UAB

Grau en Matemàtiques

Dades DGU
  • GRAU00000031 Graduat en Matemàtiques
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240
Coordinació: Pitsch , Wolfgang Karl David

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 82% 88% 7%
2018 74% 82% 10%
2017 73% 82% 11%
2016 67% 78% 14%
2015 68% 80% 15%
2014 61% 74% 17%
2013 64% 79% 19%
2012 57% 75% 24%
2011 52% 73% 29%
2010 57% 77% 26%
2009 63% 81% 22%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 2% 7% 33% 45% 12%
2018 2% 5% 24% 50% 18%
2017 3% 3% 22% 54% 18%
2016 2% 5% 22% 48% 22%
2015 2% 6% 25% 46% 20%
2014 3% 6% 19% 46% 26%
2013 3% 6% 21% 49% 21%
2012 4% 7% 18% 46% 25%
2011 3% 8% 22% 40% 27%
2010 4% 8% 27% 38% 23%
2009 5% 9% 28% 40% 19%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100112 Àlgebra Commutativa 15 0 3 8 3 0 1 93% 100% 7%
100088 Àlgebra Lineal 78 1 1 16 40 19 1 74% 75% 1%
100103 Anàlisi Complexa i de Fourier 89 0 0 5 57 14 9 73% 82% 10%
100111 Anàlisi Harmònica 21 0 1 17 2 0 1 95% 100% 5%
100094 Anàlisi Matemàtica 114 2 0 23 63 23 3 77% 79% 3%
100122 Anàlisi Multivariant 8 1 3 2 1 0 1 88% 100% 12%
100110 Anàlisi Real i Funcional 17 0 2 6 8 0 1 94% 100% 6%
100113 Aritmètica 17 0 2 6 9 0 0 100% 100% 0%
100093 Càlcul en Diverses Variables i Optimització 117 3 0 23 79 7 5 90% 94% 4%
100120 Càlcul Numèric 6 1 2 3 0 0 0 100% 100% 0%
100129 Econometria 12 0 2 7 2 0 1 92% 100% 8%
100091 Eines Informàtiques per a les Matemàtiques 86 2 9 26 26 11 12 73% 85% 14%
100100 Equacions Diferencials i Modelització I 56 0 1 7 19 27 1 49% 50% 2%
100101 Equacions Diferencials i Modelització II 53 0 10 25 13 0 4 92% 100% 8%
100119 Equacions en Derivades Parcials 11 0 0 2 9 0 0 100% 100% 0%
100105 Estadística 67 0 5 40 15 2 5 90% 97% 7%
100277 Estètica 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100096 Estructures Algebràiques 77 0 1 43 27 0 6 92% 100% 8%
100282 Ètica 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100028 Filosofia de la Cultura 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100288 Filosofia i Gènere 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100090 Física 73 2 0 29 26 16 0 78% 78% 0%
100089 Fonaments de les Matemàtiques 80 3 2 8 48 12 7 76% 84% 9%
100087 Funcions de Variable Real 101 2 0 5 57 27 9 64% 70% 9%
100107 Geometria Diferencial 51 0 2 24 22 0 3 94% 100% 6%
100095 Geometria Lineal 88 1 0 3 55 24 5 67% 71% 6%
100115 Geometria Riemanniana 5 0 0 0 2 0 3 40% 100% 60%
100128 Inferència Estadística 7 2 3 0 0 0 2 71% 100% 29%
100121 Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials 9 1 1 5 2 0 0 100% 100% 0%
100125 Investigació Operativa 9 6 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
100097 Mètodes Numèrics 62 1 4 38 13 0 6 90% 100% 10%
100117 Models Lineals 18 2 1 5 9 1 0 94% 94% 0%
100123 Mostreig Estadístic 12 0 11 1 0 0 0 100% 100% 0%
100109 Pràctiques en Empreses 23 2 16 5 0 0 0 100% 100% 0%
100104 Probabilitat i Modelització Estocàstica 58 0 1 10 35 8 4 79% 85% 7%
100116 Processos Estocàstics 15 0 4 8 3 0 0 100% 100% 0%
100126 Programació Avançada 24 1 3 13 6 0 1 96% 100% 4%
100098 Seminari de Matemàtica Discreta 68 1 0 9 54 2 2 94% 97% 3%
100124 Sèries Temporals 16 2 2 8 3 1 0 94% 94% 0%
100118 Sistemes Dinàmics 8 0 0 3 3 0 2 75% 100% 25%
100099 Taller de Modelització 69 3 0 47 16 0 3 96% 100% 4%
100092 Temes de Ciència Actual 73 1 6 39 15 0 12 84% 100% 16%
100127 Tendències Actuals de les Matemàtiques 23 0 4 17 1 0 1 96% 100% 4%
100102 Teoria de Galois 48 0 0 5 20 13 10 52% 66% 21%
100294 Teoria i Pràctica de l'Argumentació 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100106 Topologia 49 1 2 12 25 6 3 82% 87% 6%
100114 Topologia de Varietats 10 0 0 1 7 0 2 80% 100% 20%
100108 Treball Final de Grau 44 0 12 23 5 0 4 91% 100% 9%