UAB

Grau en Educació Primària

Dades DGU
  • GRAU00000292 Graduat en Educació Primària
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 94% 96% 3%
2021 94% 97% 3%
2020 96% 98% 2%
2019 97% 98% 1%
2018 95% 97% 2%
2017 94% 96% 2%
2016 94% 96% 2%
2015 94% 96% 2%
2014 94% 96% 2%
2013 95% 96% 2%
2012 95% 97% 2%
2011 94% 97% 2%
2010 91% 95% 4%
2009 91% 96% 5%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 12 59 22 4
2021 2 13 61 21 3
2020 3 14 65 16 2
2019 3 12 63 21 2
2018 2 11 59 25 3
2017 2 11 59 24 4
2016 2 12 60 22 4
2015 2 12 60 22 4
2014 2 11 58 24 4
2013 2 9 59 26 4
2012 2 11 57 26 3
2011 2 10 60 24 3
2010 1 6 59 29 5
2009 1 2 65 28 4
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101999 Acollida Lingüística a l'Escola 38 2 6 26 4 0 0 100% 100% 0%
102054 Activitat Física, Diversitat i Salut 35 2 13 20 0 0 0 100% 100% 0%
106076 Anàlisi, Audició i Creació 18 0 1 13 4 0 0 100% 100% 0%
102061 Aprenentatge de les Matemàtiques i Currículum 252 3 0 93 114 27 13 84% 89% 5%
102085 Aprenentatge i Desenvolupament I 244 5 21 170 36 6 6 95% 97% 2%
102084 Aprenentatge i Desenvolupament II 251 11 25 155 53 0 7 97% 100% 3%
102053 Aprenentatge i Desenvolupament Motor 44 0 2 41 1 0 0 100% 100% 0%
103578 Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l'Educació Primària 22 1 2 16 3 0 0 100% 100% 0%
102002 Biblioteca Escolar 16 1 5 6 0 2 2 75% 86% 12%
103682 Comunicació i Interacció Educativa I 3 0 0 0 2 0 1 67% 100% 33%
103683 Comunicació i Interacció Educativa II 15 0 0 1 1 2 11 13% 50% 73%
102060 Connexions i Contextos en Matemàtiques 17 1 6 9 0 0 1 94% 100% 6%
102069 Context Social i Gestió Escolar 252 6 23 134 67 11 10 92% 95% 4%
102039 Didàctica de la Música I 19 1 1 8 9 0 0 100% 100% 0%
106079 Didàctica de la Música II 19 0 1 10 5 2 1 84% 89% 5%
102089 Didàctica de les Ciències Experimentals 262 7 8 89 144 9 5 95% 96% 2%
102042 Didàctica de les Ciències Socials 255 9 12 196 19 19 0 93% 93% 0%
102068 Didàctica i Desenvolupament Curricular 247 0 1 113 108 18 7 90% 92% 3%
102083 Diferències i Inclusió 257 9 12 168 58 6 4 96% 98% 2%
105055 Disseny de Projectes STEM per a l'Aula de Primària 34 1 1 26 4 0 2 94% 100% 6%
106734 Educació Digital i Socioemocional 238 7 12 152 54 6 7 95% 97% 3%
102052 Educació Física en l'Educació Primària 254 8 64 145 21 7 9 94% 97% 4%
102051 Educació Física i la seva Didàctica I 251 11 49 183 5 2 1 99% 99% 0%
102050 Educació Física i la seva Didàctica II 41 0 2 39 0 0 0 100% 100% 0%
101644 Educació i Contextos Educatius 264 7 12 144 68 18 15 88% 93% 6%
102036 Educació Musical i Visual 249 4 12 188 34 2 9 96% 99% 4%
102035 Educació Musical, Visual i Aprenentatge 247 8 26 179 27 2 5 97% 99% 2%
102046 Ensenyament i Aprenentatge del Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural 255 3 3 131 92 12 13 90% 95% 5%
106077 Ensenyar Ciències Socials amb Perspectiva de Gènere 26 1 13 12 0 0 0 100% 100% 0%
101637 Estratègies de Mediació 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
102049 Expressió i Comunicació Corporal 42 0 2 36 3 0 1 98% 100% 2%
102059 Gestió i Innovació a l'Aula de Matemàtiques 247 4 16 156 68 2 1 99% 99% 0%
106733 Habilitats Comunicatives en l'Àmbit Educatiu 237 0 9 167 57 1 3 98% 100% 1%
