UAB

Grau en Empresa i Tecnologia

Dades DGU
  • GRAU00000444 Graduat en Empresa i Tecnologia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 87% 91% 4%
2021 80% 84% 6%
2020 83% 88% 5%
2019 87% 90% 3%
2018 82% 88% 6%
2017 79% 84% 6%
2016 78% 82% 5%
2015 74% 78% 5%
2014 72% 78% 7%
2013 76% 81% 6%
2012 78% 81% 3%
2011 70% 75% 7%
2010 63% 71% 12%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 4 29 55 9
2021 2 3 27 51 16
2020 2 4 29 52 12
2019 3 8 39 41 10
2018 2 4 29 51 12
2017 2 3 24 54 16
2016 1 3 23 54 18
2015 2 3 22 51 22
2014 2 4 23 49 22
2013 2 5 26 48 19
2012 1 4 23 53 19
2011 1 1 21 51 25
2010 1 2 17 51 29
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102186 Bases de Dades 91 0 0 14 48 26 2 69% 70% 2%
102194 Business Intelligence (Sistemes d'Informació de Negoci) 38 2 2 22 11 1 0 97% 97% 0%
102196 Comptabilitat Bàsica 91 3 0 17 52 12 7 79% 86% 8%
102182 Direcció d'Operacions 56 1 0 5 42 7 0 87% 87% 0%
102181 Direcció Estratègica de l'Empresa 56 3 0 22 29 1 1 96% 98% 2%
102183 Dret Empresarial 78 0 2 37 38 1 0 99% 99% 0%
102173 Economia de l'Empresa 88 0 0 8 63 13 4 81% 85% 5%
102144 Economia Espanyola 66 3 1 23 33 5 1 91% 92% 2%
102143 Economia Internacional 86 4 2 11 59 6 4 88% 93% 5%
102115 Estadística I 98 2 0 32 50 14 0 86% 86% 0%
102114 Estadística II 72 1 0 17 37 13 4 76% 81% 6%
102180 Finances 70 2 0 11 42 12 2 80% 82% 3%
102154 Fonaments de Programació 107 3 0 18 62 18 4 79% 82% 4%
106398 Fonaments dels Sistemes Informàtics 66 0 0 7 45 10 4 79% 84% 6%
102161 Gestió de la Seguretat Dels Sistemes d'Informació 31 0 0 14 12 4 1 84% 87% 3%
102179 Gestió de Recursos Humans 57 0 3 39 14 0 1 98% 100% 2%
102160 Gestió i Administració de les Tecnologies de la Informació 28 0 0 9 15 0 4 86% 100% 14%
104609 Gestió per Processos 62 1 0 8 47 5 1 90% 92% 2%
102141 Història Econòmica 77 2 0 6 61 4 3 91% 95% 4%
101764 Intel·ligència Artificial 9 0 0 2 2 1 3 50% 80% 33%
104058 Introducció a E-business i E-government 10 0 0 0 9 0 1 90% 100% 10%
102163 Introducció a la Gestió de la Innovació 58 3 0 44 10 0 1 98% 100% 2%
102151 Introducció a la Resolució de Problemes i Disseny d'Algorismes 104 1 1 42 42 13 4 84% 87% 4%
102120 Introducció a l'Economia 92 1 0 28 56 5 2 92% 94% 2%
102148 Introducció als Sistemes d'Informació 64 3 4 13 36 4 4 88% 93% 6%
102150 Investigació Operativa 65 0 3 8 43 7 4 83% 89% 6%
102118 Macroeconomia 69 1 0 3 41 22 0 67% 67% 0%
106685 Màrqueting Digital 57 2 4 44 7 0 0 100% 100% 0%
102097 Matemàtiques I 89 9 6 36 25 4 8 86% 95% 9%
102096 Matemàtiques II 89 4 0 18 55 3 9 87% 96% 10%
102119 Microeconomia 96 2 2 15 69 8 0 92% 92% 0%
102155 Pràctiques Externes 34 0 22 11 1 0 0 100% 100% 0%
106399 Programació d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils 22 1 2 10 4 0 5 77% 100% 23%
102175 Projectes de Desenvolupament de Programari Corporatiu 15 0 0 3 12 0 0 100% 100% 0%
102191 Projectes d'Innovació Tecnològica 72 2 1 21 36 10 2 83% 86% 3%
104608 Sistemes de Gestió Dels Costos 61 0 0 7 54 0 0 100% 100% 0%
102192 Sistemes de Suport a la Presa de Decisions 31 2 7 14 6 0 2 94% 100% 6%
102168 Sistemes d'Informació per a la Gestió de Relacions Comercials 21 0 0 13 7 0 1 95% 100% 5%
102167 Sistemes d'Informació per a la Gestió d'Operacions 34 0 0 5 25 3 1 88% 91% 3%
102147 Sistemes Integrats de Gestió 60 0 0 7 50 3 0 95% 95% 0%
102153 Sistemes Operatius 2 0 0 0 1 1 0 50% 50% 0%
102142 Societat de la Informació 46 0 4 14 27 1 0 98% 98% 0%
102170 Tecnologia Web 31 3 17 8 2 1 0 97% 97% 0%
102187 Treball de Fi de Grau 60 0 4 33 17 0 6 90% 100% 10%
102169 Xarxes 29 0 8 13 2 0 6 79% 100% 21%