UAB

Grau en Ciència Política i Gestió Pública

Dades DGU
  • GRAU00000167 Graduat en Ciència Política i Gestió Pública
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 81% 89% 8%
2021 86% 93% 7%
2020 88% 93% 5%
2019 89% 94% 5%
2018 86% 91% 6%
2017 83% 89% 8%
2016 69% 88% 22%
2015 83% 90% 8%
2014 82% 90% 8%
2013 79% 87% 9%
2012 80% 87% 9%
2011 74% 83% 12%
2010 72% 84% 15%
2009 67% 81% 17%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 5 39 42 11
2021 2 6 42 42 7
2020 2 7 49 34 7
2019 2 6 48 37 6
2018 2 5 38 44 9
2017 2 3 36 47 11
2016 2 8 40 38 12
2015 3 5 36 47 10
2014 2 4 32 51 10
2013 3 6 32 46 13
2012 2 4 29 51 13
2011 2 3 29 49 17
2010 2 4 25 53 16
2009 2 2 21 56 19
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101114 Administració i Polítiques Públiques 72 0 0 27 41 4 0 94% 94% 0%
101113 Anàlisi de les Polítiques Públiques 14 0 1 4 8 1 0 93% 93% 0%
101097 Anàlisi de Polítiques Exteriors 21 1 1 6 10 2 1 86% 90% 5%
101076 Anàlisi Electoral 36 1 5 18 8 2 2 89% 94% 6%
101096 Anàlisi i Resolució de Conflictes 38 1 5 19 7 5 1 84% 86% 3%
101106 Anglès per a les Ciències Socials 6 0 0 1 5 0 0 100% 100% 0%
101112 Avaluació de la Gestió Pública 25 1 2 10 8 0 4 84% 100% 16%
101100 Ciència Política 88 1 1 29 24 24 9 62% 70% 10%
101075 Comportament Polític 71 1 1 18 44 5 2 90% 93% 3%
101074 Comunicació i Opinió Pública 30 0 3 16 7 0 4 87% 100% 13%
101098 Demografia 16 0 1 2 4 2 7 44% 78% 44%
101120 Dret Constitucional 26 0 1 11 9 3 2 81% 88% 8%
101119 Dret Internacional Públic 24 0 0 14 8 2 0 92% 92% 0%
101087 Economia Espanyola 26 1 1 4 9 3 7 60% 83% 27%
101086 Economia i Comerç Internacional 8 1 1 1 3 0 2 75% 100% 25%
101077 Economia Política 91 4 0 19 36 29 3 65% 67% 3%
101085 Finances Públiques 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
101105 Fonaments de Sociologia 87 1 2 25 36 8 15 74% 89% 17%
101116 Fonaments del Dret Públic 6 0 0 2 4 0 0 100% 100% 0%
101111 Gestió Pública 77 2 7 33 29 2 4 92% 97% 5%
101110 Govern Local 28 2 0 9 12 1 3 85% 96% 11%
101073 Grups d'Interès i Moviments Socials 2 0 0 1 0 1 0 50% 50% 0%
101088 Habilitats Professionals 21 1 0 10 8 0 2 90% 100% 10%
100079 Història del Cinema 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
101083 Institucions i Política de la Unió Europea 72 1 1 26 36 0 8 89% 100% 11%
106737 Introducció a l'Anàlisi de Dades 86 1 0 22 46 16 1 80% 81% 1%
101104 Metodologia de l'Anàlisi Política 82 1 0 12 55 4 10 83% 94% 12%
101108 Negociació d'Intervencions Públiques 22 0 9 12 0 0 1 95% 100% 5%
101095 Organitzacions Internacionals 13 0 3 4 4 0 2 85% 100% 15%
101072 Partits 34 2 0 6 6 12 8 41% 54% 24%
101118 Pensament Polític 82 1 1 39 28 9 4 84% 88% 5%
101082 Política Catalana 37 0 1 15 13 3 5 78% 91% 14%
101081 Política Comparada I 75 3 0 34 30 3 5 89% 96% 7%
101080 Política Comparada II 81 1 5 19 46 4 6 88% 95% 7%
101084 Política Econòmica i Economia del Sector Públic 73 1 3 36 18 8 6 81% 88% 8%
101078 Política Espanyola 71 0 3 27 37 1 3 94% 99% 4%
101094 Política Exterior Espanyola 40 1 1 21 13 1 3 90% 97% 8%
101099 Política i Món Contemporani 87 0 3 27 37 5 15 77% 93% 17%
101093 Política Internacional Europea 43 1 2 30 6 2 2 91% 95% 5%
101122 Pràctiques Externes 41 1 16 20 3 0 1 98% 100% 2%
101092 Problemes Actuals de les Relacions Internacionals 36 0 5 15 11 2 3 86% 94% 8%
101091 Relacions Internacionals 74 1 4 24 42 2 1 96% 97% 1%
106738 Relacions Internacionals 86 1 1 28 29 10 17 69% 86% 20%
101090 Sistema Internacional Contemporani 113 1 0 15 40 41 9 53% 58% 8%
101102 Tècniques de Recerca 85 3 4 32 39 5 2 92% 94% 2%
101101 Tècniques Multivariables de Recerca Política 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
101103 Tècniques Qualitatives de Recerca Política 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
101089 Teoria de les Relacions Internacionals 36 1 5 24 3 3 0 92% 92% 0%
101117 Teoria Política 22 1 2 1 8 5 4 57% 71% 18%
104093 Treball de Final de Grau 79 1 11 42 15 0 10 87% 100% 13%