UAB

Grau en Enginyeria Química

Dades DGU
  • GRAU00000448 Graduat en Enginyeria Química
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 81% 85% 5%
2021 76% 81% 7%
2020 77% 83% 7%
2019 80% 85% 6%
2018 76% 80% 5%
2017 76% 83% 8%
2016 76% 83% 8%
2015 74% 81% 8%
2014 71% 79% 10%
2013 73% 81% 10%
2012 66% 74% 11%
2011 65% 78% 17%
2010 49% 65% 25%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 4 26 51 15
2021 2 4 29 46 19
2020 3 5 34 42 17
2019 3 7 33 42 15
2018 2 4 27 47 20
2017 2 3 26 51 17
2016 1 3 27 51 17
2015 2 4 26 49 19
2014 2 5 26 44 21
2013 2 3 25 50 19
2012 2 3 24 45 26
2011 2 4 27 44 22
2010 1 2 21 41 35
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102410 Ampliació d'Enginyeria Bioquímica 40 2 0 20 15 0 2 95% 100% 5%
102401 Ampliació d'Operacions de Separació 47 3 6 15 19 2 2 91% 96% 4%
102397 Aplicacions Informàtiques 92 2 1 20 51 16 2 80% 82% 2%
102405 Balanços en Enginyeria Química 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
106050 Bases de l’Enginyeria Química 98 1 0 7 51 33 6 60% 64% 6%
106054 Bases d’Experimentació en Enginyeria Química 89 2 0 38 32 7 10 81% 91% 11%
102443 Biologia i Bioquímica General 102 0 0 13 77 6 6 88% 94% 6%
106041 Càlcul Vectorial 60 3 0 5 46 5 1 90% 92% 2%
102417 Camps i Ones 2 0 0 0 0 0 1 0% 0% 50%
102438 Ciència de Materials 86 0 0 25 53 8 0 91% 91% 0%
102404 Cinètica Química 101 3 2 16 56 23 1 76% 77% 1%
102414 Circulació de Fluids 45 1 0 10 29 2 3 89% 95% 7%
106048 Circulació de Fluids 55 2 0 20 30 3 0 95% 95% 0%
102445 Control, Instrumentació i Automatismes 102 1 3 17 46 28 6 66% 71% 6%
102437 Disseny d'Equips i Resistència de Materials 75 4 14 29 25 0 3 96% 100% 4%
102436 Electrònica i Electrotècnia 5 0 0 1 4 0 0 100% 100% 0%
102407 Enginyeria Bioquímica 49 3 1 15 27 1 2 94% 98% 4%
102415 Enginyeria del Medi Ambient 89 1 0 5 64 19 0 79% 79% 0%
102435 Enginyeria del Procés i Producte 81 3 0 29 47 1 1 98% 99% 1%
102425 Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial 34 0 0 1 25 6 1 79% 81% 3%
102412 Equilibri Químic 4 0 0 1 1 1 0 67% 67% 0%
106042 Estadística 96 1 1 20 49 17 8 74% 81% 8%
102416 Estàtica i Dinàmica de Sistemes 2 0 0 0 0 1 1 0% 0% 50%
103811 Ètica per a l'Enginyeria 16 0 0 2 10 0 4 75% 100% 25%
102408 Experimentació en Enginyeria Bioquímica 18 0 2 7 7 0 1 94% 100% 6%
102396 Experimentació en Enginyeria Química I 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
102395 Experimentació en Enginyeria Química II 86 1 1 54 20 8 2 88% 90% 2%
102394 Experimentació en Enginyeria Química III 67 3 1 46 16 1 0 99% 99% 0%
106046 Expressió Gràfica 81 4 6 47 21 1 2 96% 99% 2%
102398 Fenòmens de Transport 43 2 3 10 21 3 4 84% 92% 9%
106043 Física 90 1 0 6 48 16 19 61% 77% 21%
102447 Fonaments de Química 86 1 1 8 59 8 9 80% 90% 10%
100212 Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100038 Idioma Modern I (Alemany) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100047 Idioma Modern II (Alemany) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100210 Literatura Alemanya i Cinema 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100209 Literatura Contemporània en Llengua Alemanya 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
106040 Matemàtiques 85 1 0 5 42 30 7 56% 62% 8%
102403 Operacions de Separació 91 2 0 14 32 35 7 53% 58% 8%
103813 Organització i Gestió d'Empreses 74 0 0 6 46 21 0 71% 71% 0%
106535 Pràctiques Externes 39 2 29 7 0 1 0 97% 97% 0%
102434 Projectes i Seguretat 59 3 5 35 14 2 0 97% 97% 0%
106056 Química Analítica Instrumental 61 1 4 20 34 2 0 97% 97% 0%
106045 Química Inorgànica i de l’Equilibri 117 2 0 22 47 38 8 61% 65% 7%
102446 Química Orgànica 20 0 0 0 13 5 2 65% 72% 10%
106044 Química orgànica 62 2 1 10 43 6 0 90% 90% 0%
102402 Reactors 86 1 2 17 35 29 1 65% 65% 1%
102444 Simulació de Processos Químics 81 4 5 37 30 2 3 94% 97% 4%
102442 Termodinàmica Aplicada 88 1 1 15 48 17 6 74% 79% 7%
102441 Termotècnia 81 3 1 17 52 5 3 90% 94% 4%
102430 Tractaments de Potabilització d'Aigües i Depuració d'Efluents Urbans 22 0 2 5 14 1 0 95% 95% 0%
102429 Tractaments de Residus Sòlids i Fonts d'Energia Renovable 16 1 1 8 4 0 2 88% 100% 12%
102440 Transmissió de Calor 90 1 4 13 43 23 5 69% 73% 6%
106047 Transmissió de Calor i Termotècnia 59 1 4 14 30 8 2 83% 86% 3%
106536 Treball de Final de Grau 56 3 18 29 6 0 0 100% 100% 0%