UAB
Codi Assignatura Crèdits #Titulacions Titulacions
103398 Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista 6 20
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Humanitats
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Traducció i Interpretació
103397 Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània 6 13
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Grau en Periodisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100579 Obres i Debat de l'Art Actual 6 3
 • Grau en Història de l'Art
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40876 Obres, Models i Artistes en els Itineraris de l'Art Modern 10 1
 • Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni
101997 Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos 4 2
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
102937 Obstetrícia i Ginecologia 8 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104851 Obtenció i Emmagatzematge de Dades 6 2
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
23856 Oceanografia 6 1
 • Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
102824 Oceanografia 6 4
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
104669 Oftalmologia 3 2
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102939 Oftalmologia Clínica 4.5 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103648 Oncologia Ginecològica i Patologia Mamària 3 1
 • Grau en Medicina
103617 Oncologia Mèdica 3 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42157 Oncologia Quirúrgica 10 1
 • Màster Universitari en Cirurgia Oncològica
42159 Oncologia Quirúrgica Digestiva 10 1
 • Màster Universitari en Cirurgia Oncològica
100140 Ones i Òptica 6 4
 • Grau en Física
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41814 Ontologia 15 1
 • Màster Universitari en Filosofia Contemporània: Tendències i Debats
43598 Open Data i Reutilització de la Informació 6 1
 • Màster Universitari en Gestió Documental
 • Transparència i Accés a la Informació
101757 Operacions Aeroportuàries I 6 1
 • Grau en Gestió Aeronàutica
101756 Operacions Aeroportuàries II 6 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103253 Operacions Bàsiques 6 2
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101769 Operacions d'Aerolínies 6 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101737 Operacions de Càrrega Aèria 6 2
 • Grau en Gestió Aeronàutica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102403 Operacions de Separació 6 2
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100156 Òptica 9 4
 • Grau en Física
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100183 Òptica Aplicada 6 3
 • Grau en Física
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100180 Òptica Quàntica 6 4
 • Grau en Física
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42250 Optimització 6 3
 • Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
101742 Optimització 6 1
 • Grau en Gestió Aeronàutica
104396 Optimització 6 1
 • Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
43491 Optimització Combinatòria 6 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica l'Enginyeria: Teoria
 • Computació i Aplicacions / Erasmus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory
 • Numerics
 • Applications
44572 Optimització Combinatòria 6 1
 • Màster Universitari en Erasmus Mundus en Matemàtiques Interdisciplinaries/Erasmus Mundus Master in Interdisciplinary Mat
43086 Optimització i Inferència per a la Visió per Computador 6 2
 • Màster Universitari en Visió per Computador / Computer Vision
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103194 Optimització i Processos Estocàstics 6 3
 • Grau en Estadística Aplicada
 • Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41461 Optimització: Teoria i Mètodes Numèrics 6 1
 • Màster Universitari en Modelització Matemàtica a l'Enginyeria: Teoria
 • Computació i Aplicacions / Mathematical Modelling in Engineering: Theory
 • Numerics
 • Applications
42993 Oratòria i Comunicació Persuasiva. Tècniques de Negociació 6 1
 • Màster Universitari en Dret Empresarial
101621 Ordenació del Territori 6 3
 • Grau en Geografia i Ordenació del Territori
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
100493 Ordenació Jurídica de la Seguretat i la Salut Laborals 6 4
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
40581 Ordenament, Planejament i Gestió del Territori 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
102299 Organització Constitucional de l'Estat 6 7
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Criminología i Grau en Dret
 • Grau en Dret
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Internacionals
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101222 Organització de Congressos i Esdeveniments 3 3
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Grau en Turisme
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
43078 Organització de Congressos i Fires 9 1
 • Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments
28696 Organització de la Procreació i Estructures Domèstiques 7.5 1
 • Màster Universitari en Recerca Etnogràfica
 • Teoria Antropològica i Relacions Interculturals
102000 Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents 6 3
 • Grau en Educació Infantil
 • Grau en Educació Infantil i Grau en Educación Primaria
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100521 Organització d'Empreses 6 4
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104680 Organització d'Empreses 6 2
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
43079 Organització d'Esdeveniments Socials, Corporatius i de Comunicació 9 1
 • Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments
103754 Organització Hotelera i Atenció Al Client 6 2
 • Grau en Direcció Hotelera
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101877 Organització i Competència en Seguretat Pública 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
104034 Organització i Competència en Seguretat Pública 6 1
 • Grau en Prevenció i Seguretat Integral
105030 Organització i Gestió de Projectes 3 4
 • Grau en Ciències
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102428 Organització i Gestió d'Empreses 6 4
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
103800 Organització i Gestió d'Empreses 6 7
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (tronc comú)
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònica de Comunicacions
 • Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103807 Organització i Gestió d'Empreses 6 2
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103813 Organització i Gestió d'Empreses 6 2
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104344 Organització i Gestió D’empreses 6 2
 • Grau en Enginyeria de Dades
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104777 Organització i Gestió d'Esdeveniments 6 2
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102334 Organització Industrial 6 6
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret
 • Grau en Economia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Alumnes Visitants Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
100484 Organització, Qualificació i Competències 6 4
 • Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
 • Grau en Relacions Laborals
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
41258 Organització, Recursos Humans i Gestió 10 2
 • Màster Universitari en Gestió Pública
103389 Organització Sociopolítica Dels Països Francòfons 6 1
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
101095 Organitzacions Internacionals 6 6
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret
 • Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociología
 • Grau en Relacions Internacionals
 • Màster Universitari en Gestió Pública
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100637 Organologia 6 1
 • Grau en Musicologia
44340 Orientació Educativa 10 1
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
42098 Orientació Educativa i la seva Didàctica 27 1
 • Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
103525 Orientació Escolar 6 2
 • Grau en Pedagogia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
41099 Orientació i Inserció Sociolaboral 10 1
 • Màster Universitari en Formació de les Persones Adultes
101668 Orientació i Inserció Sociolaboral 6 2
 • Grau en Educació Social
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
42978 Orientació i Intervenció Psicopedagògiques a l'Educació Secundària 10 1
 • Màster Universitari en Psicopedagogia
42966 Orientació per a la Inserció Sociolaboral 10 1
 • Màster Universitari en Formació de les Persones Adultes
103526 Orientació Professional 6 2
 • Grau en Pedagogia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40668 Orientacions Crítiques en el Pensament Social Actual 10 2
 • Màster Universitari en Intervenció Psicosocial
 • Màster Universitari en Recerca en Psicologia Social
41611 Orientacions i Recerques en els Estudis Literaris Catalans 15 1
 • Màster Universitari en Estudis Avançats i Aplicats a Llengua i Literatura Catalanes
42499 Orientacions i Recerques en els Estudis Literaris Catalans 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
100245 Orígens de la Literatura Anglesa 6 6
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100749 Orígens Humans 3 13
 • Grau en Antropologia Social i Cultural
 • Grau en Arqueologia
 • Grau en Biologia
 • Grau en Biologia Ambiental
 • Grau en Ciències de l'Antiguitat
 • Grau en Estudis d'Àsia Oriental
 • Grau en Genètica
 • Grau en Història
 • Grau en Història de l'Art
 • Grau en Logopèdia
 • Grau en Psicologia
 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102991 Ortopèdia Tècnica Avançada 6 2
 • Grau en Fisioteràpia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
44480 Osteoarqueologia Humana: Anàlisi Antropològica de Grups Socials 6 1
 • Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica
102940 Otorinolaringologia Clínica 4.5 2
 • Grau en Medicina
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102646 Ous i Ovoproductes 3 3
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Grau en Veterinària
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)