UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 97% 98% 1%
2021 93% 95% 2%
2020 93% 95% 2%
2019 94% 95% 2%
2018 87% 92% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 4 45 46 2
2021 5 6 40 43 5
2020 6 9 38 42 5
2019 7 10 42 37 5
2018 7 6 35 44 8
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100506 Comptabilitat 22 0 1 10 11 0 0 100% 100% 0%
102276 Dret Administratiu I 17 0 0 8 9 0 0 100% 100% 0%
102230 Dret Administratiu II 23 0 0 6 14 2 1 87% 91% 4%
102229 Dret Administratiu III 26 0 1 11 13 0 1 96% 100% 4%
102300 Dret Civil I 21 0 0 5 15 1 0 95% 95% 0%
102240 Dret Civil II 26 0 0 4 21 1 0 96% 96% 0%
102239 Dret Civil III 25 0 1 13 11 0 0 100% 100% 0%
102238 Dret Civil IV 27 0 0 4 18 5 0 81% 81% 0%
102216 Dret Constitucional I 23 0 0 7 16 0 0 100% 100% 0%
102215 Dret Constitucional II 23 0 0 8 15 0 0 100% 100% 0%
100501 Dret de la Seguretat Social I 24 0 0 9 15 0 0 100% 100% 0%
100500 Dret de la Seguretat Social II 23 1 0 11 11 0 0 100% 100% 0%
102263 Dret de la Unió Europea 22 0 1 12 9 0 0 100% 100% 0%
100489 Dret del Treball I 22 1 3 11 7 0 0 100% 100% 0%
100499 Dret del Treball II 21 3 5 9 4 0 0 100% 100% 0%
100498 Dret del Treball III 21 2 0 12 7 0 0 100% 100% 0%
102223 Dret Financer i Tributari I 20 0 3 12 5 0 0 100% 100% 0%
102222 Dret Financer i Tributari II 21 0 0 9 12 0 0 100% 100% 0%
102259 Dret Internacional Privat 15 0 0 4 10 1 0 93% 93% 0%
102232 Dret Internacional Públic 23 0 0 12 11 0 0 100% 100% 0%
102271 Dret Mercantil I 22 0 3 16 3 0 0 100% 100% 0%
102270 Dret Mercantil II 19 0 0 0 18 1 0 95% 95% 0%
102252 Dret Penal I 23 0 2 13 6 2 0 91% 91% 0%
102246 Dret Penal II 24 1 1 8 14 0 0 100% 100% 0%
102245 Dret Penal III 20 0 0 9 11 0 0 100% 100% 0%
102207 Dret Processal I 22 0 0 13 9 0 0 100% 100% 0%
102206 Dret Processal II 23 0 0 7 12 2 2 83% 90% 9%
102231 Dret Romà 24 0 0 9 13 1 1 92% 96% 4%
100496 Dret Sindical 15 0 1 6 8 0 0 100% 100% 0%
100505 Economia de l'Empresa 23 3 2 9 7 2 0 91% 91% 0%
100504 Economia del Treball 17 2 0 12 2 1 0 94% 94% 0%
100524 Estratègia de l'Empresa 13 1 0 2 10 0 0 100% 100% 0%
100522 Gestió Estratègica de Recursos Humans 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100495 Gestió Judicial i Extrajudicial del Conflicte Laboral 17 0 2 8 7 0 0 100% 100% 0%
103500 Història del Dret Social i de les Institucions Laborals 22 0 1 15 6 0 0 100% 100% 0%
100514 Introducció a l'Economia 19 0 0 2 16 1 0 95% 95% 0%
100494 Normes Internacionals i Dret Social Comunitari 13 2 0 9 2 0 0 100% 100% 0%
100493 Ordenació Jurídica de la Seguretat i la Salut Laborals 18 3 0 11 4 0 0 100% 100% 0%
102299 Organització Constitucional de l'Estat 19 0 0 8 11 0 0 100% 100% 0%
100521 Organització d'Empreses 20 0 0 1 19 0 0 100% 100% 0%
100502 Polítiques Sociolaborals 18 0 0 3 14 1 0 94% 94% 0%
103959 Pràctiques Externes 4 0 3 1 0 0 0 100% 100% 0%
104153 Pràctiques Externes 6 0 4 2 0 0 0 100% 100% 0%
102255 Protecció Internacional Dels Drets Humans 15 1 1 6 7 0 0 100% 100% 0%
100492 Protecció Social Complementària 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103501 Psicologia 20 0 0 13 7 0 0 100% 100% 0%
103502 Psicologia del Treball 17 0 0 15 2 0 0 100% 100% 0%
100483 Seguretat i Salut Laboral 22 1 1 15 5 0 0 100% 100% 0%
100482 Sociologia de l'Empresa 17 2 0 14 1 0 0 100% 100% 0%
100513 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 21 0 4 16 0 1 0 95% 95% 0%
100476 Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes 13 0 0 9 4 0 0 100% 100% 0%
100480 Tècniques d'Investigació Social 18 0 1 16 1 0 0 100% 100% 0%
100481 Teoria de les Relacions Laborals 24 0 0 7 17 0 0 100% 100% 0%
102267 Teoria del Dret 22 0 0 9 13 0 0 100% 100% 0%
103957 Treball de Final de Grau 18 1 2 10 4 0 1 94% 100% 6%
103958 Treball de Final de Grau 17 0 0 13 2 0 2 88% 100% 12%