UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 82% 92% 11%
2021 80% 92% 12%
2020 85% 94% 10%
2019 86% 94% 9%
2018 80% 90% 11%
2017 79% 91% 13%
2016 79% 90% 12%
2015 74% 87% 14%
2014 76% 89% 14%
2013 73% 86% 14%
2012 68% 82% 17%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 11 41 36 8
2021 4 11 40 37 8
2020 4 13 42 36 6
2019 4 12 44 33 6
2018 4 10 38 38 10
2017 4 11 38 37 9
2016 4 8 34 44 10
2015 2 9 33 43 13
2014 3 6 35 44 11
2013 3 4 30 50 14
2012 2 3 31 47 18
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103394 Cine i Literatura Italians 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
101273 Coneixement Local i Gestió de Recursos Naturals 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100015 Cultura Clàssica I 38 2 10 20 4 0 2 95% 100% 5%
100016 Cultura Clàssica II 36 0 0 9 17 6 4 72% 81% 11%
101666 Democràcia i Participació Social 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100071 Documentació i Arxivística 8 1 1 1 4 1 0 88% 88% 0%
100067 Dret i Cultura 13 0 0 10 1 0 2 85% 100% 15%
102214 Drets Fonamentals 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101144 El Canvi Social i la Globalització 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103563 Els Clàssics en la Cultura Contemporània 24 0 6 13 4 0 1 96% 100% 4%
100018 Expressió Escrita Llengua Catalana 29 0 3 10 8 2 6 72% 91% 21%
100019 Expressió Escrita Llengua Espanyola 23 1 0 2 14 5 1 74% 77% 4%
100028 Filosofia de la Cultura 24 1 4 12 7 0 0 100% 100% 0%
103565 Filosofia Moderna i Contemporània 38 2 8 20 7 0 0 100% 100% 0%
100337 Fonaments del Món Contemporani 60 3 2 7 22 6 20 57% 85% 33%
100338 Fonaments del Món Modern 65 0 0 7 30 18 9 58% 67% 14%
100081 Geografia de la Ciutat Contemporània 21 1 8 1 4 3 4 67% 82% 19%
100029 Geografia de la Globalització 42 2 3 18 14 5 0 88% 88% 0%
101607 Geografia del Turisme 26 0 1 21 4 0 0 100% 100% 0%
100031 Gestió Cultural 44 2 2 34 5 0 1 98% 100% 2%
100027 Història Contemporània de Catalunya 44 2 3 4 24 9 2 75% 79% 5%
100305 Història de la Ciència 55 3 1 28 9 0 14 75% 100% 25%
100025 Història de l'Art Antic i Medieval 44 2 0 18 16 5 3 82% 88% 7%
100011 Història de l'Art Modern i Contemporani 39 1 2 31 4 0 1 97% 100% 3%
100054 Història de les Idees Polítiques 12 0 1 7 2 0 1 91% 100% 8%
100079 Història del Cinema 27 0 5 16 4 0 2 93% 100% 7%
100353 Història Moderna de Catalunya 43 1 0 11 24 4 2 86% 90% 5%
100036 Idioma Modern I (Anglès) 9 0 0 0 8 1 0 89% 89% 0%
100040 Idioma Modern I (Èuscar) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100037 Idioma Modern I (Francès) 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100044 Idioma Modern I (Grec Modern) 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100039 Idioma Modern I (Italià) 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100042 Idioma Modern I (Portuguès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100045 Idioma Modern II (Anglès) 3 0 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
100049 Idioma Modern II (Èuscar) 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100046 Idioma Modern II (Francès) 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103392 Idioma Modern III (Italià) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100335 Introducció a la Història Medieval 35 2 4 13 11 0 5 86% 100% 14%
100010 Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 55 2 2 27 10 2 12 75% 95% 22%
100030 La Cultura en els Mitjans de Comunicació 40 2 7 25 5 0 1 98% 100% 2%
100276 Lectura de la Imatge Artística 56 0 2 7 33 5 9 75% 89% 16%
100022 Literatura Catalana 41 2 2 17 16 2 2 90% 95% 5%
100271 Literatura Comparada 55 1 0 6 24 19 5 56% 62% 9%
100255 Literatura Comparada i Estudis Culturals 10 1 0 4 5 0 0 100% 100% 0%
100023 Literatura Espanyola 53 1 2 8 24 13 4 67% 73% 8%
100085 Literatura Espanyola Actual 13 0 0 3 9 0 1 92% 100% 8%
103567 Llengua Catalana: Cultura i Societat 35 0 0 12 18 0 5 86% 100% 14%
103566 Llengua Espanyola: Variació i Discurs Oral 40 1 1 19 17 0 2 95% 100% 5%
103575 Llengua Estrangera I (Alemany) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103574 Llengua Estrangera I (Anglès) 27 0 0 10 11 0 6 78% 100% 22%
103573 Llengua Estrangera I (Francès) 11 0 3 5 1 0 2 82% 100% 18%
103572 Llengua Estrangera I (Italià) 23 0 4 8 8 3 0 87% 87% 0%
103571 Llengua Estrangera II (Alemany) 2 0 0 0 0 0 2 0% 0% 100%
103570 Llengua Estrangera II (Anglès) 25 0 0 5 13 0 7 72% 100% 28%
103569 Llengua Estrangera II (Francès) 11 0 0 2 1 0 8 27% 100% 73%
103568 Llengua Estrangera II (Italià) 28 0 2 5 10 7 3 63% 71% 11%
100065 Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual 20 1 7 11 0 0 1 95% 100% 5%
100422 Mitologia i Literatura 24 1 1 7 12 2 1 88% 91% 4%
100055 Museologia 17 0 13 3 0 1 0 94% 94% 0%
103564 Música en la Societat Contemporània 24 1 12 7 4 0 0 100% 100% 0%
100032 Patrimoni 39 2 7 22 8 0 0 100% 100% 0%
100017 Pensament Filosòfic Antic i Medieval 33 2 7 15 7 0 2 94% 100% 6%
100062 Perspectives i Tècniques Editorials 25 1 2 14 6 0 2 92% 100% 8%
100058 Pràctiques Externes 18 0 15 2 0 0 1 94% 100% 6%
100013 Prehistòria i Història Antiga 37 0 0 14 19 2 2 89% 94% 5%
100066 Producció i Consum de la Cultura 20 0 0 9 7 0 3 84% 100% 15%
103112 Relacions Internacionals 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100358 Relacions Internacionals i Conflictes a l'Època Contemporània 9 0 0 4 3 0 1 88% 100% 11%
101535 Temes Avançats d'Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101524 Temes Avançats de Societat Contemporània de l'Àsia Oriental 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100057 Treball de Fi de Grau 43 2 16 13 0 0 12 72% 100% 28%
100333 Visions Geogràfiques del Món 54 1 0 17 20 1 15 70% 97% 28%