Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 34
  41%
  54%
  24%
7000418 2
  50%
  100%
  50%
7000911 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  0%
  0%
  0%
2021 2500259 21
  71%
  83%
  14%
7000418 2
  50%
  100%
  50%
1353 48
  0%
  0%
  100%
2020 2500259 35
  66%
  72%
  9%
1353 64
  50%
  67%
  25%
2019 2500259 32
  66%
  72%
  9%
7000418 1
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2018 2500259 26
  81%
  84%
  4%
1353 64
  0%
  0%
  50%
2017 2500259 24
  67%
  84%
  21%
1353 160
  40%
  57%
  30%
2016 1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500259 25
  60%
  79%
  24%
2014 2500259 19
  84%
  94%
  11%
2013 2500259 37
  81%
  88%
  8%
2012 2500259 23
  91%
  95%
  4%
2011 2500259 3
  33%
  100%
  67%
4311311 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 34 6% 0% 18% 18% 35% 24%
7000418 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500259 21 5% 0% 19% 43% 14% 14%
7000418 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
1353 48 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500259 35 0% 0% 23% 37% 26% 9%
1353 64 0% 0% 0% 50% 25% 25%
2019 2500259 32 6% 0% 6% 47% 25% 9%
7000418 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2018 2500259 26 0% 0% 31% 50% 15% 4%
1353 64 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2017 2500259 24 0% 0% 8% 58% 13% 21%
1353 160 0% 0% 0% 40% 30% 30%
2016 1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500259 25 0% 0% 36% 24% 16% 24%
2014 2500259 19 0% 5% 32% 47% 5% 11%
2013 2500259 37 5% 19% 22% 35% 11% 8%
2012 2500259 23 9% 30% 30% 22% 4% 4%
2011 2500259 3 0% 0% 33% 0% 0% 67%
4311311 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%