UAB
Codi Assignatura Crèdits #Titulacions Titulacions
100786 Zoologia 6 2
  • Grau en Biologia
  • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100851 Zoologia 6 3
  • Grau en Biologia Ambiental
  • Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
  • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102795 Zoologia 6 2
  • Grau en Ciències Ambientals
  • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)