UAB
Codi Assignatura Crèdits #Titulacions Titulacions
103554 Qualitat de l'Atenció 3 1
 • Grau en Medicina
43032 Qualitat Dels Aliments des de la Granja 15 1
 • Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal
43033 Qualitat Dels Aliments en la Indústria Alimentària 9 1
 • Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal
43337 Qualitat i Desenvolupament del Programari 6 3
 • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica / Computer Engineering
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
103970 Qualitat i Seguretat en la Producció Ramadera 3 1
 • Grau en Veterinària
102188 Qualitat i Sostenibilitat 6 1
 • Grau en Empresa i Tecnologia
43035 Qualitat, Innovació i Tecnologies Emergents de Processament 9 1
 • Màster Universitari en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal
105015 Qüestions d'Actualitat i Tendències del Sector Audiovisual 6 2
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100688 Qüestions de Gramàtica Comparada 6 18
 • Grau en Estudis Anglesos
 • Grau en Estudis Clàssics
 • Grau en Estudis Francesos
 • Grau en Estudis d'Anglès i Català
 • Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Grau en Estudis d'Anglès i Francès
 • Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Català i Espanyol
 • Grau en Estudis de Català i de Clàssiques
 • Grau en Estudis de Francès i Català
 • Grau en Estudis de Francès i Espanyol
 • Grau en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Grau en Filosofia
 • Grau en Llengua i Literatura Catalanes
 • Grau en Llengua i Literatura Espanyola
 • Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100765 Química 6 2
 • Grau en Biologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100846 Química 6 1
 • Grau en Biologia Ambiental
101023 Química 6 2
 • Grau en Microbiologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101957 Química 6 2
 • Grau en Genètica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102828 Química 9 2
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
40059 Química Ambiental i Química Verda 10 1
 • Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Químiques
102497 Química Ambiental i Sostenibilitat 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103282 Química Analítica 5 1
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia
102487 Química Analítica i Electroanàlisi 12 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106056 Química Analítica Instrumental 3 1
 • Grau en Enginyeria Química
42429 Química Avançada 9 2
 • Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102519 Química Bioanalítica 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40060 Química Biomolecular 10 1
 • Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Químiques
42427 Química Biomolecular 6 2
 • Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
43435 Química Biomolecular 6 1
 • Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology
100878 Química Biomolecular 6 2
 • Grau en Bioquímica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102518 Química Bioorgànica 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102508 Química Computacional de Sòlids 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102506 Química de Coordinació i Organometàl·lica 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102844 Química de la Contaminació 6 3
 • Grau en Ciències Ambientals
 • Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
40416 Química de la Contaminació i Risc Ambiental 10 1
 • Màster Universitari en Estudis Ambientals
101060 Química de la Terra 10 1
 • Grau en Geologia
102507 Química de l'Estat Sòlid 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103238 Química Dels Aliments 6 2
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102505 Química Dels Elements 12 2
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
103281 Química Dels Elements 8 1
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia
42426 Química en la Indústria 15 2
 • Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102504 Química Física 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103264 Química I 6 1
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
100762 Química i Enginyeria de Proteïnes 6 2
 • Grau en Biologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100857 Química i Enginyeria de Proteïnes 6 3
 • Grau en Bioquímica
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100935 Química i Enginyeria de Proteïnes 6 3
 • Grau en Biotecnologia
 • Grau en Ciències
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
104063 Química i Enginyeria de Proteïnes 6 2
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
103263 Química II 6 2
 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106045 Química Inorgànica i de l’Equilibri 9 1
 • Grau en Enginyeria Química
102496 Química Inorgànica Industrial 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100914 Química Orgànica 6 2
 • Grau en Biotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
101893 Química Orgànica 3 1
 • Grau en Ciències Biomèdiques
102446 Química Orgànica 8 1
 • Grau en Enginyeria Química
103280 Química Orgànica 6 2
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
106044 Química orgànica 9 2
 • Grau en Enginyeria Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100889 Química Orgànica Dels Processos Bioquímics 6 2
 • Grau en Bioquímica
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
102495 Química Orgànica Industrial 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
100147 Química per a Físics 6 2
 • Grau en Física
 • Grau en Física i Grau en Matemátiques
42428 Química per a Materials Específics d'Interès a la Indústria i la Recerca 6 3
 • Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
102503 Química Quàntica 6 3
 • Grau en Física i Grau en Química
 • Grau en Química
 • Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)
103294 Química Supramolecular i Reconeixement Molecular 5 1
 • Grau en Nanociència i Nanotecnologia