UAB

Grau en Història de l'Art

Dades DGU
  • GRAU00000038 Graduat en Història de l'Art
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240
Coordinació: Orriols Alsina, Anna

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2020 87% 94% 8%
2019 83% 93% 11%
2018 78% 89% 13%
2017 78% 89% 12%
2016 78% 90% 14%
2015 84% 93% 10%
2014 86% 93% 8%
2013 81% 88% 9%
2012 76% 85% 10%
2011 72% 83% 13%
2010 71% 86% 17%
2009 70% 87% 20%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2020 3% 9% 43% 39% 6%
2019 3% 14% 44% 31% 7%
2018 3% 12% 36% 38% 11%
2017 3% 11% 35% 40% 11%
2016 3% 11% 40% 36% 10%
2015 3% 11% 42% 37% 7%
2014 2% 11% 41% 39% 7%
2013 2% 7% 37% 42% 12%
2012 3% 8% 33% 40% 15%
2011 2% 6% 31% 45% 17%
2010 2% 5% 32% 46% 14%
2009 1% 2% 32% 52% 13%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100554 Arquitectura Medieval: Imatge i Funció 26 1 7 14 4 0 0 100% 100% 0%
100562 Art a Europa Dels Segles IV a X 64 3 2 16 32 7 4 83% 88% 6%
100576 Art Antic de l'Àsia Menor 73 3 0 24 32 7 6 82% 89% 8%
100548 Art Barroc 63 3 0 17 30 2 11 79% 96% 17%
100563 Art Bizantí 50 2 4 30 13 1 0 98% 98% 0%
100530 Art Català Medieval 32 2 2 10 17 1 0 97% 97% 0%
104559 Art de Cultures del Món II. l'Índia i la Xina 17 1 3 10 3 0 0 100% 100% 0%
100551 Art del Segle XIX 68 2 10 33 19 2 2 94% 97% 3%
100547 Art del Segle XVIII 44 2 2 22 17 0 1 98% 100% 2%
100550 Art del Segle XX 103 3 5 30 39 9 17 75% 90% 17%
100575 Art Egipci 104 2 3 39 32 11 17 73% 87% 16%
100561 Art Gòtic 55 1 6 28 15 5 0 91% 91% 0%
100427 Art Grec 58 1 21 34 1 1 0 98% 98% 0%
100549 Art i Cultura Visual Contemporània 44 2 4 38 0 0 0 100% 100% 0%
104560 Art i Gènere 39 2 4 17 16 0 0 100% 100% 0%
100559 Art i Pensament 41 0 6 12 21 2 0 95% 95% 0%
100566 Art Precolombí de Mesoamèrica 43 2 2 19 18 0 1 98% 100% 2%
100546 Art Renaixentista (Segle XV a Itàlia) 68 2 0 14 36 8 8 76% 87% 12%
100545 Art Renaixentista (Segle XVI) 44 2 7 21 14 0 0 100% 100% 0%
100426 Art Romà 60 1 6 21 27 4 1 92% 93% 2%
100560 Art Romànic 45 1 0 16 24 3 1 91% 93% 2%
104050 Arts Figuratives del Segle XV 39 1 7 18 11 2 0 95% 95% 0%
103394 Cine i Literatura Italians 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100542 Conceptes Fonamentals de Patrimoni Artístic i Museografia 57 2 2 13 35 0 5 91% 100% 9%
100558 Crítica de l'Art 42 2 4 16 19 0 1 98% 100% 2%
103393 Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102343 Economia de l'Empresa I 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101143 El Gènere i la Etnicitat 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
100018 Expressió Escrita Llengua Catalana 51 3 0 18 26 0 4 92% 100% 8%
100019 Expressió Escrita Llengua Espanyola 49 2 4 29 8 0 6 88% 100% 12%
100288 Filosofia i Gènere 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
101123 Gestió de Projectes d'Intervenció Social II 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100557 Gestió del Patrimoni Artístic 27 1 6 19 0 0 1 96% 100% 4%
100218 Grans Temes de la Història 101 3 0 57 19 5 17 78% 94% 17%
100349 Història d'Amèrica Contemporània 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100368 Història de les Dones a l'Edat Mitjana 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100556 Història del Col·leccionisme  21 0 5 6 0 5 3 58% 69% 14%
100369 Història i Gènere a l'Antiguitat 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100371 Història i Gènere als Segles Contemporanis 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
100541 Iconografia 124 4 5 23 64 22 5 78% 81% 4%
100543 Iconografia Comparada d'Egipte i Altres Cultures Antigues 41 2 4 12 18 3 2 88% 92% 5%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
100036 Idioma Modern I (Anglès) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100040 Idioma Modern I (Èuscar) 2 0 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
100037 Idioma Modern I (Francès) 4 0 0 4 0 0 0 100% 100% 0%
100039 Idioma Modern I (Italià) 5 0 0 2 2 0 1 80% 100% 20%
100045 Idioma Modern II (Anglès) 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
100049 Idioma Modern II (Èuscar) 2 0 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
100046 Idioma Modern II (Francès) 3 0 0 0 3 0 0 100% 100% 0%
100048 Idioma Modern II (Italià) 2 0 0 0 1 0 1 50% 100% 50%
103392 Idioma Modern III (Italià) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103391 Idioma Modern IV (Italià) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100010 Introducció a l'Antropologia Social i Cultural 99 2 0 44 46 1 6 93% 99% 6%
102341 Introducció a l'Economia 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100540 La Història de l'Art: Objecte i Fonaments 61 0 7 10 34 1 9 84% 98% 15%
100539 Lèxic i Tècniques de l'Art i de l'Arquitectura 102 0 3 42 32 8 17 75% 91% 17%
100271 Literatura Comparada 106 4 8 25 34 13 22 67% 85% 21%
100255 Literatura Comparada i Estudis Culturals 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100630 Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica Al Segle XIX 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100263 Literatura, Gèneres i Sexualitats 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100555 Mercat de l'Art i Difusió del Patrimoni Artístic 40 1 6 27 4 0 2 95% 100% 5%
100055 Museologia 29 0 8 21 0 0 0 100% 100% 0%
100533 Música, Història i Societat 102 0 0 26 60 8 8 84% 91% 8%
100262 Pensament Literari 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
100552 Pràctiques Professionals de Gestió del Patrimoni Artístic 13 0 10 2 1 0 0 100% 100% 0%
100570 Romànic Hispànic 31 2 4 13 12 0 0 100% 100% 0%
100538 Teoria de l'Art 100 4 11 39 37 0 9 91% 100% 9%
100243 Teoria i Anàlisi de la Poesia 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100544 Teoria i Llenguatge del Cinema 58 3 12 27 10 0 6 90% 100% 10%
100569 Teories Artístiques Contemporànies 33 0 6 14 13 0 0 100% 100% 0%
100253 Tradició Literària Occidental I 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100252 Tradició Literària Occidental II 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100535 Treball de Fi de Grau 50 4 11 20 6 0 9 82% 100% 18%