Treball Social i Discriminació 6 2
 • Grau en Educació Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43164 Treballar a RH: Caracteritzar una Àrea Professional 6 1
 • Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans a les Organitzacions
41434 Treballs de Camp en Ecologia Terrestre 10 2
 • Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
 • Màster Universitari en Estudis Ambientals
102131 Tributació I 6 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
102130 Tributació II 6 1
 • Grau en Comptabilitat i Finances
43077 Turisme d'Esdeveniments. Tècniques de Gestió i Planificació d'Esdeveniments 9 1
 • Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments
104966 Turisme i Patrimoni 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44473 Turisme i Planejament 6 2
 • Màster Universitari en Estudis Globals d'Àsia Oriental
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament
101213 Turisme i Sostenibilitat 6 2
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40593 Turisme i Territori 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
42519 Turisme i Territori 6 4
 • Màster Universitari en Estudis Globals d'Àsia Oriental
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
 • Màster Universitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats
 • l'Ambient i el Paisatge
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
105029 Turisme Sostenible 3 3
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)