Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 86.667% 92.857% 6.667%
2021 15 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 71
  90%
  93%
  3%
7000418 15
  100%
  100%
  0%
7000911 15
  87%
  93%
  7%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500259 74
  93%
  97%
  4%
7000418 18
  100%
  100%
  0%
7000911 15
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2020 2500259 94
  94%
  94%
  0%
7000418 17
  100%
  100%
  0%
7000911 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 107
  98%
  98%
  0%
7000418 26
  88%
  96%
  8%
1353 64
  75%
  100%
  25%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 104
  82%
  82%
  0%
7000418 5
  40%
  50%
  20%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2017 2500259 99
  75%
  80%
  7%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2016 2500259 2
  100%
  100%
  0%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2015 2500259 110
  85%
  90%
  5%
2014 2500259 111
  93%
  93%
  0%
2013 2500259 87
  83%
  88%
  6%
2012 2500259 112
  86%
  87%
  2%
2011 2500259 76
  89%
  93%
  4%
4311311 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 71 1% 1% 25% 62% 7% 3%
7000418 15 13% 20% 20% 47% 0% 0%
7000911 15 13% 20% 13% 40% 7% 7%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2021 2500259 74 1% 3% 23% 66% 3% 4%
7000418 18 11% 0% 56% 33% 0% 0%
7000911 15 0% 0% 80% 20% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2020 2500259 94 5% 2% 65% 21% 6% 0%
7000418 17 0% 6% 88% 6% 0% 0%
7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500259 107 3% 2% 46% 47% 2% 0%
7000418 26 4% 8% 58% 19% 4% 8%
1353 64 0% 0% 0% 75% 0% 25%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500259 104 1% 7% 34% 40% 18% 0%
7000418 5 0% 0% 40% 0% 40% 20%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2017 2500259 99 2% 1% 14% 58% 18% 7%
1353 64 0% 0% 25% 50% 25% 0%
2016 2500259 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 80 0% 0% 20% 60% 20% 0%
2015 2500259 110 3% 0% 13% 70% 9% 5%
2014 2500259 111 1% 3% 15% 74% 7% 0%
2013 2500259 87 1% 5% 11% 66% 11% 6%
2012 2500259 112 4% 1% 15% 66% 13% 2%
2011 2500259 76 1% 4% 18% 66% 7% 4%
4311311 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%