Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 22
  95%
  100%
  5%
7000418 1
  100%
  100%
  0%
7000911 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 33
  91%
  100%
  9%
7000418 1
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2500259 47
  98%
  100%
  2%
7000418 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 33
  100%
  100%
  0%
7000418 2
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 28
  96%
  100%
  4%
2017 2500259 28
  86%
  100%
  14%
1353 96
  50%
  100%
  50%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2015 2500259 54
  93%
  100%
  7%
2013 2500259 19
  100%
  100%
  0%
2012 2500259 31
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 22 0% 41% 55% 0% 0% 5%
7000418 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
7000911 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500259 33 0% 24% 58% 9% 0% 9%
7000418 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 64 25% 50% 25% 0% 0% 0%
2020 2500259 47 4% 70% 23% 0% 0% 2%
7000418 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500259 33 6% 55% 39% 0% 0% 0%
7000418 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2018 2500259 28 0% 0% 79% 18% 0% 4%
2017 2500259 28 4% 0% 43% 39% 0% 14%
1353 96 0% 0% 50% 0% 0% 50%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500259 54 6% 4% 39% 44% 0% 7%
2013 2500259 19 5% 21% 63% 11% 0% 0%
2012 2500259 31 3% 39% 48% 6% 0% 3%