106073 Infanteses: Narratives Inclusives a través de l’Art 23 1 7 13 1 0 1 96% 100% 4%
102034 Innovació Didàctica en les Arts Visuals 12 0 7 5 0 0 0 100% 100% 0%
102041 Investigació i Innovació en Didàctica de les Ciències Socials 15 0 0 9 5 0 1 93% 100% 7%
102058 Joc i Activitats Matemàtiques en l'Educació Primària 33 1 1 21 7 0 3 91% 100% 9%
102048 Joc i Iniciació Esportiva 37 0 10 27 0 0 0 100% 100% 0%
103581 La Llengua Anglesa en el Món Contemporani: Pràctiques i Contextos 21 1 5 14 1 0 0 100% 100% 0%
102088 Laboratori i Virtualitat en l'Educació Primària 17 0 0 13 4 0 0 100% 100% 0%
106078 L’Actualitat i les Ciències Socials en l’Educació Primària: la Formació del Pensament Crític 17 1 11 5 0 0 0 100% 100% 0%
103580 L'Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) en l'Educació Primària mitjançant les TIC 23 1 4 18 0 0 0 100% 100% 0%
103537 Literatura Infantil 32 2 4 20 5 0 1 97% 100% 3%
102032 Llenguatge Musical 17 0 1 9 6 0 1 94% 100% 6%
102031 Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística 23 0 23 0 0 0 0 100% 100% 0%
103699 Llenguatges i Contextos I 304 0 0 69 170 50 14 79% 83% 5%
103700 Llenguatges i Contextos II 277 5 3 133 102 24 10 88% 91% 4%
102076 Llenguatges i Currículums 265 3 3 154 68 23 14 86% 91% 5%
102075 Llengües i Aprenentatge 271 13 18 212 18 7 3 96% 97% 1%
102056 Matemàtiques per a Comprendre el Món 20 0 10 7 0 0 3 85% 100% 15%
102055 Matemàtiques per a Mestres 280 11 5 137 86 32 9 85% 88% 3%
105045 Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris 252 6 5 180 43 15 3 93% 94% 1%
102028 Necessitats Educatives Específiques Afectives, Emocionals i de Conducta 40 0 1 25 14 0 0 100% 100% 0%
102027 Necessitats Educatives Específiques de Caràcter Cognitiu 40 1 3 29 7 0 0 100% 100% 0%
102026 Necessitats Educatives Específiques en els Processos d'Aprenentatge 40 0 2 34 1 1 1 95% 97% 2%
102025 Necessitats Educatives Específiques Sensorials 39 0 4 26 9 0 0 100% 100% 0%
106080 Planificació, Criteris i Pràctica Musical a l’Escola Actual 19 0 1 11 3 2 1 83% 88% 5%
102067 Planificació, Investigació i Innovació 250 6 42 156 42 0 4 98% 100% 2%
102065 Pràcticum I 245 3 116 116 3 0 7 97% 100% 3%
103701 Pràcticum II 243 13 61 146 16 5 2 97% 98% 1%
103702 Pràcticum III 251 6 30 174 39 0 2 99% 100% 1%
102062 Pràcticum IV 238 10 120 90 9 6 3 96% 97% 1%
103505 Pràcticum V 238 12 133 77 9 2 5 97% 99% 2%
102073 Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme 255 6 11 149 75 10 4 95% 96% 2%
102030 Projectes Artístics 21 1 5 12 3 0 0 100% 100% 0%
103536 Projectes per Ensenyar i Aprendre Llengua 13 0 9 4 0 0 0 100% 100% 0%
103579 Recursos per a l'Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària 21 0 3 18 0 0 0 100% 100% 0%
102017 Religió, Cultura i Valors 8 1 5 1 0 0 1 88% 100% 12%
102011 Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació 242 1 0 134 101 3 3 98% 99% 1%
106074 Territoris de l’Art Contemporani com a Espais d’Aprenentatge 13 0 1 12 0 0 0 100% 100% 0%
102047 Treball de Final de Grau 249 6 46 138 40 9 10 92% 96% 4%
103582 Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Anglesa 18 1 9 8 0 0 0 100% 100% 0%
102086 Valors Educatius de la Ciència dins i fora de l'Aula 14 1 0 12 0 0 1 93% 100% 7%
106075 Veu, Direcció i Cançó 17 0 0 5 10 1 1 88% 94% 6%