UAB

Grau en Educació Social

Dades DGU
  • GRAU00000072 Graduat en Educació Social
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240
Coordinació: Martínez Fernández, José Reinaldo

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 96% 98% 2%
2018 90% 96% 6%
2017 91% 97% 5%
2016 94% 97% 4%
2015 94% 97% 3%
2014 94% 97% 3%
2013 94% 97% 4%
2012 94% 97% 2%
2011 89% 95% 6%
2010 87% 96% 9%
2009 85% 97% 12%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 2% 6% 61% 29% 2%
2018 2% 5% 53% 35% 4%
2017 2% 6% 54% 35% 3%
2016 2% 8% 52% 36% 3%
2015 2% 10% 53% 32% 3%
2014 2% 5% 55% 34% 3%
2013 2% 7% 53% 36% 3%
2012 2% 9% 58% 29% 3%
2011 2% 3% 50% 40% 5%
2010 2% 3% 55% 37% 4%
2009 2% 2% 61% 32% 3%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101671 Acollida i Inclusió de les Persones Immigrants 19 0 2 10 7 0 0 100% 100% 0%
103520 Antropologia i Filosofia de l'Educació 70 3 3 37 23 3 1 94% 96% 1%
105047 Aspectes Biopsicològics de la Persona 93 0 0 75 13 1 4 95% 99% 4%
101657 Bases Sociopolítiques de l'Educació 63 3 3 36 19 1 1 97% 98% 2%
103682 Comunicació i Interacció Educativa I 79 0 1 47 27 1 3 95% 99% 4%
103683 Comunicació i Interacció Educativa II 79 0 1 66 10 0 2 97% 100% 3%
103793 Cultura i Societat Basques 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101666 Democràcia i Participació Social 34 1 1 9 21 1 0 97% 97% 0%
101665 Desenvolupament Cultural Comunitari 33 1 1 29 2 0 0 100% 100% 0%
101653 Disseny, Seguiment i Avaluació de Plans i Programes 69 1 1 35 30 0 2 97% 100% 3%
101673 Educació amb les Persones Adultes 62 2 7 37 15 0 1 98% 100% 2%
101684 Educació de Nens i Joves 65 0 0 45 19 0 1 98% 100% 2%
101636 Educació en Contextos de Diversitat 23 0 1 5 17 0 0 100% 100% 0%
101683 Educació en el Temps Lliure de Nens i Joves 30 0 3 21 6 0 0 100% 100% 0%
101644 Educació i Contextos Educatius 77 1 3 67 3 0 3 96% 100% 4%
101646 Educació i Cooperació per al Desenvolupament 10 0 0 7 3 0 0 100% 100% 0%
101661 Educació per a la Ciutadania 9 1 0 4 4 0 0 100% 100% 0%
101664 Educació per a la Salut 48 0 3 44 1 0 0 100% 100% 0%
101639 Educació, Sostenibilitat i Consum 18 0 0 12 4 1 1 89% 94% 6%
101634 El Procés d'Ensenyament Aprenentatge 86 0 0 43 35 3 5 91% 96% 6%
101637 Estratègies de Mediació 19 0 0 17 2 0 0 100% 100% 0%
101659 Estratègies Didàctiques per a la Formació de les Persones Adultes 3 0 0 0 3 0 0 100% 100% 0%
101663 Fonaments de l'Educació Sociocomunitària 60 0 0 14 45 1 0 98% 98% 0%
101675 Gestió d'Institucions Socioeducatives 62 2 2 39 17 1 1 97% 98% 2%
103376 Història de la Llengua Basca 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100040 Idioma Modern I (Èuscar) 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100049 Idioma Modern II (Èuscar) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101682 Infància i Adolescència en Risc 46 0 0 33 13 0 0 100% 100% 0%
101670 Inserció Social de les Persones amb Discapacitat 21 0 1 18 2 0 0 100% 100% 0%
101669 Institucions de Justícia i Reeducació 46 0 1 15 30 0 0 100% 100% 0%
101655 Investigar en Educació 76 3 10 57 4 0 2 97% 100% 3%
101642 L'Organització i els Grups 72 0 0 24 42 6 0 92% 92% 0%
103387 Literatura Basca 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
105045 Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris 80 4 0 63 11 0 2 98% 100% 2%
101668 Orientació i Inserció Sociolaboral 18 1 2 10 5 0 0 100% 100% 0%
104080 Pedagogia Social 58 3 3 12 29 7 1 85% 87% 2%
101681 Pràcticum I 49 3 18 25 1 1 1 96% 98% 2%
101680 Pràcticum II 67 3 25 37 2 0 0 100% 100% 0%
105046 Psicologia Evolutiva i de l'Educació 90 2 2 32 46 7 1 91% 92% 1%
101656 Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 14 0 2 11 1 0 0 100% 100% 0%
101662 Teories i Història de l'Educació 79 4 7 53 12 0 3 96% 100% 4%
103546 Treball de Fi de Grau 86 2 7 57 15 1 4 94% 99% 5%
101667 Treball Social i Discriminació 46 2 1 28 14 0 1 98% 100% 2%