UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 93% 96% 3%
2021 95% 98% 3%
2020 95% 98% 3%
2019 96% 99% 3%
2018 94% 98% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 15 19 38 24 4
2021 11 26 43 18 2
2020 14 24 41 19 2
2019 20 21 38 19 1
2018 19 22 36 20 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100112 Àlgebra Commutativa 4 1 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
100088 Àlgebra Lineal 23 2 3 7 7 2 2 83% 90% 9%
100103 Anàlisi Complexa i de Fourier 20 3 1 10 4 1 1 90% 95% 5%
100111 Anàlisi Harmònica 2 2 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100094 Anàlisi Matemàtica 20 2 0 8 10 0 0 100% 100% 0%
100110 Anàlisi Real i Funcional 5 0 1 4 0 0 0 100% 100% 0%
100113 Aritmètica 3 1 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
100093 Càlcul en Diverses Variables i Optimització 16 0 0 2 12 2 0 88% 88% 0%
100091 Eines Informàtiques per a les Matemàtiques 25 4 6 9 2 0 4 84% 100% 16%
100138 Electricitat i Magnetisme 23 3 0 10 6 2 2 83% 90% 9%
100173 Electrodinàmica i Radiació de Sincrotó 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100149 Electromagnetisme 18 0 0 9 8 0 1 94% 100% 6%
100100 Equacions Diferencials i Modelització I 21 3 6 8 4 0 0 100% 100% 0%
100101 Equacions Diferencials i Modelització II 20 5 6 5 3 0 1 95% 100% 5%
100105 Estadística 17 2 7 6 2 0 0 100% 100% 0%
100139 Estructura de la Matèria i Termodinàmica 17 2 0 9 4 2 0 88% 88% 0%
100096 Estructures Algebràiques 17 1 0 8 6 0 2 88% 100% 12%
104048 Física d'Acceleradors 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
103947 Física D’altes Energies 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100186 Física de Radiacions 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
100174 Física Estadística 4 0 0 3 1 0 0 100% 100% 0%
100154 Física Quàntica I 24 4 4 9 5 2 0 92% 92% 0%
100155 Física Quàntica II 24 3 6 6 6 1 2 88% 95% 8%
100179 Fluids i Superfluids 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100089 Fonaments de les Matemàtiques 23 2 1 7 10 2 1 87% 91% 4%
100087 Funcions de Variable Real 23 0 0 3 13 6 1 70% 73% 4%
100107 Geometria Diferencial 19 4 0 12 3 0 0 100% 100% 0%
100095 Geometria Lineal 17 1 0 7 8 1 0 94% 94% 0%
100133 Gestió Financera 3 1 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100170 Història de la Física 4 2 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
106082 Història de les Matemàtiques 7 1 6 0 0 0 0 100% 100% 0%
100182 Informació Quàntica 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100145 Iniciació a la Física Experimental 22 4 0 13 2 3 0 86% 86% 0%
100121 Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100165 Introducció a la Biofísica 2 1 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103949 Introducció a la Física Nuclear i de Partícules 4 1 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
100164 Introducció a la Fotònica 5 1 1 3 0 0 0 100% 100% 0%
100161 Introducció a l'Astrofísica 3 2 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100125 Investigació Operativa 3 1 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
100150 Laboratori de Mecànica 18 0 7 8 2 0 1 94% 100% 6%
100158 Laboratori de Termodinàmica 17 4 10 3 0 0 0 100% 100% 0%
100151 Laboratori d'Electromagnetisme 17 1 0 16 0 0 0 100% 100% 0%
100159 Laboratori d'Òptica 16 2 10 3 1 0 0 100% 100% 0%
100148 Mecànica Clàssica 19 0 0 3 14 0 2 89% 100% 11%
100137 Mecànica i Relativitat 22 0 0 7 12 3 0 86% 86% 0%
100178 Mecànica Quàntica Avançada 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100172 Mecànica Teòrica i Sistemes No Lineals 4 1 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
100167 Mètodes Matemàtics Avançats 7 4 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
100097 Mètodes Numèrics 19 6 8 4 1 0 0 100% 100% 0%
100140 Ones i Òptica 22 3 7 7 3 0 2 91% 100% 9%
100156 Òptica 18 4 4 6 4 0 0 100% 100% 0%
100180 Òptica Quàntica 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100109 Pràctiques en Empreses 5 0 5 0 0 0 0 100% 100% 0%
103656 Pràctiques Externes 2 0 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
100104 Probabilitat i Modelització Estocàstica 17 4 1 8 4 0 0 100% 100% 0%
100116 Processos Estocàstics 3 1 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
100126 Programació Avançada 4 1 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
100147 Química per a Físics 16 0 0 10 5 0 1 94% 100% 6%
103946 Relativitat General i Cosmologia 4 0 1 3 0 0 0 100% 100% 0%
100098 Seminari de Matemàtica Discreta 18 4 2 9 3 0 0 100% 100% 0%
100124 Sèries Temporals 3 1 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
100118 Sistemes Dinàmics 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
100127 Tendències Actuals de les Matemàtiques 2 2 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100102 Teoria de Galois 19 3 1 5 10 0 0 100% 100% 0%
100157 Termodinàmica i Mecànica Estadística 18 4 3 8 2 1 0 94% 94% 0%
100106 Topologia 20 4 0 5 9 2 0 90% 90% 0%
100114 Topologia de Varietats 4 1 3 0 0 0 0 100% 100% 0%
104051 Treball de Final de Grau 17 2 7 7 0 0 1 94% 100% 6%
100108 Treball Final de Grau 19 2 11 4 1 0 1 95% 100% 5%