UAB

Grau en Estudis d'Anglès i Català

Dades DGU
  • GRAU00000376 Graduat en Estudis d'Anglès i Català
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240
Coordinació: Coll Alfonso, Maria Merce

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 71% 83% 14%
2018 65% 76% 15%
2017 71% 86% 17%
2016 70% 87% 19%
2015 66% 82% 19%
2014 71% 80% 12%
2013 70% 81% 14%
2012 67% 80% 17%
2011 63% 79% 19%
2010 58% 75% 22%
2009 53% 68% 22%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 5% 12% 32% 32% 17%
2018 6% 9% 32% 28% 24%
2017 5% 11% 38% 32% 14%
2016 4% 9% 35% 39% 13%
2015 3% 9% 37% 33% 18%
2014 3% 9% 29% 39% 20%
2013 3% 11% 30% 37% 19%
2012 2% 6% 27% 44% 20%
2011 3% 6% 27% 42% 21%
2010 2% 2% 33% 37% 25%
2009 0% 5% 33% 30% 32%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100196 Adquisició del llenguatge 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
100275 Bases biològiques del llenguatge 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
103394 Cine i Literatura Italians 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103385 Cultura i Societat Gallegues 2 0 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
103393 Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100682 Dialectologia catalana 7 0 4 2 1 0 0 100% 100% 0%
100677 Fonaments lingüístics de la normativa 13 1 2 7 2 0 1 92% 100% 8%
100227 Fonètica i fonologia angleses I 21 0 1 3 8 7 1 60% 63% 5%
100226 Fonètica i fonologia angleses II 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100700 Fonologia catalana 9 1 1 4 1 2 0 78% 78% 0%
100225 Gramàtica anglesa 2 1 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 34 1 1 8 11 6 7 62% 78% 21%
100681 Gramàtica històrica catalana 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
100211 Història de la cultura alemanya 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100193 Història de la llengua anglesa I 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
103376 Història de la Llengua Basca 3 1 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
100217 Història i cultura de les Illes Britàniques 14 0 1 8 3 0 2 86% 100% 14%
100191 Història i cultura dels Estats Units 7 0 1 3 1 2 0 71% 71% 0%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100037 Idioma Modern I (Francès) 3 0 1 1 1 0 0 100% 100% 0%
100041 Idioma Modern I (Gallec) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100039 Idioma Modern I (Italià) 2 0 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100046 Idioma Modern II (Francès) 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100050 Idioma Modern II (Gallec) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 2 0 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
100205 Idioma modern III (alemany) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103392 Idioma Modern III (Italià) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100204 Idioma modern IV (alemany) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100228 Introducció a la lingüística 32 0 1 9 14 2 6 75% 92% 19%
100698 Lexicologia i Semàntica Catalanes 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100210 Literatura alemanya i cinema 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
100249 Literatura anglesa del Renaixement i de la Il·lustració 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100270 Literatura anglesa del segle XX 36 0 0 6 10 9 11 44% 64% 31%
103387 Literatura Basca 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
100695 Literatura catalana del segle XIX 2 1 0 0 0 1 0 50% 50% 0%
100679 Literatura catalana del segle XX I 34 0 0 4 15 6 9 56% 76% 26%
100678 Literatura catalana del segle XX II 32 0 0 2 10 11 9 38% 52% 28%
100676 Literatura catalana medieval I 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100675 Literatura catalana medieval II 17 2 3 2 8 0 2 88% 100% 12%
100672 Literatura catalana moderna 2 0 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
100271 Literatura comparada 32 0 3 12 5 3 9 62% 87% 28%
100255 Literatura comparada i estudis culturals 3 0 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
100250 Literatura del romanticisme anglès 14 0 2 8 3 0 1 93% 100% 7%
100248 Literatura nord-americana del segle XIX 12 1 2 1 5 2 1 75% 82% 8%
100247 Literatura nord-americana moderna 6 2 1 0 1 2 0 67% 67% 0%
100246 Literatura victoriana 12 0 0 6 5 0 1 92% 100% 8%
100702 Llengua catalana 38 0 0 4 13 7 12 47% 71% 32%
100224 Llengua comparada 3 1 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100274 Llenguatge, cultura i cognició 4 1 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
100711 Metodologia de l'estudi de la filologia catalana 12 2 1 5 3 0 1 92% 100% 8%
100697 Morfologia catalana 9 1 1 1 2 4 0 56% 56% 0%
100694 Novel·la catalana del segle XX 16 1 0 3 4 7 1 50% 53% 6%
100674 Novel·la i prosa catalanes del segle XV 8 0 2 1 4 1 0 88% 88% 0%
100245 Orígens de la literatura anglesa 2 0 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
100262 Pensament literari 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
100693 Poesia catalana del segle XX 8 1 1 4 2 0 0 100% 100% 0%
103517 Pràctiques Externes 7 0 6 1 0 0 0 100% 100% 0%
100688 Qüestions de gramàtica comparada 3 0 1 1 1 0 0 100% 100% 0%
100239 Semàntica i pragmàtica 2 1 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100223 Sintaxi anglesa 10 2 1 0 5 2 0 80% 80% 0%
100696 Sintaxi catalana 11 1 4 1 3 1 1 82% 90% 9%
100243 Teoria i anàlisi de la poesia 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100242 Teoria i anàlisi del teatre 4 0 0 2 2 0 0 100% 100% 0%
100588 Teoria i història de la representació teatral 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100254 Teoria i pràctica de la literatura comparada 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100272 Tipologia lingüística 6 1 0 2 3 0 0 100% 100% 0%
100253 Tradició literària occidental I 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103516 Treball de Final de Grau 13 1 6 5 0 1 0 92% 92% 0%
100234 Ús de la llengua anglesa I 15 1 0 5 4 4 0 71% 71% 0%
100233 Ús de la llengua anglesa II 21 0 0 14 4 3 0 86% 86% 0%
100232 Ús de la llengua anglesa: expressió escrita avançada 6 1 0 3 2 0 0 100% 100% 0%
100231 Ús de la llengua anglesa: expressió oral avançada 3 1 0 0 1 0 1 67% 100% 33%
103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 38 0 0 9 9 12 8 47% 60% 21%