UAB

Grau en Matemàtiques

Dades DGU
  • GRAU00000031 Graduat en Matemàtiques
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240
Coordinació: Pitsch , Wolfgang Karl David

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2018 74% 82% 10%
2017 73% 82% 11%
2016 67% 78% 14%
2015 68% 80% 15%
2014 61% 74% 17%
2013 64% 79% 19%
2012 57% 75% 24%
2011 52% 73% 29%
2010 57% 77% 26%
2009 63% 81% 22%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2018 2% 5% 24% 50% 18%
2017 3% 3% 22% 54% 18%
2016 2% 5% 22% 48% 22%
2015 2% 6% 25% 46% 20%
2014 3% 6% 19% 46% 26%
2013 3% 6% 21% 49% 21%
2012 4% 7% 18% 46% 25%
2011 3% 8% 22% 40% 27%
2010 4% 8% 27% 38% 23%
2009 5% 9% 28% 40% 19%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100112 Àlgebra commutativa 14 1 2 4 5 0 2 86% 100% 14%
100088 Àlgebra lineal 86 0 0 18 49 9 10 78% 88% 12%
100103 Anàlisi complexa i de Fourier 79 0 1 3 34 27 12 49% 58% 15%
100111 Anàlisi harmònica 16 2 2 10 2 0 0 100% 100% 0%
100094 Anàlisi matemàtica 101 1 0 3 34 61 1 38% 38% 1%
100122 Anàlisi multivariant 15 0 0 3 9 2 0 86% 86% 0%
100110 Anàlisi real i funcional 15 1 1 4 8 0 1 93% 100% 7%
100113 Aritmètica 22 1 1 8 12 0 0 100% 100% 0%
100379 Arqueologia de les dones 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100093 Càlcul en Diverses Variables i Optimització 84 0 0 2 21 41 18 28% 36% 21%
100120 Càlcul numèric 14 0 0 2 5 0 6 54% 100% 43%
100091 Eines informàtiques per a les matemàtiques 80 1 3 22 28 6 20 68% 90% 25%
100100 Equacions diferencials i modelització I 61 1 3 5 35 13 3 73% 77% 5%
100101 Equacions diferencials i modelització II 63 0 3 12 30 4 13 73% 92% 21%
100119 Equacions en derivades parcials 20 1 0 4 13 0 2 90% 100% 10%
100105 Estadística 52 0 2 12 28 10 0 81% 81% 0%
100096 Estructures algebràiques 79 3 1 7 45 14 9 71% 80% 11%
100312 Filosofia de la ciència 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100090 Física 73 0 0 16 47 4 6 86% 94% 8%
100089 Fonaments de les matemàtiques 70 0 1 18 37 11 3 80% 84% 4%
100087 Funcions de variable real 118 2 0 9 56 24 23 59% 74% 19%
101597 Geografia i gènere 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100107 Geometria diferencial 64 0 2 28 33 0 1 98% 100% 2%
100095 Geometria lineal 88 0 0 3 42 39 1 53% 54% 1%
100115 Geometria Riemanniana 2 1 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100371 Història i gènere als segles contemporanis 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100128 Inferència estadística 19 0 12 5 2 0 0 100% 100% 0%
100121 Integració numèrica d'equacions en derivades parcials 14 0 1 4 8 0 1 93% 100% 7%
100135 Intel·ligència artificial 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100125 Investigació operativa 22 0 0 8 14 0 0 100% 100% 0%
100097 Mètodes numèrics 67 0 1 13 46 1 6 90% 98% 9%
100117 Models lineals 6 0 0 1 3 0 2 67% 100% 33%
100123 Mostreig estadístic 19 2 1 10 6 0 0 100% 100% 0%
100109 Pràctiques en empreses 27 2 14 11 0 0 0 100% 100% 0%
100104 Probabilitat i modelització estocàstica 54 0 2 8 34 9 1 81% 83% 2%
100116 Processos estocàstics 18 0 1 6 9 0 2 89% 100% 11%
100126 Programació avançada 19 0 2 5 10 0 2 89% 100% 11%
100098 Seminari de matemàtica discreta 70 0 1 6 47 15 1 77% 78% 1%
100124 Sèries temporals 22 0 1 13 7 0 1 95% 100% 5%
100118 Sistemes dinàmics 12 0 1 3 7 1 0 92% 92% 0%
100099 Taller de modelització 62 3 1 33 18 4 3 89% 93% 5%
100092 Temes de ciència actual 70 1 0 48 14 0 7 90% 100% 10%
100127 Tendències Actuals de les Matemàtiques 20 3 4 6 5 0 2 90% 100% 10%
100102 Teoria de Galois 72 0 1 7 45 8 10 75% 87% 14%
100294 Teoria i pràctica de l'argumentació 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100106 Topologia 69 0 6 18 31 6 6 82% 90% 9%
100114 Topologia de varietats 14 1 1 2 3 2 4 54% 78% 29%
101150 Treball domèstic i vida quotidiana 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100108 Treball fi de grau 53 3 8 24 8 2 8 81% 96% 15%